rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Za krásného slunného počasí se naši žáci zúčastnili tradičního sportovního klání v lehkoatletickém čtyřboji. Sportovní události se tento školní rok zúčastnilo šest děvčat a tři chlapci. Bylo vytvořeno jedno smíšené družstvo, ve kterém se žáci vzájemně podporovali a sportovně povzbuzovali. Absolutním vítězem v disciplínách - skok do dálky, hod kriketovým míčkem, krátký a dlouhý běh byl žák 6. ročníku, druhé a třetí místo obsadily dívky ze 7. ročníku. Vítězové byli odměněni cenami a všichni žáci byli pochváleni za fair play chování a sportovní výkony.

Na rozjezd prvního zářijového týdne jsme tradičně zařadili celoškolní cvičení v přírodě, kterému bylo věnováno celé úterní dopoledne. Nejprve se žáci zajímavou formou seznamovali s nenadálými situacemi, které mohou nastat a ohrožovat jejich zdraví a bezpečnost. Poté se třídy rozešly podle plánovaného programu. Ti mladší se vydali po cyklostezce okolo řeky na dětské hřiště do „Rákosí“ a cestou plnili nejrůznější úkoly. Starší a zdatnější si vyšli na nedaleký soutok řek, aby se podívali, jak se po deštích zakalená Sázava stéká s průzračně čistou Želivkou. Dopoledne se všem vydařilo a věříme, že stejně vydařený bude i nadcházející školní rok.

Poslední dny ve škole jsme se snažili dětem zpříjemnit zábavným programem. První dvě vyučovací hodiny proběhla soutěž Zvířata kolem nás, kde si žáci ve dvojicích porovnali své znalosti nabyté v průběhu školního roku. Pak jsme se přesunuli na zámek a prohlédli si krásnou expozici s názvem Příběh řeky Sázavy. Vyšplhali jsme na Kolowratskou věž a cestou v mezipatrech plnili zadané úkoly a se zájmem pročítali panely z historie našeho města. Na vrcholu věže jsme se snažili zorientovat a popsat naše město a blízké okolí. Dopoledne bylo pro děti zábavné a zároveň poučné.

Posledním nevšedním zážitkem letošního školního roku byla návštěva chlebské zoologické zahrady, kam jsme se vydali v úterý 26. června s janovickými spolužáky. Nejdříve jsme zašli do „staré“ části ZOO, kde nás uvítala nejen cizokrajná zvířata, ale i vnadná sádrová domorodkyně. Na celkem malém prostranství jsme viděli lamy, lemury, opice i želvy, obdivovali pózující surikaty i gepardův netradiční pelíšek. Odvážní běžci si změřili svoji rychlost a porovnali ji s rychlostí nejrůznějších zvířat. V „nové“ části ZOO nás uvítala velbloudí rodinka a pár medvědů ušatých. Tady jsme na lanové dráze zanechali zbytky svých sil a po nákupu suvenýrů a občerstvení se vydali na zpáteční cestu. Za zážitky z úterního dopoledne děkujeme našemu štědrému mecenáši a jemu i nám všem přejeme krásné prázdniny.

Netradičních sportovních disciplín, které naplnily pondělní dopoledne posledního školního týdne v ZŠ Okružní, se zúčastnili všichni přítomní žáci. Soutěžili v jednotlivcích, ale důležitá byla i spolupráce v týmu. Odměny byly rozdány všem, kteří dodržovali pravidla fair play, neboť ta byla hlavní doménou celého olympijského dne.

Dne 15. 6. 2018 proběhlo v naší škole projektové vyučování na téma „Poznej sám sebe“. Část dopoledne byla zaměřena na city a emoce. Během několika aktivit jsme zjistili, co to vlastně emoce jsou , jaké různé emoce známe a pomocí pantomimy jsme se pokoušeli vyjadřovat jednotlivé emoční projevy. Jednou ze základních emocí je vztek. Každý z nás si uvědomil, co ho nejvíce rozčiluje a naopak, co mu pomáhá vztek zvládnout. Závěrem jsme se stejně jako na konci prvního pololetí zaměřili na sebehodnocení toho, co nám jde a kde máme ještě určité mezery. Součástí bylo také hodnocení a vyjádření vlastních pocitů ve vztahu ke spolužákům. V další části projektového dopoledne jsme si vyzkoušeli, za kolik korun jsme schopni obstarat si jídlo na celý den. Z nabídky letáků obchodních středisek jsme vybírali vhodné potraviny a sestavovali jídelníček. Takto probuzené chuťové buňky jsme mohli naštěstí záhy uspokojit, neboť nás čekala nejpříjemnější část pátečního dopoledne – společné opékání buřtů na školní zahradě.

Na konci školního roku proběhlo vyhodnocení celoročního kondičního programu. Ten probíhal pro dvě kategorie: 1. kategorie žáci a 2. kategorie žákyně. Odměnou pro oba vítěze kondičního programu byl cyklovýlet Zručskou cyklostezkou a k Chabeřickému mlýnu, který proběhl 14. června 2018. Začátek cyklovýletu byl ve škole, kde si žáci vybrali kolo a přilbu a vyjeli na kole na konec cyklostezky za Variel,a.s. k mostu u Domahoře, zde si prohlédli řeku Sázavu, otočili se a vrátili se zpět kolem školy k Chabeřickému mlýnu, kde bylo malé sladké občerstvení a konec cyklovýletu byl ve škole. Cyklovýlet skončil úklidem výstroje a výzbroje. Celkem vítězové ujeli 9 km.

První celoškolní akcí konanou se spolužáky a pedagogy z Uhlířských Janovic byl školní výlet na zámek Berchtold, v jehož zahradách je k vidění množství miniatur nejznámějších českých pamětihodností. Úterní dopoledne jsme prožili v zámeckých zahradách za doprovodu lektorky, která pro nás měla připravený velice zajímavý program. Nejprve jsme společně navštívili zvířátka v místní Minizoo a poté se přesouvali od jedné ministavby ke druhé. Paní lektorka nám o každé z nich pověděla nějakou zajímavost a v závěru položila otázku, jejíž odpověď jsme zapsali do zábavného kvízu. Po prohlídce pamětihodností jsme navštívili pohádkovou zemi. Podívali jsme se do podzemí za pekelnými vládci, navštívili v perníkové chaloupce Ježibabu, seznámili se s roztodivnými strašidýlky a skřítky. Po zmrzlinovém občerstvení si čipernější z nás zaskotačili na dětském hřišti a pak už nás jen čekala cesta domů. Výlet se nám tentokrát skutečně vydařil a většina z nás se vrátila obohacena nejen o nové poznatky a zážitky, ale hlavně o nové kamarády.

Podkategorie