Tel.: 327 531 225  |   

Na to, kde mizí naše výkaly a jiné splašky, co se s nimi dál děje a co z nich zůstane, jsme se došli zeptat na místo k tomu předurčené – zručskou čistírnu odpadních vod. Tady nás už očekával vedoucí provozu pan Mrázek a nad „bazény“ s právě čistící se splaškovou vodou nám velice podrobně popsal putování našeho, do záchodové mísy spláchnutého hovínka. Na vlastní oči jsme viděli, kterak si bakterie pochutnávají na splaškové vodě a vytvářejí z ní vodu natolik čistou, že ji bez obav může přijmout řeka Sázava. Dozvěděli jsme se, proč jsou čistírny odpadních vod důležité a k čemu se dál využívají vzniklé kaly. Společně jsme si povídali o tom, co do odpadních vod dávat smíme a co nikoliv. Za naše postřehy a názory nás pan Mrázek závěrem exkurze odměnil hezkým dárkem.