Tel.: 327 531 225  |   

V pátek 12. dubna 2024 se žáci zúčastnili akce s názvem Čistá řeka Sázava. Tato dobrovolnická akce, zahrnující úklid naplaveného odpadu kolem řeky Sázavy, je již tradicí. Samotné uklízení probíhalo nejen na březích zmiňované řeky, ale též v jejím bezprostředním okolí, zejména pak na naučné stezce města Sázavy.

Před začátkem akce byli žáci seznámeni s důležitými bezpečnostními i organizačními pokyny. Každý obdržel jeden pár rukavic, pytle na odpadky a nové tričko, které zůstane pro každého z nás příjemnou vzpomínkou. Zadaného úkolu se žáci zhostili svědomitě a poctivě sesbírali veškerý odpad, na který cestou narazili. Nejčastěji nalézali skleněné lahve, plechovky, cigaretové nedopalky a plastové obaly. Společnými silami jsme tak naplnili několik pytlů až po okraj.

Všem zúčastněným patří velká pochvala a poděkování za velmi příjemný slunečný den, který jsme si na konci zpříjemnili zaslouženou zmrzlinou. Těšíme se zase za rok!

Markéta Bělinová