rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Veřejná prezentace našich prací z hodin výtvarné i pracovní výchovy je pravidelnou školní aktivitou a zájmem.

Během školního roku jsme vystřídali několik vhodných míst a ploch v našem městě, dali jsme prostor spontánnímu nápadu („Výstava na plotě“, „Křídové obrázky na asfaltu“, „Nástěnkovaná ve školní jídelně“), ale využili  jsme i  konkrétní  nabídku   prezentace   v Minigalerii  KIC . Poznali jsme práci v týmu na veřejnosti či pečlivé  plánování  i nervozitu ze zodpovědnosti  a  konečného  výsledku. Svou rodinu a  blízké  dokážeme  pozvat  na  kulturní   podívanou  a  někteří z nás jsou dokonce ochotnými   průvodci   výstavním prostorem. Naučili jsme se hodnotit naše práce jako celek a nebojíme  se  názoru  druhých, protože nám mnohdy  napoví   k  další motivaci.   Největší díky patří naší městské knihovně a vstřícné paní knihovnici Renatě Bartákové.  Právě ona nám poskytla  stálé  místo pro  prezentaci  naší  tvorby  a vytvořila  nám  zázemí,  kterého  si velmi vážíme. A protože jsme v plném proudu jara  a  jako  každý  rok  tedy v čase úklidu a pořádku  po dlouhé zimě, rozhodli jsme se společně  poděkovat  brigádou. Vybaveni  čistícími  prostředky, kyblíky  a dobrou  náladou jsme se vydali do městské knihovny a  pečlivě  umyli  všechna okna. Chlapci  se chopili předmývání a děvčata leštila do detailů každý koutek. S výsledkem jsme byli všichni spokojeni  a úsměv na tváři paní knihovnice nám byl odměnou.  Děkujeme!

 

Na to, kde mizí naše výkaly a jiné splašky, co se s nimi dál děje a co z nich zůstane, jsme se došli zeptat na místo k tomu předurčené – zručskou čistírnu odpadních vod. Tady nás už očekával vedoucí provozu pan Mrázek a nad „bazény“ s právě čistící se splaškovou vodou nám velice podrobně popsal putování našeho, do záchodové mísy spláchnutého hovínka. Na vlastní oči jsme viděli, kterak si bakterie pochutnávají na splaškové vodě a vytvářejí z ní vodu natolik čistou, že ji bez obav může přijmout řeka Sázava. Dozvěděli jsme se, proč jsou čistírny odpadních vod důležité a k čemu se dál využívají vzniklé kaly. Společně jsme si povídali o tom, co do odpadních vod dávat smíme a co nikoliv. Za naše postřehy a názory nás pan Mrázek závěrem exkurze odměnil hezkým dárkem.

 

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 bylo od rána krásné počasí vhodné pro celoškolní soutěž v lehkoatletickém čtyřboji a celá škola se těšila, že se po velké přestávce vypraví do sportovního areálu Na Pohoří. Všichni se převlékli do cvičebních úborů, vzali potřebné pomůcky a vyzbrojeni dostatečným množstvím nápojů se vydali na cestu. Ta od nás z Okružní ulice je celou dobu do kopce a přes světelnou křižovatku, takže si žáci vždy procvičí svaly a zdokonalí se v dopravní výchově.

Na hřišti každý žák dostal přidělené startovní číslo a byl rozdělen do družstva. Družstva se přesouvala na jednotlivé disciplíny: hod kriketovým míčkem do dálky, skok do dálky, běh na 60 m a dlouhý vytrvalostní běh. Každý žák soutěžil sám za sebe, získával body, které po skončení soutěže paní učitelka spočítala a vyhodnotila pořadí jednotlivých žáků. Všichni závodili dle svých schopností a možností a proto byli se svými výkony spokojeni.

Vyučovací hodiny výtvarné a hudební  výchovy  jsme  s žáky jednotlivých ročníků oživili výukou venku. Přízeň  počasí  nám připravila potřebné zázemí. Prostory školní zahrady s posezením v její klidné části  dotvořily  třídní prostor pro nerušený zážitkový průběh výuky. Téma přírodní kresby ve výtvarné výchově žáky velmi zaujalo. Poznali rostliny a jejich květy plné přírodního barviva, vyzkoušeli  si   například barevně dotvořit připravené černobílé předlohy podoby slunce a vyhledat  náhradu  pastelky v podobě květu či listu. Přírodní kresbu dále trénovali na zadaném volném tématu a dali vzniknout podobě slunečné oblohy či denního světla i odrazu oblačnosti na vodní hladině. Květy smetanky lékařské, sedmikrásky chudobky  a  především rozrazilu perského daly správný odstín pro toto roční období. Obklopeni přírodou a děním kolem nás žáci poznali zcela jiný způsob průběhu vyučovací hodiny. Ve spolupráci s přírodou a s  chutí dalšího poznávání  bude takové vyučování plánováno i nadále.

 V hudební výchově probírané téma rytmických  hudebních  nástrojů  zvládli žáci 7. a  8. ročníku  na výbornou. Školní zahrada jim poskytla potřebný přírodní materiál na vypracování zadaného úkolu. Na bílých čtvrtkách  sestavili konkrétní hudební nástroje a rozdělili je dle způsobu, kterým na ně lze hrát. Zpestřením byla hra na vyhledané zbytky větviček stromů či keřů, které posloužily jako obdoba ozvučných dřívek. Na závěr žáci  poznali  další zvuky přírody a to hrou na pampeliškové frkačky, které si vyrobili z jejich natrhaných stonků.  I když pro některé nebylo snadné vyloudit  jejich typický zvuk, trpělivě pokoušeli své štěstí a úspěch, které se poté dostavily. S výukou venku nekončíme a těšíme se  na  další zážitky s přírodou.

