Tel.: 327 531 225  |   

S březnovým měsícem jsme se srdečně přivítali a vyrazili za naši první milou povinností.

Vyzdobili jsme město, vybarvili  bílá zimní místa nástěnek a na známých výstavních plochách vystavili výtvarná díla jako připomínku nadcházejícího JARA všem kolemjdoucím.

Příroda začala lákat na odpolední vycházky a my se zvědavě rozhlédli po okolí a pobyli i na školní zahradě. Plnili jsme úkoly ze zábavného pracovního listu, objímali stromy, hledali živočichy menší než náš palec, porovnávali vůně, a dokonce jsme  podnikli i barevnou pátrací akci. Přípravkou na očekávané jarní  svátky  jsme se jako každý rok zdokonalovali ve vysévání osení, vymýšleli jsme vlastní návrhy na zdobení květináčků i zápichů a pokusem pozorovali jarní klíčení fazolí.

 A co paní zima? V pracovních dílničkách jsme si společnými silami a originálním i tradičním nápadem vyrobili  MORANU – z  bambusových klacíků, sena a plátna jsme oživili vládkyni zimy. Dobrodružství v městském parku a oslava rozloučení pro nás  byly velkým zážitkem. Po proudu potoka Výrovka jsme sledovali cestu plovoucí zimní královny zpět domů a loučili se máváním i říkankou našich prababiček.

 A nyní byl ten správný čas pro naše děvčata.  Procházkou se vydala na MÁJÍČEK, zelené větvičky natrhané v širokém okolí naší školy, které se dle tradice vrátily namísto chladné MORANY. Ve třídě školní družiny jsme je pak společně ozdobili barevnými mašlemi a byli takto opět blíže JARU.

Finále měsíce jsme si „upletli na míru“ a šli  naproti největším svátkům jara.  VELIKONOČNÍ  školní  družina hostila milého pletače pomlázek, který nás potěšil ukázkou své krásné záliby a práce.  Mohli jsme přiložit ruce k dílu a být pomocníky, počítali jsme proutky a užívali  si zajímavou podívanou v pohodlí třídy. Abychom se těšili na velikonoční prázdniny  ještě více, vyhlásili jsme v dílničkách školní družiny VELIKOBARVENÍ na tisíc způsobů. Soutěžili jsme ve vyfoukávání vajíček, vařili jsme je natvrdo a měřili čas u plotýnky. Barvili jsme krepovým papírem, potravinářským barvivem i kapáním vodové barvy. Nesměla chybět nepřekonatelná příroda i neskutečné barevné variace vybraných potravin. Vyzkoušeli jsme i trochu chemie, míchali barevné laky na nehty ve vodě a kreslili nesmyvatelnými  fixami. Originální postupy zdobení nebraly konce a my měli velké zásoby inspirace na domácí zábavu s rodiči a sourozenci.  Takže, pojďme vše vyzkoušet i prožít, těšit se z jarních prázdnin a  prvních slunečních paprsků. Krásné jaro všem přejí žáci školní družiny v Uhlířských Janovicích.