rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Termíny jarních prázdnin

  • 20. 2. - 26. 2. 2023
  • 26. 2. - 3. 3. 2024
  • 3. 3. - 9. 3. 2025
  • 9. 3. - 15. 3. 2026
  • 1. 2. - 7. 2. 2027
  • 14. 2. - 20. 2. 2028

9. října má na celém světě svůj sváteční den POŠTA. A protože jsme si chtěli tento významný den připomenout, věnovali jsme jedno družinové odpoledne jen jí.

Na program plný zajímavých aktivit zakončených návštěvou pobočky České  pošty  jsme se velice těšili, bohužel ne všichni  se ho nakonec zúčastnili, dohnala nás velká rýma a kašel a donutila  velkou část  družinářů zůstat doma pod peřinou.

Odpoledne s poštou jsme tedy v  omezeném počtu zahájili nejdříve malou besedou ve třídě a povídali si např. o tom, jakou podobu budovy  České pošty u nás mají a jak to uvnitř vlastně vypadá. Popsali jsme si konkrétní přepážky  a vysvětlili, jaké služby nám mohou poskytnout.

Pokračovali jsme zábavou ve formě pošťáckého pexesa a vykreslením pošťáckých omalovánek. Navrhli jsme dokonce vlastní podobu poštovní známky  a  využili přitom netradiční výtvarné techniky. Naši malí zpěváci si pro potěšení zazpívali tematické lidové písničky a společně jsme si poté poslechli  Pošťáckou pohádku Karla Čapka jako čtenou nahrávku od Českého rozhlasu.

Vyzkoušeli jsme si zabalit  krabici jako balík a správně pojmenovat potřebné údaje, které musí titulní strana obsahovat. Naším domácím úkolem bylo donést pohlednici, kterou společně nadepíšeme a odešleme našim rodičům nebo kamarádovi. A tak jsme si nejprve představili adresy našich domovů, jména ulic, čísla popisná i konkrétní směrovací čísla. Pochvalu dostali ti, kteří znali svou adresu nazpaměť a byli příkladem pro ostatní, kteří to musí rozhodně dohnat. Paní vychovatelka představila  pestré druhy pohlednic a vysvětlila nám k jakým příležitostem jsou určené, kdy a komu se mohou poslat. Našli jsme pohlednice s několika podobami našeho města a vyhledali na nich budovu naší školy i nejdůležitější památky. Bylo zajímavé vidět vše z leteckého snímku a poznat vše pohledem jiným než tím ze země, na které stojíme.

Závěrem jsme se vydali na pobočku České pošty a u přepážky každý z nás poslal svůj  pohled rodičům nebo babičce s dědou. Od pracovnic pobočky jsme poté dostali sladkou odměnu  a  drobný dáreček v podobě přívěsku na klíče. Cestou domů  pak vznikl spontánní nápad a my po městě  hledali  poštovní schránky.

 

 

 

 

 

Když jsme na konci dubna se školní družinou v Uhlířských Janovicích dokončili práce na školní zahradě a přihrnuli hlínu k zasazeným bramborům, přáli jsme si, abychom po prázdninách nalezli poklad v podobě nové úrody. A protože nastal ten správný čas, který si navíc potvrzujeme nejednou pranostikou, vypravili jsme se poslední zářijový den na naši zahradu. V zahradní boudě jsme společně vyhledali potřebné nářadí a s rozdělenými pracovními úkoly se mohli konečně vydat na políčko se záhony. Chlapci pracovali s rýčem a děvčata vyzkoušela motyčky. Těšili jsme se na naši první úrodu a při práci si povídali o tom, jak důležité v naší potravě brambory jsou a kolik prospěšných látek obsahují. Byli jsme nadšeni a překvapeni, protože jsme vykopali nové hlízy brambor. Názorně jsme si ukázali a popsali jednotlivé části rostliny a vysvětlili si, jak se samotné hlízy po celý rok uchovávají. Práce s hlínou byla zajímavá, chvilkami i náročná. Chlapci předvedli svou sílu i výdrž a byli vzorem pro ostatní. Děvčata zase upravovala záhon po vykopání. Společně jsme se pak střídali v hrabání a vybírání kamínků a zbytečností z půdy.  Od sklizeného a uklizeného záhonu jsme odcházeli s úsměvem na rtech, do třídy školní družiny jsme si nesli nakopaný bramborový poklad. Na závěr jsme si v kuchyňce pár malých  brambůrek uvařili ve slupce a vyzkoušeli si, jak je jedly naše prababičky.  Oloupané je posolily a snědly. Mňam!:-)

