Tel.: 327 531 225  |   

Měsíc knihy je v plném proudu a žáci školní družiny ho podpořili  spontánním nápadem na činnost.

Společně se svými rodiči jsme uklidili v domácích knihovničkách a  rozhodli  se, že knihám, které v nich již  zabíraly  místo, najdeme  nový  domov  a  dáme  jim další  krásné poslání. Několik odpolední  jsme  pak se zájmem  listovali  knihami i  časopisy,  které se začaly pomalu vršit na lavičce třídy a někdy si nechali vyprávět od svého spolužáka i  podrobnosti   prvního dne knihy  u nás doma. Letní romány, detektivky,  cestopisné příběhy, několik  kuchařek  a pohádky i  písničky  nejen na dobrou noc. Třídili jsme podle žánru a za pomoci  paní  vychovatelky  označili  obal  knihy  veselou polepkou s popisem pro lepší orientaci.  Názorně  jsme  se  také  naučili  o knihu pečovat a chránit ji před neposlušnými čtenáři. Zalepili jsme některé poškozené stránky a  vybrali vhodný obal. Byli jsme rádi, že některé tituly vyplnily knihovničku  školní  družiny a zájmové čtení  se  mohlo těšit z nových příběhů  adoptovaných knih.

Hlavní úkol, pro který jsme se společně rozhodli, byl ale stále před námi. Na recepci Domova seniorů v Uhlířských Janovicích jsme přišli s veselou náladou  a  uvítání pro  nás  bylo moc hezké. Darované knihy jsme za milého doprovodu   Mgr.  Veroniky  Nešporové  uložili do  čítárny  s přáním, aby všem lidem na světě bylo díky čtení  hezky.  Pak jsme si ještě poseděli v útulných  křesílkách  a obdivovali zájmové prostory. S návratem  do  třídy školní družiny se nám dostavil ten správný pocit, odměna za nápad pro dobrou  věc a  úsměv na tváři všech obdarovaných. 

Krásné čtení s krásnými  knihami  po celý rok nám všem!