rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V rámci celoročního projektu Města naší vlasti, jsme se v týdnu 22. 5. – 26. 5. zaměřili na hlavní město ČR. Informace jsme čerpali z internetu, knih, fotografií, videí, plánů města atd. Žáky jsme učili poznávat významné historické památky, orientovat se v plánu města a umět se pohybovat po Praze metrem nebo tramvají. Na závěr týdne si žáci porovnali své znalosti v soutěži a musíme některé pochválit, naučili se orientovat v plánu Prahy a poznali mnoho historických památek, které jsou naší světovou chloubou. Proto jsme neopomněli ani na jejich názvy v angličtině.

Návštěva zručské knihovny je pro všechny žáky a pedagogy základní školy v Okružní vždy příjemnou záležitostí. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 1. června, v den zahájení celostátního „Týdne čtení dětem“. Po milém uvítání se paní knihovnice Milena Lhotková pustila do „Velkého čtení“, které je součástí celoročního projektu „Celé Česko čte dětem“. Paní knihovnice zvolila pro dnešní Den dětí téma vztahy mezi dětmi. Ve třech povídkách si žáci vyslechli napínavé příběhy s ne vždy veselým koncem. Po přečtení každé z povídek si žáci společně sdělovali postřehy, přemýšleli o chování postav a hledali správné řešení. Na závěr společného setkání odměnila paní Lhotková všechny žáky dětskými komiksovými časopisy. Projekt „Celé Česko čte dětem“ bude pokračovat na naší škole po celý rok, stejně jako tomu bylo v předchozích letech. Více o projektu na: http://celeceskoctedetem.cz/

cele cesko cte detem

 

 

Světoznámá česká mezzosopranistka Magdalena Kožená se rozhodla podpořit základní umělecké školy v celé České republice. Na začátku roku 2016 založila nadační fond, který chce zviditelnit unikátní domácí systém uměleckého školství a podpořit nadané děti v jejich růstu. Byl to první ročník ZUŠ Open, který propojil téměř 350 základních uměleckých škol z celé republiky. Na náměstích, v ulicích, kulturních domech, divadlech i v galeriích či v parcích proběhla oslava umění.

I naši žáci měli možnost se této akce zúčastnit v domě pro seniory Centrin. Vystoupili zde žáci ZUŠ Zruč nad Sázavou ve všech čtyřech uměleckých oborech: v hudebním, tanečním, literárně – dramatickém, výtvarném.

Viděli a slyšeli jsme hru na rozličné hudební nástroje, zpěv sborový i zpěv jednotlivců, mluvený projev, tanec a výstavku výtvarných prací. Akce ZUŠ Open by mohla být pro naše žáky návodem, jak vyplnit vhodným způsobem volný čas.

Závislosti – jaké mohou být, jak jim předcházet a jaké je jejich nebezpečí – to bylo téma projektového dopoledne zaměřeného na primární prevenci. V úvodu si žáci zopakovali typy závislostí a hlouběji se zaměřili na nebezpečí kouření a požívání alkoholických nápojů. Společně potom hledali odpovědi na otázky proč lidé, zvláště pak mladiství a děti kouří a pijí alkohol, jaké jim hrozí zdravotní nebezpečí a jak se nedostat do područí těchto démonů. Po bouřlivé diskuzi následovaly prezentace s konkrétními údaji a neodmyslitelnými fakty o škodlivosti užívání a konzumace tabákových výrobků a alkoholu. V závěrečné části projektových hodin zhlédli žáci výchovně vzdělávací videa varující děti a mládež před následky kouření a pití alkoholu. Projektové dopoledne pokračovalo netradičními tělovýchovnými disciplínami. Žáci soutěžili v kutálení a přenášení míčů, snažili se co nejpřesněji trefit cíl či co nejrychleji oběhnout metu a seřadit číselnou řadu. Nakonec měli možnost změřit své opravdové síly v přetahování lanem. Pohodovou atmosféru dokreslilo slunečné počasí a jak žáci, tak pedagogové měli z odvedené práce dobrý pocit.

