Tel.: 327 531 225  |   

I poslední dny měsíce března se nesly v duchu finanční gramotnosti. Žáci druhého ročníku v Uhliřských Janovicích, Komenského 400 plnili netradiční domácí úkol. V průběhu čtrnácti dnů měli zakoupit nákup pro své rodiny. Seznámit se s cenami zboží a výrobků, zorientovat se, v kterém obchodě jaké zboží lze zakoupit a společně se svými rodiči nákup zaplatit. Úkol se všem podařilo splnit na velkou jedničku, která patří i rodičům. Děkujeme za spolupráci.