rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Poslední dny ve škole jsme se snažili dětem zpříjemnit zábavným programem. První dvě vyučovací hodiny proběhla soutěž Zvířata kolem nás, kde si žáci ve dvojicích porovnali své znalosti nabyté v průběhu školního roku. Pak jsme se přesunuli na zámek a prohlédli si krásnou expozici s názvem Příběh řeky Sázavy. Vyšplhali jsme na Kolowratskou věž a cestou v mezipatrech plnili zadané úkoly a se zájmem pročítali panely z historie našeho města. Na vrcholu věže jsme se snažili zorientovat a popsat naše město a blízké okolí. Dopoledne bylo pro děti zábavné a zároveň poučné.

Posledním nevšedním zážitkem letošního školního roku byla návštěva chlebské zoologické zahrady, kam jsme se vydali v úterý 26. června s janovickými spolužáky. Nejdříve jsme zašli do „staré“ části ZOO, kde nás uvítala nejen cizokrajná zvířata, ale i vnadná sádrová domorodkyně. Na celkem malém prostranství jsme viděli lamy, lemury, opice i želvy, obdivovali pózující surikaty i gepardův netradiční pelíšek. Odvážní běžci si změřili svoji rychlost a porovnali ji s rychlostí nejrůznějších zvířat. V „nové“ části ZOO nás uvítala velbloudí rodinka a pár medvědů ušatých. Tady jsme na lanové dráze zanechali zbytky svých sil a po nákupu suvenýrů a občerstvení se vydali na zpáteční cestu. Za zážitky z úterního dopoledne děkujeme našemu štědrému mecenáši a jemu i nám všem přejeme krásné prázdniny.

Netradičních sportovních disciplín, které naplnily pondělní dopoledne posledního školního týdne v ZŠ Okružní, se zúčastnili všichni přítomní žáci. Soutěžili v jednotlivcích, ale důležitá byla i spolupráce v týmu. Odměny byly rozdány všem, kteří dodržovali pravidla fair play, neboť ta byla hlavní doménou celého olympijského dne.

Dne 15. 6. 2018 proběhlo v naší škole projektové vyučování na téma „Poznej sám sebe“. Část dopoledne byla zaměřena na city a emoce. Během několika aktivit jsme zjistili, co to vlastně emoce jsou , jaké různé emoce známe a pomocí pantomimy jsme se pokoušeli vyjadřovat jednotlivé emoční projevy. Jednou ze základních emocí je vztek. Každý z nás si uvědomil, co ho nejvíce rozčiluje a naopak, co mu pomáhá vztek zvládnout. Závěrem jsme se stejně jako na konci prvního pololetí zaměřili na sebehodnocení toho, co nám jde a kde máme ještě určité mezery. Součástí bylo také hodnocení a vyjádření vlastních pocitů ve vztahu ke spolužákům. V další části projektového dopoledne jsme si vyzkoušeli, za kolik korun jsme schopni obstarat si jídlo na celý den. Z nabídky letáků obchodních středisek jsme vybírali vhodné potraviny a sestavovali jídelníček. Takto probuzené chuťové buňky jsme mohli naštěstí záhy uspokojit, neboť nás čekala nejpříjemnější část pátečního dopoledne – společné opékání buřtů na školní zahradě.

Na konci školního roku proběhlo vyhodnocení celoročního kondičního programu. Ten probíhal pro dvě kategorie: 1. kategorie žáci a 2. kategorie žákyně. Odměnou pro oba vítěze kondičního programu byl cyklovýlet Zručskou cyklostezkou a k Chabeřickému mlýnu, který proběhl 14. června 2018. Začátek cyklovýletu byl ve škole, kde si žáci vybrali kolo a přilbu a vyjeli na kole na konec cyklostezky za Variel,a.s. k mostu u Domahoře, zde si prohlédli řeku Sázavu, otočili se a vrátili se zpět kolem školy k Chabeřickému mlýnu, kde bylo malé sladké občerstvení a konec cyklovýletu byl ve škole. Cyklovýlet skončil úklidem výstroje a výzbroje. Celkem vítězové ujeli 9 km.

První celoškolní akcí konanou se spolužáky a pedagogy z Uhlířských Janovic byl školní výlet na zámek Berchtold, v jehož zahradách je k vidění množství miniatur nejznámějších českých pamětihodností. Úterní dopoledne jsme prožili v zámeckých zahradách za doprovodu lektorky, která pro nás měla připravený velice zajímavý program. Nejprve jsme společně navštívili zvířátka v místní Minizoo a poté se přesouvali od jedné ministavby ke druhé. Paní lektorka nám o každé z nich pověděla nějakou zajímavost a v závěru položila otázku, jejíž odpověď jsme zapsali do zábavného kvízu. Po prohlídce pamětihodností jsme navštívili pohádkovou zemi. Podívali jsme se do podzemí za pekelnými vládci, navštívili v perníkové chaloupce Ježibabu, seznámili se s roztodivnými strašidýlky a skřítky. Po zmrzlinovém občerstvení si čipernější z nás zaskotačili na dětském hřišti a pak už nás jen čekala cesta domů. Výlet se nám tentokrát skutečně vydařil a většina z nás se vrátila obohacena nejen o nové poznatky a zážitky, ale hlavně o nové kamarády.

V projektovém týdnu jsme navázali na exkurzi v Miniarboretu a meditační zahradě Kácov, kde žáci absolvovali výukový program: Zvířátka v zahradě. My jsme se zaměřili na rostliny na naší zahradě a v blízkém okolí, žáci pleli záhony, stříhali keře, vysazovali květiny na záhony a vytvořili naučnou stezku. Dále se žáci seznámili s pojmy, Slunce, sluneční soustava, vesmír, planety sluneční soustavy, pohyby Země, střídání ročních období. Všechny tyto znalosti si žáci budou moci zopakovat a upevnit exkurzí v Planetáriu a hvězdárně v Praze, která nás čeká na konci června. Projektový týden jsme zakončili soutěží, žáci si porovnali své znalosti, snažili se a na vítěze čekaly drobné odměny.

Každý z nás se v životě může setkat s případem, kdy bude nutné poskytnout první pomoc. Je důležité, abychom měli alespoň základní informace o tom, jak v takových situacích jednat. Z toho důvodu se dne 21. 5. 2018 uskutečnila beseda se zdravotnickou záchranářkou, která nám předala spoustu užitečných rad a informací týkajících se zásad první pomoci. Dotkli jsme se témat, jako jsou popáleniny, alergie či zástava krvácení. Dále byla k dispozici figurína, na které jsme měli možnost vyzkoušet si nepřímou srdeční masáž. Za besedu plnou užitečných a praktických informací velmi děkujeme.

Podkategorie