rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Termíny jarních prázdnin

  • 20. 2. - 26. 2. 2023
  • 26. 2. - 3. 3. 2024
  • 3. 3. - 9. 3. 2025
  • 9. 3. - 15. 3. 2026
  • 1. 2. - 7. 2. 2027
  • 14. 2. - 20. 2. 2028

Ač se nás pondělní nepříznivé počasí při cestě do Prahy pokoušelo zbrzdit, vlaky, tramvaje i autobusy ve smíchovském Království železnic nám neujely. Na dvou podlažích a stovkách metrů kolejí se proháněly jak „babičky“ lokomotivy, tak osobní i nákladní vlaky, po silnicích ujížděly osobáky, dodávky i náklaďáky. Na zjednodušeném modelu naší republiky jsme si mohli zblízka prohlédnout nejen významné technické památky a známé hrady, ale i běžné situace našeho života. Pro spouštění pohybových i zvukových akcí v modelech jsme s nadšením využívali interaktivní tlačítka. Co nás však nejvíce bavilo? Samozřejmě skutečné dopravní prostředky – tramvaj, autobus a motorák, ve kterých jsme mohli „cestovat“ nejen jako pasažéři (i když černí), ale i jako řidiči MHD. A kdo už se nabažil dopravy, mohl si v interaktivní herně Tondy Obala vytřídit pěknou hromádku odpadků. Dnešní exkurze měla opět velkou nadstavbu – zážitky z Království železnic jsme mohli sdílet spolu se svými janovickými spolužáky a to díky OP JAK.

Ve středu 22.11. proběhla ve Zruči i v Uhlířských Janovicích beseda s lektorkou MP Education, paní Alenou Blažkovou. Tématem besedy byly psychické a fyzické změny v dospívání. Žáci paní lektorku pozorně poslouchali a ta poté odpovídala na jejich otázky. Besedy s paní Blažkovou oceňujeme vždy nejen my, učitelé, ale i žáci. I tentokrát tomu nebylo jinak a už teď se těšíme na další setkání. 

V úterý 21.11. jsme se ve Zruči zaměřili na péči o naše duševní zdraví. Navštívila nás paní Měkotová a paní Holovská z Týmu duševního zdraví. Pro žáky si připravily spoustu zajímavých aktivit. Nejprve je seznámily s tím, co je to duševní zdraví. Žáci vymýšleli a popisovali, jak se stres a nepohoda projevuje na jejich těle. Lektorky jim poté vysvětlily, jaké mohou používat relaxační techniky. Ve druhé části besedy byli žáci rozděleni do skupin a postupně se seznámili s emočními kartami, vyrobili si antistresový míček a vyzkoušeli si různé druhy antistresových pomůcek. Beseda se vydařila a žáci se dozvěděli, jak mohou pečovat o své duševní zdraví. 

Také naše škola se připojila k letošní Bubnovačce, kterou každoročně vyhlašuje Centrum LOCIKA. Nejprve jsem si společně vysvětlili, proč právě bubnovačka, jak jsou některé děti v ohrožení a jak jim každý z nás může pomoci. A pak už jsme se ve Zruči i v Uhlířských Janovicích dali do bubnovačky a bubnovali, bubnovali, bubnovali….

V měsíci listopadu se žáci blíže seznamují s profesemi na železnici. Začali jsme 10. listopadu s profesí strojvedoucího vlaku. Žáci si prohlédli kabinu strojvůdce, kde byli seznámeni s obsluhou řídícího panelu. Dozvěděli se, co vše je potřeba znát a umět pro výkon tohoto povolání. Na závěr si mohli vyzkoušet houkání vlaku. Příští zastávka při poznávání bude v Praze v Království železnic.

V úterý 7. 11. jsme se se staršími žáky vydali do NZDM Kotelna ve Zruči n. S.  Tam nás přivítala vedoucí kotelny, paní Hortová, se svými kolegy. Žáky seznámila s činností zařízení a nabídkou aktivit. Prohlédli jsme si prostory Kotelny a žáci hned vyzkoušeli hudební zkušebnu a malou posilovnu. Po prohlídce Kotelny se k nám připojili naši spolužáci z 2. stupně z Uhlířských Janovic. Následovala totiž beseda na téma závislosti a návykové látky s lektorem Prostor plus o.p.s., panem Romanem Kuncem. Paní Hortové děkujeme za pozvání do Kotelny a zorganizování besedy.

Začátkem listopadu proběhla ve Zruči v Okružní zdravotní soutěž, které letos dostatečně prověřila znalosti žáků v oblasti zdraví a péče o něj. Leckdy se objevily mezery ve znalostech, jak se zachovat v případě první pomoci při různých úrazech, či jak obvázat zraněný loket nebo koleno. Žáci zažívali úspěch při sestavování kostry člověka a většina z nich správně pojmenovala a doplnila části těla. Vítězná místa obsadili žáci vyšších ročníků. 

Celý školní rok poznáváme a osobně se seznamujeme s různými profesemi. Několikrát jsme měli možnost blíže poznat práci hasičů a policie. V říjnu jsme se díky návštěvě firmy Sázavan Product s.r.o. dozvěděli, jak vzniká bota. Tentokrát nás se svou prací květinářky a aranžérky přišla seznámit paní Anička Pajerová. Pod jejíma rukama vznikají krásná díla. Tak tomu bylo i u nás. Všichni žáci se s chutí zapojili do práce a za chvíli byla k vidění spousta podzimních, ale i zimních dekorací. Posuďte sami, jak se jim to povedlo.

Podkategorie