rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Jelikož nám zbývá jen pár dní do začátku vánočních prázdnin, chtěli bychom se   ještě podělit o naše prosincové družinové zážitky.

Před návštěvou   ČERTA, MIKULÁŠE A ANDĚLA jsme se upřímně třásli, zachránily nás ale naše pečlivě naučené básničky, písničky a konečně i s chutí vyrobené podobizny všech třech příchozích. Nikdo nakonec v pytli na cestě do pekla neskončil.

Následovala družinová odpoledne, která byla a vlastně stále jsou oslavou a těšením se na nejkrásnější svátky v roce - VÁNOCE.

Vyrobili jsme nejrůznější podoby ozdob na vánoční stromeček a pak ozdoby i pekli. Pochlubili jsme se pestrými přáníčky, z nichž některé putovaly jako dárek místním organizacím. Lavice družiny jsme během celého měsíce zaplnili barevnými 3D vánočními stromky a andělíčky, ty čekají jako překvapení pro naše maminky a tatínky.

Tvořivé předvánoční odpoledne jsme pokaždé propojili karetními turnaji v prší, které se stávají bestsellerem naší party.

Neopomenuli jsme pohovořit v kruhu o vánočních tradicích a vysvětlili si jejich význam a historii. Některé jsme si i vyzkoušeli. Zpívání vánočních koled bylo také na jedničku.

Vše jsme poslední školní týden završili výrobou 11,5 m dlouhého papírového řetězu, kterým ještě dozdobíme školní stromeček.

Tak a teď už opravdu hurá naproti vánočním prázdninám a Novému roku.

Přejeme krásné Vánoce, bohatého Ježíška a do nového roku vkročte pravou nohou.

Naše janovická parta školní družiny s malým zpožděním ( způsobeným virozami a nachlazením) oslavila   Mezinárodní den pozdravů. Ten letošní vyšel na středu 21.11.2018.

Začali jsme krátkým výkladem zásad slušného chování, učili se správně podávat ruku a zahráli si několik situačních scének.

Vyzkoušeli jsme si originální a pro nás neznámé pozdravy lidí ze všech koutů světa. Nejvíce nás rozesmálo „vyplazování jazyka“ namísto pozdravu z Tibetu anebo čínské pozdravení „ bosými chodidly“.

Oslavu jsme doplnili výrobou papírových vlaštovek, na které jsme psali a lepili vzkazy.

A obraz z pytloviny naši „kreativci“ vymalovali podobou svých vlastních a každodenních zdravic.

Ze dvou zábavných odpolední jsme nakonec odcházeli s rozloučením eskymáků a třeli si nos o nosJ.

Vzpomínka na mezinárodní den pozdravů byla zajímavá a díky ní jsme zase o něco chytřejší.

Od středy 31. 10. 2018 do pátku 2. 11. 2018 jsme si v naší družině připomínali dva významné svátky. Ten první – Halooween, připadl na poslední říjnovou noc a oslavují ho především anglicky mluvící země. Druhý, český svátek Dušičky neboli Památka zesnulých, patřil pátku 2. 11. 2018.

Při společném odpoledním sezení jsme si povídali o významu těchto dnů a rozdíly mezi nimi jsme se snažili vysvětlit. Poslechli jsme si i příběhy některých spolužáků a jejich neveselé vzpomínky. Ale i přesto jsme se hlavně smáli a bavili se. Zpívali jsme písničky o strašidlech a tancovali. Vyhlásili jsme také soutěž o nejhezčí mumii :-).

V naší dílničce jsme si „vyšili“ sváteční dýně a vyrobili si malý slet netopýrů nejrůznějších podob.

Strašidelná odpoledne jsme si hezky užili a vyřádili jsme se.

Zdravíme ze ŠD v Uhlířských Janovicích.

Ve školní družině oslavujeme SVĚTOVÝ DEN STROMŮ vlastně celý říjnový měsíc – datum, které tomuto svátečnímu dni připadlo, tj. 20. říjen, nám bylo zkrátka málo.

Ať jdeme ráno do školy, jedeme autobusem zpátky domů anebo přecházíme do školní jídelny na oběd, vždy nám paní příroda a nově příchozí pan podzim ukazují , jak kouzlí s barvami a mění náš pohled na ně každý den zas a znovu. Zelená stříška korun stromů je najednou červená i žlutá a listy se nám pletou pořádně pod nohama a občas prolétnou kolem naší hlavy.

Uskutečnili jsme několik „výšlapů“ po blízkém okolí školy a snažili se nejrůznější podoby zapamatovat, abychom si pak společně mohli užít jejich ztvárnění při družinových odpoledních.