 

 

Září je plné vítání a seznamování, ale také loučení a velkých příprav. Letní sluníčko nám dalo definitivně sbohem a první podzimní den je za námi. Právě nyní začíná hlavní odletová sezóna našich tažných ptáků a my jsme si je společně připomněli a zažili zajímavá i zábavná družinová odpoledne.  Během vycházek na školní zahradu a výšlapu do blízkého okolí  jsme se snažili sledovat nejznámější ptačí cestovatele. Vlaštovky a jiřičky opravdu posedávaly v menších   skupinkách  na drátech elektrického vedení. Největší podívanou jsme zažili na stožáru v poli hned za městem.  Nezapomněli jsme se také podívat na místní „čapí hřiště“, kde už ale komín s čapím hnízdem zeje prázdnotou. Po venkovním bádání a pozorování jsme si posedali na koberec třídy školní družiny a zahájili odpočinkovou besedu. Listovali jsme knihami a encyklopedií ptactva a přečetli si odpovědi na některé naše otázky. Teď už například víme, že čáp bílý odlétá do teplých krajin za potravou již v srpnu a budeme se na něj zase těšit na jaře u nás na hřišti. Také jsme se dočetli, proč vlaštovky sedají právě na drátech elektrického vedení. Prý je dráty hřejí a snadněji startují na letící hmyz, kterým se živí. Po zajímavém povídání jsme se zaposlouchali do několika pohádek o vlaštovkách, které nám paní vychovatelka předčítala. Překvapením pro nás poté bylo, že autory pohádkových příběhů byli družináři jako my, jen z jiného města naší republiky - z Berouna.   Závěr vlaštovkového dobrodružství patřil výtvarné výchově a dílničkám. 3D papírové vlaštovky na kolíčku a kreslené vlaštovky na drátě z bavlnky se staly naší další veřejnou výstavkou ve městě. Dali jsme jí název VLAŠTOVKIÁDA a společně se podíleli na její instalaci v již známých prostorech obchodního střediska KRAUER. Potěšila nás pochvala, kterou jsme dostali přímo na místě  při práci od zaměstnanců obchodu i kolemjdoucích. A budeme se těšit, až se pochlubíme svým rodičům.

„Na jaře na shledanou, naši ptačí kamarádi.“

 

 

 

 

Během celého měsíce září probíhá v minigalerii  Kulturního informačního centra (KIC) v Uhlířských Janovicích výstava místního malíře Davida Ottla s názvem  „ Uhlířské Janovice v obrazech“.

Neváhali jsme a šli si naše město prohlédnout na plátno v kulturním prostředí. Podoby města s jeho historickými přednostmi – kostelem sv. Aloise a kostelem sv. Jiljí, ale i novodobou asfaltovou  silnici  s příjezdem na náměstí, jsme mohli vidět v odlišných ročních obdobích. Se zájmem jsme si ukazovali na detaily propracované např. v podobě dopravních značek či směrovek. Objevili jsme dokonce stejný pohled útulné uličky za denního světla i za svitu měsíce v úplné tmě.

Při procházení výstavkou jsme si společně připomněli naše zážitky z hudebních vystoupení minulých let. Oba kostely byly dějištěm našich tematických představení pro veřejnost. Družinové odpolední vycházky se pro změnu promítly do některých obrazů uliček a zachycených míst ve městě.

Ukázali jsme si, kde na obraze, díle umělce, hledat jeho podpis a co znamená číslice hned pod ním. Také jsme se zamysleli nad velikostí vytvořených děl a řekli si, jak velké nebo naopak malé bychom mohli obrázky vytvořit.

Závěrem u východu z galerie nás čekal stolek s návštěvní knihou. Společně jsme složili a napsali vzkaz se zdravicí pro pana malíře a se zájmem si prohlédli některá hodnocení před námi.

Děkujeme za uměleckou podívanou a zajímavé poznání  a budeme se těšit na další plánované aktivity minigalerie.

 

 

 

 

 

Ani jsme se nenadáli a už jsme zase ve školní družině. Prázdniny utekly jako voda. Protože máme mezi sebou nové děti, nejprve jsme se všichni seznámili. Máme před sebou těžký úkol a to naučit se jména všech dětí a paní učitelek.

Budeme se potkávat celý školní rok, v různých ročních obdobích a podle toho bude vypadat naše družinová činnost. Čeká nás malování, tvoření, sportování, vaření, čtení a mnoho dalších zábavných činností. Začali jsme vzpomínkou na prázdniny, malovali jsme naše prázdninové zážitky.

