Tel.: 327 531 225  |   

"Povinně zveřejňované informace" - dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Příspěvková organizace sdružuje:

 • Základní škola - hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen §44 a §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.
 • Školní družina - hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 118 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Základní škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele (zřizovací listina) a sdružuje:

 • ZŠ, Zruč n. S., Okružní 643 se školní družinou
 • odloučené pracoviště Uhlířské Janovice, Komenského 400 se školní družinou.

Zřizovatelem je Středočeský kraj

3. Organizační struktura

ředitel školy – 2. stupeň řízení

Zruč nad Sázavou

 • učitelé
 • asistentky pedagoga
 • vychovatelky
 • administrativní zaměstnanci
 • školnice

Uhlířské Janovice

 • pověřená učitelka
 • učitelé
 • asistentky pedagoga
 • vychovatelka
 • školnice

4. Kontaktní spojení

Telefon: Zruč n. S.: +420 327531225, Uhlířské Janovice: +420 327542149,
Úřední e-mailová adresa – ePodatelna. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MT: ředitelka školy +420 734 445 835
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www stránky: https://www.zs-okruzni.cz
IČO: 70836213
IZO: 600021823
DS npew8sq
https://www.zs-okruzni.cz/kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo:
Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643
Poštovní přihrádka 38
285 22 Zruč nad Sázavou

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643
Odloučené pracoviště Komenského 400
285 04 Uhlířské Janovice.

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643
Okružní 643
285 22 Zruč nad Sázavou

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643
Odloučené pracoviště Komenského 400
285 04 Uhlířské Janovice.

4.3 Úřední hodiny

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643
Okružní 643
285 22 Zruč nad Sázavou
Leden – červen, září – prosinec: Pondělí – pátek 7:00 hod – 14:30 hod

Odloučené pracoviště Komenského 400, 285 04 Uhlířské Janovice.
Leden – červen, září – prosinec: Pondělí – pátek 7:00 hod – 14:30 hod

Prázdninový provoz středa: 9:00 h– 10:00 h

4.4 Telefonní čísla

Ředitelka školy: +420 327 531 225, MT: +420 734 445 835
Odloučené pracoviště Komenského 400, Uhlířské Janovice: +420 327542149


4.5 Adresa internetových stránek

https://www.zs-okruzni.cz/

4.6 Adresa podatelny

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643
Okružní 643
285 22 Zruč nad Sázavou

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: CD, flash

4.7 Elektronická adresa podatelny

ePodatelna. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Datová schránka

npew8sq

5. Případné platby lze poukázat

443824359/0800

6. IČO

70836213

7. Plátce daně z přidané hodnoty

subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program

8.2 Rozpočet

Schválení rozpočtů PO na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtů školských PO na roky 2021-2023 zveřejněno 2.9.2020. Portálu příspěvkových organizací: v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byly dne 31. 8. 2020 usnesením Rady kraje č. 079-64/2020/RK schváleny rozpočty školských příspěvkových organizací na rok 2020 a střednědobé rozpočtové výhledy na roky 2021 - 2023.
Příslušné soubory naleznete v detailu každé jednotlivé organizace na záložce

9. Žádosti o informace

Žádosti se zasílají ředitelce školy písemně nebo elektronicky.

10. Příjem podání a podnětů

Podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze u ředitelky školy písemně poštou nebo elektronicky.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění
Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
Zákon 500/2004 S. správní řád
Zákon 262/2006 S. zákoník práce v platném znění
Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění
Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v době úředních hodin u ředitelky školy.


11.2 Vydané právní předpisy

Školní řád

12. Úhrady za poskytování informací

---

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

---

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

---

13. Licenční smlouvy

---

13.1 Vzory licenčních smluv

---

13.2 Výhradní licence

---

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

https://www.zs-okruzni.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy