rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V úterý 7. listopadu jsme se společně vydali do Kutné Hory. Cílem výpravy bylo tentokrát dlouho plánované divadelní představení v Tylově divadle a prohlídka historických památek Kutné Hory. Po příjezdu autobusem do města jsme si v jeho historickém centru prohlédli kamennou kašnu, morový sloup i Kamenný dům, stejně však nás zaujal i obchod s nejrůznějšími námi oblíbenými stavebnicemi Lego. Do budovy Tylova divadla jsme vstupovali natěšeni na pohádku Tři přadleny. Divadelní představení o chudé a líné Bětce, které ke štěstí a svatbě s urozeným králem dopomohly tři staré přadleny, se nám velice líbilo. Bylo vtipné a doprovázené veselými písničkami. Po jeho skončení jsme se odebrali na obchůzku náměstí, pokoupit něco malého k občerstvení a vlakem se vrátili zpátky do Zruče.

Den stromů - 20. 10. 2017, projektový týden „Keře a stromy v barvách podzimu“ – oranžová, hnědá – 16. 10. – 20. 10. 2017

            Nápad slavit Den stromů vznikl již v polovině 19. století v USA a tradice se drží dodnes. Naše škola se zapojila v rámci EVVO. V projektovém týdnu „Keře a stromy v barvách podzimu“ – oranžová, hnědá, probíhaly práce na školní zahradě: hrabání a kompostovaní listí, sbírání spadaných větviček a stříhání keřů. V hodinách pracovního vyučování žáci tvořili zvířátka a věnec z kaštanů, otisky listů, koláže ze suchých listů a podzimní stromy z barevných papírů. Z prací si pak děti vyrobily hezké nástěnky.

I v ostatních předmětech - český jazyk, přírodopis, zeměpis, prvouka jsme se zaměřili na dané téma. Své znalosti si žáci porovnali v soutěži.                               

         Hlavním cílem projektu bylo, aby žáci pochopili potřebné informace o vztazích člověka k přírodě a péči o životní prostředí. Bližším poznáním získávali kladný vztah k přírodě.                                                                   

                                                                                             

 

Také v letošním roce se zapojila naše škola do celostátního projektu dobrovolnických aktivit 72 hodin. Do kategorie Vylepšení života kolem sebe jsme se přihlásili s vlastním projektem „Nikoho z nás nebolí uklidit své okolí“ a jak název napovídá, uklízeli jsme. Několik igelitek zcela zaplnily odpadky z prostranství Sadu míru a okolí Náměstí Míru, vyklidili jsme hřiště pod školou i část břehu Pardidubského potoka.

V pondělí 25. září krátce po osmé hodině ranní se na Základní škole Na Pohoří roztočil „Písničkový kolotoč“ a my jsme byli při tom. V hudebně vzdělávacím interaktivním pořadu jeho účinkující zkoušeli z teoretických znalostí přítomné žáky a ti svým učitelům ostudu určitě neudělali. Věděli, jak písnička vzniká, kdo je to textař a skladatel, jak se písničky dělí podle tempa i žánrů. Každou správnou odpověď doložili hudebníci konkrétní písničkou, a kdo ji znal, mohl si s nimi zazpívat. Největší hvězdou celého programu se stala naše žákyně Míša, která bez sebemenšího studu a trémy zazpívala bez hudebního doprovodu lidovou písničku „Černé oči“. Její výkon byl po zásluze odměněn bouřlivým potleskem.

Druhý zářijový týden 15. 9. 2017 proběhlo tradiční školní kolo v lehké atletice. Naši žáci využili sportovní areál při ZŠ Zruč nad Sázavou Na Pohoří, kde mohli předvést své sportovní výkony. Soutěžilo 12 žáků ve čtyřech disciplínách – hod kriketovým míčkem do dálky, skok do dálky, běh na 60 m a vytrvalostní běh. Všichni soutěžící žáci a žákyně ze sebe vydali maximum a následně se mohli radovat ze svých umístění a odměn.

Stejně jako v předchozích letech, letos s malým předstihem, se celá naše škola zapojila do celostátní podzimní úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Ve třech skupinách se žáci vydali do okolí své školy posbírat odpadky, které tu po sobě „zanechalo léto“. A že bylo co sbírat! Plastovými sáčky a lahvemi od nápojů počínaje a nejrůznějšími modely letní obuvi konče. Vysbíráno, uklizeno a nezbývá než doufat, že alespoň na chvíli si příroda od zátěže odpočine.

První akcí nového školního roku bylo cvičení v přírodě, jehož součástí je vždy ochrana člověka za mimořádných událostí. Po úvodní teoretické části se všichni žáci školy spolu se svými třídními učitelkami a asistentkou vydali do blízkého okolí. I. třída si zvolila nejdelší cíl – soutok řek Sázavy a Želivky. Cestou podél břehu Sázavy pozorovali ryby i rybáře, poznávali rostliny a stromy. Na soutoku obou řek proběhla soutěž o nejvíce hozených „žabek“.

Žáci II. třídy šli po cyklostezce okolo řeky Sázavy, pozorovali ptáky žijící na vodě a v okolí řeky, okolní stromy, keře a květiny. Na odpočívadlech si prohlédli plán města Zruče a přesvědčili se, zda vědí, kde je naše škola, zámek, Náměstí Míru,.... Na mapě Zruče a okolí si ukázali okolní města a vesnice, řeku, železniční trať. Jejich cílem byl areál v okolí restaurace Rákosí, kde si všichni pohráli, soutěžili a určovali stromy, keře a květiny.

Také žáci III. třídy se vypravili po cyklostezce směrem do staré Zruče. Po cestě rovněž pozorovali přírodu a prozkoumávali mapy, které jsou na odpočívadlech. Na nich vyhledávali důležitá místa Zruče. Zpět do školy se vraceli přes park, prohlédli si okolí zámku. Aby si po zásluze odpočinuli, zastavili se na houpačkách u Zručského dvora.

Během letních prázdnin si některé učitelky školy vyjely na společnou dovolenou. Za krásného slunečného počasí a s batohem na zádech prošly během týdne značnou část Kokořínska. Navštívily město Mělník a hrady Kokořín a Housku, obdivovaly mohutné pískovcové dílo Čertovy hlavy, vystoupaly na skalní útvar Pokličky a v Lobči zavítaly do Muzea Eduarda Štorcha. V novém školním roce tak mohou získané poznatky a zážitky předat svým žákům.

Podkategorie