rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Jarní prázdniny ve školním roce 2022/2023 připadnou na 20. 2. - 26. 2. 2023. V tuto dobu školní družina přeruší činnost.

Podruhé a naposled v tomto školním roce, nás navštívil ve Zruči i v Uhlířských Janovicích pan Svoboda, lektor preventivně výchovného programu v oblasti požární ochrany Hasík CZ. Během dvou vyučovacích hodin nám vysvětlil, jak se správně zachovat v různých nebezpečných situacích (když hoří, při dopravní nehodě, při teroristickém útoku a evakuaci). Děti si měly možnost některé situace vyzkoušet a naučily se, jak se správně otvírají dveře při požáru a jak se uhasí hořící osoba. Připomněli jsme si, že lidský život je nejdůležitější a podle toho bychom se měli všichni chovat.

I v letošním roce budeme pokračovat v návštěvách knihovny ve Zruči a v účasti na jejích výukových programech. První setkání s paní knihovnicí v novém roce proběhlo v úterý 17. 1. 2023. Téma „Draka je lepší pozdravit aneb "O etiketě“ nás opět zaujalo a moc se nám líbilo. Paní knihovnice dětem nejdřív vysvětlila, že etiketa je soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti. Potom vyzkoušela děti, jestli se umí slušně chovat při setkání s paní učitelkou, mezi dětmi, na oslavě a při stolování. Následovala etiketa s Hurvínkem a čtení z knížky Neotesánek, kdy děti naučily Neotesánka pravidlům slušného chování, čímž Neotesánka otesaly. Po výběru knížek domů a na čtení do školy jsme odcházeli spokojeni a už se těšíme na další únorové setkání s paní knihovnicí.

Chtěli bychom se pochlubit  novými  výstavními  prostory,  které naší škole nabídla firma Kašpar a syn POTRAVINY.

Jedna z několika výloh místního obchodu je v  pořadí  naším  třetím  prezentačním  místem ve městě  a zároveň  dalším  příspěvkem k hezkému pohledu nejen kolemjdoucích.

Lednový měsíc nabízí opravdu hodně tradičních i netradičních výtvarných témat a postupů. Nabízenou  plochu  jsme tedy vyplnili téměř okamžitě a všechny ročníky přispěly svou tvorbou. Vizitka naší školy v zimní verzi udělala tu správnou tečku za společným dílem a nyní už se pojďme těšit a plánovat.

Ředitelka Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 oznamuje, že od 1. 9. 2023 otevírá

třídu pro žáky 1. – 5. ročníku se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola nabízí:

  • výuku podle vzdělávacího programu běžné základní školy
  • malý kolektiv dětí
  • speciálně pedagogickou péči
  • péči školního logopeda
  • individuální přístup
  • pobyt ve školní družině

Zápis proběhne 26. 4. 2023 od 8:30 do 16:30 hodin.

Bližší informace získáte během Dne otevřených dveří 21. března, případně na telefonu 734 445 835.

Tradiční čas kouzelných svátků  se zastavil  před dveřmi  naší školy a my ho netrpělivě pustili dál. Vyučovací hodiny dostaly vánoční atmosféru  a my  jsme se  napříč ročníky  těšili na připravené aktivity Adventu.

V hodinách výtvarné výchovy jsme vyzkoušeli zajímavé techniky. Otiskem netradičních předmětů, koláží či vyškrabávací technikou  jsme se snažili  dát tu nejvěrnější podobu nazdobené jedličce, hořícím svíčkám i padajícím sněhovým vločkám. Pracovnímu vyučování jsme dali pracovní název ANDĚLSKÉ TVOŘENÍ. Úkolem i vlastní kreativitou  jsme vytvořili z nejrůznějších materiálů a podle dané tradice našich prababiček jednoduché a krásné  dekorace i výzdobu na nástěnky. Bez zpěvu vánočních písní bychom si tento čas nedovedli představit. Hudební  výchovu  jsme si ještě zpestřili on line kvízy  ve stylu "Chcete být milionářem?" Vyluštili jsme tajenku  adventní hudební křížovky a hrou  na rytmické nástroje jsme si  připomněli pravé zimní počasí.  A co teprve sjezd zapadaného kopce na bobech a talíři? Svou fyzickou zdatnost jsme vyzkoušeli při sportovních aktivitách a svižnou procházkou jsme  zdolávali nesnadný terén mokrým sněhem. Venkovní hodiny tělesné výchovy jsme zvládli  na jedničku.

16. prosince jsme navštívili představení žáků ZŠ v Uhlířských Janovicích. Pozvání nás jako každý rok velice potěšilo. Kulturní zážitek a naučnou podívanou do historie Adventních postav a rituálů s nimi spojených jsme odměnili velkým potleskem a společným focením.

21. prosince  jsme se oblékli  do kuchařských  zástěr a celé dopoledne věnovali školní kuchyni. Připravili jsme  si tradiční bramborový salát. Posledni  školní den kalendářního roku 2022 jsme zahájili pečením domácí sekané  a povídáním o historii nejstarších vánočních tradic. Popsali jsme si barvy svátků, poslechli si příběh třpytivé  nitě a vánočního pavouka a závěrem  zazvonili zvonečkem. Společně jsme poté prostřeli  sváteční stůl a ochutnali námi připravený slavnostní oběd.  S veselou náladou a natěšeni na dny volna s Ježíškem, jsme si  nakonec  popřáli hodně zdraví a štěstí v novém roce 2023  a  spěchali naproti vánočním prázdninám.

Poslední školní den letošního roku byl od rána oděn do slavnostního hávu. S přicházejícími rodiči a příbuznými stoupala nervozita, abychom nic nepokazili a předvedli se v tom nejlepším světle. A povedlo se. Vánoční básničky střídaly oblíbené pohádkové scénky, v nichž dědek tahal řepu, vlk chtěl sežrat Karkulku, princezna poztrácela korále a kuchaři vařili vánoční polévku. Došlo i na žížalí cvičení a v závěru besídky jsme si společně zazpívali oblíbené vánoční písně a koledy. Vánoční dopoledne pokračovalo malováním na obličeje, zdobením perníčků, tvořivými dílnami a zajímavými soutěžními kvízy. S dárky a přáním krásných vánočních svátků a pevného zdraví po celý nadcházející rok jsme se rozešli do svých domovů. 


In December we had Christmas English lessons in Zruč. We were wearing Christmas clothes and accessories. Children made Christmas tree with decorations and Christmas Cards. We listened and sang Christmas songs.

V prosinci jsme měli ve Zruči vánoční hodiny angličtiny. Všichni jsme se oblékli do vánočního oblečení a vánočních doplňků. Děti si vyrobily vánoční stromeček s dekoracemi a vánoční přání. Poslouchali jsme a zpívali vánoční písničky.

Podkategorie