rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Termíny jarních prázdnin

  • 20. 2. - 26. 2. 2023
  • 26. 2. - 3. 3. 2024
  • 3. 3. - 9. 3. 2025
  • 9. 3. - 15. 3. 2026
  • 1. 2. - 7. 2. 2027
  • 14. 2. - 20. 2. 2028

Na to, kde mizí naše výkaly a jiné splašky, co se s nimi dál děje a co z nich zůstane, jsme se došli zeptat na místo k tomu předurčené – zručskou čistírnu odpadních vod. Tady nás už očekával vedoucí provozu pan Mrázek a nad „bazény“ s právě čistící se splaškovou vodou nám velice podrobně popsal putování našeho, do záchodové mísy spláchnutého hovínka. Na vlastní oči jsme viděli, kterak si bakterie pochutnávají na splaškové vodě a vytvářejí z ní vodu natolik čistou, že ji bez obav může přijmout řeka Sázava. Dozvěděli jsme se, proč jsou čistírny odpadních vod důležité a k čemu se dál využívají vzniklé kaly. Společně jsme si povídali o tom, co do odpadních vod dávat smíme a co nikoliv. Za naše postřehy a názory nás pan Mrázek závěrem exkurze odměnil hezkým dárkem.