 

Pálení čarodějnic, také Filipojakubská  noc, Valpuržina noc nebo  Beltine. Společně jsme si  připomněli  tento velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek, který připadá každý rok noci z 30. dubna na 1. května.

Začátek patřil besedě a zajímavému  vyprávění o historii této noci. Žáci jednotlivých  tříd  vyplňovali začarované pracovní listy, luštili  tajenky a osmisměrky, učili se nazpaměť  kouzla a vytvořili přesný popis postavy paní čarodějnice  a jejích zvířecích služebníků. Po teoretické části a vydatné svačině jsme se převlékli do šatů, roztrhaného pytle i zašpiněných kalhot a vyzdobili se vlastnoručně vyrobenými škraboškami a klobouky. Někteří z nás nastartovali i dřevěná  košťata, která si pečlivě donesli z domova jako splněný domácí úkol. Čekal nás opravdu velký a dlouhý průvod naším městem, přehlídka masek, nepřeberné množství originálních nápadů a  kreativity  žáků a jejich učitelů ze všech školských zařízení  Uhlířských Janovic. Cesta doprovázená pochvalami přihlížejících diváků a místních obyvatel nás bavila. Hodnotili jsme podoby druhých, prohlíželi si ty nejmenší z mateřské školky a zkoumali  dechberoucí převleky „vycházejících deváťáků“ ze  sousední  základní školy. Cílovou zastávkou nám byl domov důchodců. Zde jsme se předvedli v celé své čarovné kráse a uprostřed venkovního areálu pozdravili  všechny  babičky a dědoušky a  udělali  jim tím velkou radost,  vykouzlili jsme  totiž stovky úsměvů na jejich tváři.

Odpoledne již patřilo družinové zábavě, pokusům a vaření lektvarů. Vybrané recepty a postupy jsme poctivě  pročetli a z připravených ingrediencí  a  pomůcek  jsme  pokoušeli tajemné síly například „Bublajícím lektvarem“. Nejmladším z nás učarovali oživlí pavouci a jejich závod na alobalu.  Barevné šumivé nápoje, které jsme si mohli  sami  připravit, voněly  po malinách i borůvčí . Copak nám  do dalších z nich  čarodějka  ještě  přimíchala? Hádali jsme po chuti i  vůni  a bojovali  jsme  v hrníčku s prskajícími bublinkami u nosu i pusy. Posíleni  šumivou  energií  jsme  si zajezdili na koštěti, zatančili,  naučili se písničku a dokonce si zkusili zavřískat, protože pravé čarodějky přece nemluví. Vyškrabávací   obrázky,  vrstva zaschlé  černé tuše ukrývající spektrum barev,  byly  naší poslední  kouzelnou činností.  Každý z nás se těšil  na výsledek své práce a pracoval s neobvyklým dřevěným  rycím nástrojem. Kouzelný obrázek jsme si jako malý dárek mohli odnést domů a pochlubit se svým rodičům.  Výtvarnými  dílničkami  jsme se tedy za celou naši školu rozloučili s  oslavou a připomínkou tajemného svátku, který otvírá bránu nadcházejícímu měsíci květnu.

 

Jako již tradičně jsme jeden školní týden v dubnu věnovali zdravému stravování. Během hodin pracovního vyučování jsme s nadšením zavítali do naší školní kuchyňky a připravili si opět něco dobrého a zdravého na svačinku. Někteří z nás si připravili pomazánku z jogurtu, jiní si udělali toasty se spoustou zeleniny.  A protože příroda se začala krásně probouzet, věnovali jsme čas i péči o naši školní zahrádku. Upravili jsme záhonky a vyplnili je semínky a sazenicemi.

V závěru týdne jsme však náš projekt zdravé stravy trochu porušili a s nadcházející oslavou čarodějnic si opekli špekáčky. Povídali jsme si tedy také o nezdravých potravinách, na kterých si však u výjimečných příležitostí můžeme pochutnat.

 

Výsledky zápisu:

UJ 1/2022       přijat               

UJ 2/2022       přijata

UJ 3/2022       dodá doporučení PPP                                    

UJ 4/2022       dodá doporučení PPP            

UJ 5/2022       dodá doporučení PPP                                    

UJ 6/2022       dodá doporučení PPP            

UJ 7/2022       dodá doporučení PPP

UJ 8/2022       dodá doporučení PPP                        

UJ 9/2022       dodá doporučení PPP            

UJ 10/2022     dodá doporučení PPP

UJ 11/2022     přijat  

ZRC 1/2022   dodá doporučení PPP

Mgr. J. Marečková, ředitelka školy 

Tradiční dopravní soutěž na naší škole v Okružní proběhla letos ve čtvrtek 21. dubna. Soutěžily dvě skupiny ve dvou kategoriích. 1. kategorie byla jízda na kole a 2. kategorie jízda na koloběžce. Jedna skupina se věnovala nejprve jízdě zručnosti a druhá skupina plnila teorii.

Jízda zručnosti letos spočívala ve správném rozjezdu kola (koloběžky), projetí slalomu, zatočení, přenesení kelímku z jednoho podstavce na druhý, jízda koridorem a správné zastavení v cíli (Nesmíš shodit tyčku!) a na závěr proběhla nejtěžší disciplína „Projeď osmičku.“

Teorie letos sestávala z poznávání dopravních značek a vyplnění 2 pracovních listů včetně vyplnění tajenky: „BÝT VIDĚN“.

Po soutěži proběhlo vyhodnocení a první 3 vítězové byli odměněni knihou.

Soutěž se vydařila a v dopravní výchově budeme ve škole pokračovat  poznáváním dalších dopravních značek a řešením dopravních situací.

 

 

Podkategorie