rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V letošním roce jsme 13. 12. naposledy navštívili knihovnu ve Zruči. Paní knihovnice měla krásně vánočně nazdobenou knihovnu a připravený vánoční program pro děti. Povídala si s dětmi o vánočních tradicích a symbolech, děti si poslechly vánoční příběh a pohádku. Na závěr setkání děti vyrobily vánoční ozdoby na stromeček do knihovny a dostaly od paní knihovnice vánoční ozdobu domů. Z knihovny jsme odcházeli se zásobou knih půjčených na čtení ve škole. Už se těšíme na další setkání v knihovně v příštím roce.

Slavnostní nálada spojená s blížícími se vánočními svátky přímo vybízí k návštěvě divadelního představení, proto jsme využili nabídku Tylova divadla v Kutné Hoře. V příběhu Marjánky a Toníčka v Pohádce o Vánocích a zakleté čepičářce se objevily i bytosti nadpozemské – dobrotivý anděl a zlomyslný čert. Ale jak už to v pohádkách bývá, i tady zvítězilo dobro nad zlem. V závěru vánočně laděného příběhu jsme se dozvěděli něco o tradicích a zvyklostech provázejících tyto krásné svátky a s herci se rozloučili zpěvem koled. Do odjezdu vlaku jsme ještě stihli procházku vyzdobeným městem, nakukování do obchodů či malé občerstvení v cukrárně.

Na 8. prosinec jsme se dlouho a pečlivě připravovali. Učili se básničky, zpívali koledy, secvičovali divadelní vystoupení, zdobili stromeček a chystali tvořivé dílničky. Od rána jsme byli v očekávání vzácné návštěvy a dočkali se. Skupinka seniorů v doprovodu ošetřujícího personálu zavítala do naší školy. Velice milá návštěva ocenila naše vystoupení potleskem a při zpěvu koled nás s radostí doprovodila. Obzvláště velký ohlas a uznání sklidil po své prezentaci David, který ve svém domácím studiu i ve škole tvoří animované pohádky a příběhy. Po besídce a malém občerstvení došlo na tvořivé dílny. S naší pomocí si babičky vyrobily hezké vánoční svícny a spolu s drobnými dárky si je odnášely domů. Setkání se seniory v naší škole proběhlo poprvé a společně jsme si slíbili, že určitě ne naposledy. 

V úterý 6. prosince napadl ve Zruči první sníh a vydržel nám, sice v horší kvalitě, i další den, kdy jsme měli tělesnou výchovu. S radostí jsme vytáhli boby a několikrát si sjeli alespoň malý kopeček u školy. Zbývající část hodiny jsme se věnovali stavění sněhuláka na školní zahradě. 

V úterý 7. prosince dopoledne nás navštívil dráček Hasík. A nepřijel sám. Doprovázel ho lektor výukového programu HZS pan Svoboda, aby nás seznámil s náročnou prací hasičů. Povídali jsme si, jak se chovat při výjezdu a zásahu hasičů, vyzkoušeli jsme si ne zrovna pohodlné oblečení a prohlédli si přístroje potřebné při náročných zásazích. Telefonní čísla integrovaného záchranného systému sice bezpečně ovládáme, nechali jsme si však vysvětlit, kdy a v jakých situacích dané číslo volat. Abychom nezůstali jen u teorie, společně jsme vymýšleli možné krizové situace a sami si vyzkoušeli fiktivní události hlásit „operačnímu středisku“. V samotném závěru lekce pro nás bylo velice příjemným překvapením, že toto setkání s Hasíkem i panem Svobodou nebylo poslední.

Nejkrásnější svátky roku jsou za dveřmi. Třídy a nástěnky se plní vánoční výzdobou a my se jako každý rok neskutečně těšíme.

Vánoční výstavou výrobků a děl z hodin pracovních činností a výtvarné výchovy jsme se pochlubili v pátek 25. listopadu 2022. Do minigalerie  KIC v Uhlířských Janovicích jsme pozvali širokou veřejnost a vyhlíželi své milé rodiče a sourozence.  Netradiční výtvarné techniky, práce s přírodninami, vlastní originální nápady a naše oblíbené recytvoření. Vánoční dekorace, ozdoby na vánoční stromeček, svícny či zápichy. S nadšením jsme se napříč ročníky vystřídali u krásné práce, kterou  nám  navíc zpříjemnil  poslech  vánočních  písní  a koled. Výstavní prostory minigalerie, které jsme po celý den zaplnili vánoční náladou, vůní jehličí a návštěvníky s pochvalným úsměvem, byly naší pýchou.  Společně jsme pak symbolicky ukončili  sváteční  tvoření  s prezentací  a na  pokračování  se těšili opět v prostorách budovy školy. Ozdobíme školní stromeček vyrobenými ozdobami, pověsíme závěsy z kůry citrusů a naše svícny připravíme na sváteční stůl posledního školního dne kalendářního roku.

Takže, pojďme se společně  ještě chvíli  vánočně  těšit!

Ve čtvrtek 1. prosince 2022 proběhla v ZŠ, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 celoškolní zdravotní soutěž. Žáci soutěžili v 5 disciplínách: skládali puzzle, doplňovali čísla integrovaného záchranného systému, poznávali zdravotní potřeby, dopravní značky a na figuríně předváděli masáž srdce. Všichni se snažili podle svých možností použít teorii v praxi a dařilo se jim to. Po skončení soutěže proběhlo vyhodnocení a žáci byli odměněni věcnými cenami.

29. listopadu jsme přijali pozvání do Domova seniorů v Uhlířských Janovicích. V aktivizační místnosti jsme strávili příjemné dvě hodiny při různých deskových hrách. Klientům jsme navodili domácí pohodu s mladou generací.

Podkategorie