Stihli jsme si povědět pár příběhů o tom, proč bychom měli stromy a přírodu chránit a jak jsou pro nás důležité a nezbytné. Byli jsme opravdu samý nápad a tvořili jsme z nejrůznějších materiálů domácího i školního původu. Nejvíce nás zaujalo koření a sypaný bylinkový čaj, díky kterým kmeny i koruny stromů na papíře snad doopravdy ožily...a co více?..čarovně voněly. Tak nahlédněte do malého výběru našich fotek.

S pozdravem ŠD Uhlířské Janovice

Hlásíme se opět v plném počtu z Janovické školní družiny a rádi bychom se pochlubili další oslavou jednoho z říjnových svátečních dní.

Světový den výživy - úterý – 16. 10. 2018.

Nejprve jsme na celé odpoledne vyhlásili minisoutěž o „super svačinu“ a začali s její přípravou. Na výběr byly nejrůznější zelené bylinky, máslo, tvaroh, med a nechyběl ani zrníčkový chléb. Vypěstovali jsme si dokonce vlastní řeřichu na parapetu okna družiny. Všichni přiložili ruce k dílu a tak se naše herna proměnila na pár hodin ve velkou kuchyni plnou kuchařů a kuchařinek. Povídali jsme si o potravinách a nápojích, které jíme i pijeme a hrou jsme rozpoznávali některé jejich účinky na naše tělo a mysl. Prolistovali jsme donešené kuchařské časopisy a vystříhali vybrané recepty, které chceme během školního roku určitě vyzkoušet.

Na konci zajímavého úterního odpoledne jsme si všichni potvrdili (a to prosím i hodně mlsné jazýčky), že ZDRAVÉ může být a je DOBRÉ.

….a vítěznou super svačinou se stává….?..chléb s pomazánkou z tvarohu posypaný „naší“ řeřichou.

Na shledanou a dobrou zdravou chuť přejeme z Janovické ŠD

 

V pátek 5. 10. 2018 jsme si ve školní družině v Uhlířských Janovicích připomněli MEZINÁRODNÍ DEN ÚSMĚVU :-)

Po vyučování a po dobrém obědě ve školní jídelně jsme se vypravili na procházku a na místní dětské hřiště. Vyprávěli jsme si zábavné historky, vtipy a soutěžili o to, kdo nás nejvíce rozesměje, kdo vykouzlí ten neeeeeeeejvětší a neeeeeeeejkrásnější úsměv na našich tvářích. Ve třídě jsme se pak na chvíli převlékli „ do knírků“, abychom se společně zasmáli „knírkové selfie“. Sluníčko nám celé odpoledne nádherně svítilo a tak jsme si usměvavý den skvěle užili. Domů jsme odcházeli s poznáním, jak nám všem úsměv na tvářích sluší a jak je úsměv důležitý pro zdraví naše, ale i všech kolem.

Milý pozdrav posílá celá ŠD V Uhlířských Janovicích

Pod tímto názvem se skrývá pojmenování zájmového kroužku, působícího při školní družině Základní školy v Okružní ulici. Každé úterý po odpoledním vyučování zůstávalo ve škole osm žáků se svou p. vychovatelkou a věnovali se růžným aktivitám. Kroužek navštěvovali žáci a žákyně od 1. – 9. ročníku. Počet chlapců a dívek byl v rovnováze. Od začátku školního roku se žáci věnovali např. malování na textil a s pomocí p. vychovatelky si vyrobili tašku s vlastním motivem. Děvčata se učila různým ručním pracím a chlapci se s chutí zapojovali do činností při přípravě jednoduchých jídel a následném úklidu ve školní kuchyňce. Společně všichni s radostí vytvářeli přáníčka ke dni všech zamilovaných nebo k svátku maminek se svými osobními motivy a přáními. Nejen aktivity byly náplní zájmového kroužku, ale i učení se respektu druhých, pomáhání si při různých aktivitách a velké snahy se mezi sebou domluvit a nacházet kompromisy v situacích, které nastávaly. Na závěr školního roku a ukončení činnosti zájmového kroužku si každý účastník odnesl vlastnoručně ozdobené tričko jako vzpomínku na "Barevnou hodinku."

Ve školní družině žáci pokračují ve velikonočním tvoření a také družinu si vyzdobují velikonočními výrobky a obrázky, sejí jarní osení, zdobí vajíčka a za pomoci paní vychovatelky objevují další velikonoční tradice.