Tel.: 327 531 225  |   

Hned po Velikonocích, v úterý 2. dubna, jsme navštívili knihovnu ve Zruči n. S. Paní knihovnice pro nás měla připravený výukový program, jehož hlavním tématem byly bajky. Žáci si nejznámější bajky připomněli a vypracovávali k nim různé úkoly. Zopakovali si literární pojmy přísloví a přirovnání a nejznámější se pokoušeli vysvětlit. Dalšího výukového programu v knihovně se zúčastníme v květnu.