Tel.: 327 531 225  |   

Ve středu 17. 4. se v rámci primární prevence rizikového chování uskutečnila ve Zruči i v Uhlířských Janovicích beseda na téma závislostí a návykových látek. Naši školu navštívil pan Radek Pospíšil, lektor ACET ČR, z.s. Pan Pospíšil se dětem představil, seznámil je s druhy závislostí, jejich vznikem, nebezpečím a následky. Žáci shlédli zajímavá výuková videa a pan Pospíšil přidal i pár příběhů ze svého okolí, kdy se lidé potýkají nebo potýkali se závislostí. Děkujeme za skvělou a poučnou besedu!