rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Čas se nachýlil a nás 22. 2. čekalo poslední setkání s lektory z Magdaléna, o. p. s. Tentokrát jsme se z reality přesunuli do virtuálního světa a zabývali se internetem a sociálními sítěmi. Jako vždy pro nás měli lektoři připraveny zajímavé aktivity vztahující se k danému tématu. Upevňovali jsme na spolužáky kolíčky, stejně jako se na sociálních sítích sbírají „lajky“. Odhalovali jsme pravé identity uživatelů facebooku a zjistili, že není vše, tak jak se zdá a každý nemusí být tím, za koho se vydává. Nyní již víme, že musíme být v internetovém prostředí velmi obezřetní. Závěrem jsme zhodnotili všechna setkání a vyzdvihli to, co bylo pro každého z nás nejlepší. Mnohokrát děkujeme lektorům za spolupráci.

 

Ředitelka Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 vyhlašuje na den 15. dubna 2019 zápis žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020.

Zápis se týká dětí, které vyžadují ke svému vzdělávání pomalý, individuální přístup a malý třídní kolektiv v běžné základní škole, dále dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kombinovanými vadami nebo zdravotním postižením.

Zápis bude probíhat ve škole na obou místech:

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643, odloučené pracoviště Uhlířské Janovice, Komenského 400.

K zápisu je nutný rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, případně vyšetření z odborného školského pracoviště (PPP, SPC,…)

Bližší informace podá ředitelka školy Mgr. et Bc. Jana Marečková, ředitelka školy, na telefonu 327 531 225.

S pravidelnou dovážkou ovoce a zeleniny do naší školy jsme tento týden obdrželi „ochutnávkovou bedýnku“ plnou vitamínů. Vedle jablek, hrušek a banánů v ní byl i ananas, hroznové víno, mango, kiwi či avokádo. Nám známá zelenina byla netradičně rozšířena o nabídku okurek, ředkviček a rukoly. Hned další den jsme začali ovoce zpracovávat. Ti nejzručnější loupali hrušky a ananas, někteří ovoce krájeli na kousky, někdo připravoval čokoládu, ale všichni jsme si společně pochutnali na vynikajícím čokoládovém fondue. Na druhý den nebylo třeba nosit si do školy svačinu, protože jsme tentokrát zpracovávali zeleninu. K měkkému chlebu s máslem ozdobenému lístečky rukoly jsme přikusovali kousky paprik, okurek, půlky rajčat či ředkviček. Zbylo i na děti ve školní družině, které si odpoledne uvařily jablečný dezert s piškoty. Z „ochutnávkové bedýnky“ dostalo naše tělo během dvou dnů pořádnou „vitamínovou bombu“.

 

Poslední den prvního pololetí tohoto školního roku, ještě před rozdáním vysvědčení, jsme se opět zaměřili každý sám na sebe a také na to, jak se cítíme v rámci našeho školního kolektivu. Strávili jsme příjemné dopoledne plné různých aktivit, zaměřujících se na spolupráci a vzájemnou pomoc. Společně jsme vyluštili tajenku, která zněla: „Ve dvou se to lépe táhne“. Toto přísloví jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži při společné práci. Část dopoledne byla věnována sebehodnocení, našim silným a slabým stránkám. Zároveň jsme měli možnost ohodnotit známkami své pololetní snažení a následně jej porovnat s tím pravým vysvědčením, které si každý z nás odnesl domů.

 

Partnerské vztahy a sex – takové bylo téma třetího setkání s lektory o.p.s. Magdaléna v rámci projektu všeobecné prevence pro žáky. Hned v úvodu jsme si stanovili pravidla a navázali na práci z minulé lekce. Po zahřívacím kole jsme si povídali o tom, co se líbí a nelíbí klukům na holkách a holkám na klucích, co všechno se může skrývat pod pojmy partnerské vztahy a co se nám vybaví při slovu sex. Lektorka Kristýna vše pečlivě zapisovala a poté jsme si naše představy vysvětlovali a objasňovali. Došlo i na témata bezpečného chování na sociálních sítích, víme také o antikoncepci i pohlavních onemocněních, i jak se chovat v mezích zákona. Také na toto setkání primární prevence přijeli naši spolužáci z Uhlířských Janovic, a tak jsme si o leckdy „lechtivých“ tématech mohli společně popovídat.

K významnému dni EVVO: 29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti, proběhl na naší škole projektový týden na téma:“ Sluneční svit a život zvířat“. Netradičním způsobem výuky jsme se snažili naplnit cíle, klíčové kompetence a průřezová témata. Žáci porovnávali změny v  přírodě v jednotlivých ročních obdobích, poznávali zvířata a zařazovali je do přírodního prostředí. Seznamovali se s důsledky pohybů Země na život lidí a organismů. Porovnávali přírodní podmínky na zemi – rovník, pól, pouště, pralesy, velehory a zvířata žijící v nich.

Projektový týden byl pro žáky zajímavý a poučný, zábavně naučnou výukou se nám podařilo dosáhnout vytyčených cílů, své vědomosti zúročili v závěrečné soutěži, kde si prověřili, zda znají pojmy z různých vzdělávacích oblastí. Respektovali pravidla práce v týmu a snažili se o co nejlepší výsledky. Na závěr nechybělo vyhodnocení a sladké, či jiné drobné odměny.

Od začátku prosince jsme se připravovali na vánoční svátky. Ale nejprve nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Děti, které si pro ně připravily básničku nebo písničku, dostaly odměnu.

11. 12. jsme si na vánočním tvoření připravili krásné svícny. Také jsme si ozdobili vánoční stromeček a celý advent nám svítil na schodišti.

14. 12. nás pozvali žáci 9. ročníku Základní školy v Uhlířských Janovicích na již tradiční adventní vystoupení. Představili nám tajemné bytosti, které už neznáme a dříve navštěvovaly domácnosti. Například svatý Ondřej, svatá Lucie, Peruchta, svatý Ambrož, klovcová bába, Tři králové.

17. 12. jsme shlédli představení Živý Betlém, které nacvičili žáci Základní školy.

18. 12. jsme se do školy těšili, protože nás čekaly opravdové Vánoce. Hned ráno jsme se pustili do práce, každá třída si připravila bramborový salát, pan Klepiš nám přinesl sekanou a tak jsme si slavnostně prostřeli stůl a společně jsme obědvali. Dokonce přišel i Ježíšek.

Celý prosinec jsme také pilně nacvičovali písničku Vánoce na míru a někteří i přednes vánočních básní. Čekalo nás totiž vystoupení v kostele svatého Aloise společně se žáky mateřské školy, základní školy a chrámového sboru. Koncert se uskutečnil 21. 12. a byl nazvaný Srdcem spolu. Koncert předčil očekávání a opravdu jsme byli všichni srdcem spolu.

Poslední školní den letošního kalendářního roku jsme nezasedli do lavic, ale věnovali se činnostem více než příjemnějším. Nejprve byla na programu recitační soutěž, v níž většina z nás přednesla básničku navozující slavnostní vánoční atmosféru. Umělecké výkony ohodnotila profesionální porota a nejen vítězové byli po zásluze obdarováni. Poté jsme si protáhli těla při pingpongovém turnaji a vrhli se na perníčky. Někteří je pekli, někteří umělecky zdobili bílkovou polevou a někteří s gustem ochutnávali. Dostalo se na všechny a domů jsme si odnášeli voňavé dárečky s přáním krásných Vánoc a šťastného nadcházejícího roku. Totéž přejeme i vám všem.

Podkategorie