Tel.: 327 531 225  |   

V úterý 25.6.2024 jsme dopoledne vyrazili na exkurzi k hasičům v Uhlířských Janovicích. Přivítal nás pan Bělina s širokým úsměvem a spoustou zajímavých informací. Samozřejmě oči všech dětí spočinuly hned na hasičském autě, které bylo připravené k prohlídce na parkovišti. Nejprve padlo několik teoretických vět o voze, co tam všechno je, k čemu co slouží, ale přednášející hasič okamžitě vytušil, že tím největším lákadlem pro děti bude možnost si do auta sednout. Takže jim toto přání splnil a nespletl se. To byla opravdu velká atrakce. Ale tím to nekončilo, muži v uniformách pro nás měli připraveno ještě několik dalších příjemných překvapení. Děti si zkusily pomocí tlaku vody z hadice shazovat plastové lahve z popelnice.  Vzhledem k slunečnému počasí bylo příjemné se pár kapkami schladit. Dále se jeden chlapec oblékl do obleku k požáru a vyzkoušel si dýchat kyslík z masky.  A aby toho nebylo ještě málo, mohli si sednout do raftu. U toho všeho jim neustále hasiči vyprávěli, jak vypadá jejich běžná služba, jak jedou do akce a co vše je k tomu potřeba. Samozřejmě se to neobešlo bez všetečných otázek žáků. A přesně tak to má být. Užili jsme si to my i hasiči.

Zapsala: I. Jelínková