Zopakovali jsme si také základy dopravní výchovy a užili si slunečné odpoledne na dopravním hřišti.

Tak co myslíte, zahájili jsme školní rok úspěšně?

 

Ve družině, volném čase,

sejdeme se s kamarády zase.

Pohyb, hry či zahrada,

po škole je zábava.

Dveře školní družiny se 1. září opět otevřely novému školnímu roku.

Odpočatí a plni elánu z letních prázdnin jsme se nejprve vrhli do seznamování. Přivítali jsme mezi námi nováčky družináře a pověděli si o plánovaných činnostech  a aktivitách. Tento rok se budeme těšit  např.  na školní zahradu a péči o ní, zpívání s předlohou nebo dětskou jógu.

Budeme pokračovat veřejnými výtvarnými výstavkami našich prací a prezentací výrobků z tvořivých dílen.

Čeká nás nejedna  návštěva  kulturních zařízení v našem městě či blízkém okolí a podíváme se  na zajímavá  a naučná místa…..ale to už je pro nás překvapenímJ.

A nyní už hurá do školního družinového roku 2021/2022.

S pozdravem  družináři z Janovic.

 

 

Poslední  školní den jsme vyrazili z domova bez batohů, s deskami na vysvědčení  a kytičkou pro paní učitelku.

 30. červen nám žákům i družinářům  ukončil  školní  povinnosti a volnočasové aktivity, shrnul  celý perný rok. A teď je tu finále. Bylo namístě zhodnotit, jak se nám od září dařilo, co jsme zvládli a jaké zlepšení  v novém školním roce plánujeme. Družináři  vymýšleli strategie volnočasu a plánují více zahradničit a tančit, hlasovalo se dokonce o zážitkové  dny, které by zdravým pohybem doplňovaly využití času po výuce.

Paní kuchařky nám tento den připravily oblíbený oběd, takže ten kdo zůstal déle, si pochutnal na řízku a bramborové kaši.

 Třída školní družiny si poslední den užila dobrou zábavu, promítali jsme si naše oblíbené animované pohádky, pobyli na školní zahradě a pochutnali si na rybízu. Také  jsme se vyfotili s kamarády a paní učitelkou na památku. Ohlédli jsme se za letními dílničkami a 3D parníky si nachystali domů, pochlubíme se mamince a tatínkovi a dekorací si vyzdobíme třeba náš pokojík.

 Letními  prázdninami  jsme odstartovali  veřejné letní výstavky. Rozhodli jsme se pokračovat v  tematických přehlídkách naší tvořivé práce v městské knihovně  i  v obchodním středisku Krauer.  A tak poletují  prázdninovými  Janovicemi  motýli, kteří vznikali netradičními výtvarnými technikami  anebo   krabi z bodyartu vyhlíží svou pláž v oknech knihovny.  Během instalace  děl se nám dostalo nejedno pochválení od kolemjdoucích a to je víc než jednička a motivuje nás k dalším veřejným počinům v novém školním roce.

 Nakonec jsme ještě prázdninami vyzdobili nástěnku družinářů  a společnou koláž našich výtvarníků  vystavili na chodbě před třídami.

 A nyní už se netrpělivě vrhneme  do letních zážitků a nezapomeneme přitom  být na sebe opatrní.  Přejeme všem hezké  sluníčkové léto.

Školní družina UJ

 

 

Přestože je zručská družina plná samých kluků, pustili jsme se s v pátek 25. června plnou vervou do vaření krupicové kaše. Abychom umocnili naše kulinářské umění, jako kulisu jsme si dopřáli poslech písně ,,VAŘILI JSME KAŠI“ od Jiřího Helekala.

A pak už nastal samotný kuchařský koncert. Rozdělili jsme si úkoly: někdo připravil vhodný hrnec, do kterého nalil mléko a přidal správný počet lžic krupičky, další umyl jahody a třešně, jiný zas netrpělivě čekal, až začne krájet jahody. Nejtěžší úkol nastal při vaření mléka a jeho míchání, ale jelikož jsme kluci šikovní, vše dopadlo na výbornou. Uvařenou kaši jsme si nazdobili připraveným ovocem. I přestože jsme byli po obědě, všechna kaše během chvilky zmizela. Po hostině jsme umyli nádobí a slíbili si, že si po prázdninách opět něco dobrého uvaříme.