Po školním kole v lehkoatletickém čtyřboji se vydalo 6 žáků školy na okresní kolo Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami základních škol do Kutné Hory na hřiště Sokolák. Pod dohledem dvou vyučujících tělesné výchovy odjeli 17. května v 8:03 hodin autobusem do Kutné Hory. Od rána bylo krásné počasí, tak se všichni těšili na příjemný sportovní den. Soutěžila 3 družstva Kutné Hory, 2 družstva Uhlířských Janovic a 2 družstva Zruče n. S. Vždy 3 dívky v jednom družstvu a 3 chlapci v dalším družstvu. V disciplíně běh na 800 metrů získala naše žákyně první místo a druhé místo obsadila druhá naše žákyně, ale v ostatních disciplínách: skok do dálky, hod do dálky kriketovým míčkem a běh na 60 m naši žáci na vyspělé soutěžící z Kutné Hory nestačili. Nevadí. Za odměnu, že se zúčastnili a sportovali s nadšením, dostali svačinu, pití, sladkou odměnu a hru Člověče, nezlob se. V pravé poledne byl konec závodů a žáci se vydali na autobus přes celé město k železniční stanici. Do Zruče nad Sázavou  dojeli odpoledne podle jízdního řádu a na zastávce Na Pohoří se všichni rozešli domů. Tak zase příští rok..........

První květnový týden začal v naší škole sportem. Již podruhé v tomto školním roce se uskutečnilo školní kolo lehkoatletického čtyřboje. Letos se ho zúčastnilo 13 žáků, kteří se tradičně rozdělili do tří skupin – mladší žáci, starší žáci a dívky. Své dovednosti předvedli ve čtyřech disciplínách – hod kriketovým míčkem, skok do dálky, běh na 60 m a dlouhý běh. Všichni žáci se snažili a vzájemně se podporovali. Podle toho vypadaly i jejich sportovní výsledky. Na 1. místě ve skupině starších žáků se umístil žák 6. ročníku, v mladších žácích zabodoval žák 4. ročníku a v kategorii dívek se na stupni vítězů stanula žákyně 9. ročníku. Všichni žáci a žákyně byli pochváleni za své sportovní výkony i fair play chování a vítězové odměněni diplomy a cenami. Během května se uskuteční klání v lehkoatletickém čtyřboji v Kutné Hoře, kterého se zúčastní žáci s nejlepším umístěním ve školním kole. Sportu a skvělým výsledkům zdar!

V rámci Globálního týdne bezpečnosti na silnicích (23. 4. – 29. 4.) se uskutečnila na naší škole dopravní soutěž, která se skládala ze dvou částí – teoretické a praktické. Žáci aktivně soutěžili na interaktivní tabuli ve hře Člověče nezlob se, zpracované formou dopravních testů. Dále poznávali dopravní značky a dopravní prostředky. Nechyběla jízda na kole a pro malé žáky jízda zručnosti na koloběžce. Na závěr soutěžního dopoledne proběhlo vyhodnocení a ocenění nejúspěšnějších žáků.

DIVADLO S NÁZVEM: „JAK SE SKŘÍTEK UČIL ZAHRADNÍKEM“ A VÝUKOVÝ POŘAD "O JABLONÍCH A SADAŘI"

18. ročník Dne Země pro mateřské školy ve Zruči n. S. proběhl vzhledem k nepříznivému počasí v sále Spolkového domu. Program pro děti připravil Mgr. Petr Dolenský, koordinátor ekovýchovy z Prahy. Vesele laděný a zároveň

poučný příběh začal divadelním představením o skřítkovi, který má takovou chuť na jablka, že se rozhodne stát zahradníkem, ale nebude to mít lehké. Jabloň totiž trápí housenky (sezobne drozd), chybějící ženich (květy opyluje

včelka) a velká žízeň (zalije déšť). Děti z mateřských škol se aktivně do pořadu zapojily. Celý příběh prožívaly, napovídaly, hlásily se a byly veselé.

Následovaly vzdělávací aktivity:

moštování jablek spojené s ochutnávkou nebo krouhání jablek na křížaly

ochutnávka různých druhů jablek, ukázka jablečných produktů

výroba papírových květů s pylem

galerie obrázků s činnostmi pěstitelů ovocných stromů

Setkání žáků naší školy a žáků z mateřských škol se vydařilo, děti se pobavily, poučily, ochutnaly jablíčka i mošt a odnesly si vlastnoručně vyrobený papírový kvítek jabloně.

Děkujeme Městu Zruč nad Sázavou, které poskytlo škole dotaci na tuto akci a paní Marcele Černé, za poskytnutý prostor v současném chladném počasí.

 

Podkategorie