rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Za slunečného úterního dopoledne navštívili naši školu klauni Mireček s Leontýnkou a rázem jsme se všichni přenesli do světa bublin a bublinek. Samotnému bublinkohraní předcházela četba autorské pohádky klaunkou Leontýnkou o bublinkovém světě, neboť celé klaunské vystoupení se konalo v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“. Po pohádce došlo na tolik očekávánou bublinkovou show, kdy jsme si mohli všichni dostatečně vyzkoušet, že udělat pořádnou bublinu není vůbec jednoduché. Protože byl celý program doprovázený svižnými písničkami, došlo na závěr celého programu i na tanečky.

Ve středu 9. 5. 2018 nás přijel navštívit pan Radek Pospíšil, lektor ACET ČR, z. s. Společně jsme si povídali o skrytých nebezpečích, která na nás číhají v prostředí internetu. Vysvětlili jsme si nový pojem „digitální stopa“, což znamená, že po každém z nás zůstává v prostředí internetu velké množství toho, co na něj vložíme. Uváděli jsme si také mnoho příběhů lidí, kterým neopatrnost na internetu způsobila velké problémy. Z toho důvodu jsme si upřesnili, co smíme a co bychom naopak neměli na internetu zveřejňovat. V neposlední řadě jsme se zaměřili na problematiku sociálních sítí a ukázali jsme si, jak osobní profily na těchto sítích alespoň částečně zabezpečit.

Duben známý jako měsíc bezpečnosti již máme za sebou. Proto jsme již tradičně v souvislosti s bezpečností pořádali školní kolo dopravní soutěže. Žáci celé školy postupně plnili úkoly jak na teoretické, tak na praktické rovině. Postupně rozpoznávali nebezpečné situace, poznávali dopravní značky, neminula je ani jízda zručnosti na kole či koloběžce. Všichni žáci se aktivně do soutěže zapojovali, za což byli po celkovém vyhodnocení také odměněni.

V pondělí 30. 4. 2018 jsme na hřišti základní školy uspořádali školní kolo atletického čtyřboje. Jako první disciplína byl běh na 60 m z nízkého startu. Potom následoval skok daleký, některé děti bojovaly s odrazem. Po krátkém odpočinku následoval běh na 1500 m (chlapci), 800m (dívky). Poslední disciplínou byl hod kriketovým míčkem. Nejlepší žáci se zúčastní okresního kola v Kutné Hoře.

Máme tu konec dubna a s ním i rej čarodějnic. Na tuto událost jsme se připravovali už dopředu. V hodinách pracovního vyučování si děti vyrobily čarodějnický klobouk a vymýšlely oblečení. Do průvodu jsme šli společně se ZŠ a MŠ. Účast byla velká a masky překrásné.

Dne 25. 4. 2018 jsme jeli do Kolína na plavání. Bylo velké teplo, tak jsme se těšili, že se svlažíme v bazénu. Děti si pobyt ve vodě užily. Jezdily na skluzavce, učily se plavat, starší si vyzkoušely jízdu tobogánem. Na závěr jsme se nahřáli a uvolnili ve vířivce. Návštěva bazénu se dětem moc líbila a už se těší na další.

V pátek 20. 4. 2018 se na náměstí v Uhlířských Janovicích konala výstava domácích zvířat pod názvem „Máme rádi zvířata.“ Akci pořádala ZO ČSCH ve Staňkovicích. Viděli jsme králíky, holuby, slepice a život včel v úlu. Připraveny byly i vzorky obilovin, poznávání různých druhů ovoce a zeleniny a zvířat. Děti zaujala i ukázka zemědělské techniky. Cílem této akce bylo ukázat dětem také jinou možnost využití volného času, než je počítač a televize.

V pondělí 30. 4. jsme se za krásného počasí vydali do Kácova, abychom navštívili Miniarboretum a meditační zahradu Kácov, kde na nás čekala paní lektorka s velmi pěkně připraveným programem:“ Zvířátka v zahradě – jak je nalákat a udržet“. Dozvěděli jsme se, jaké druhy zvířat mohou obývat naši zahradu a poznali jsme faunu suchých a vlhkých míst v návaznosti na rostlinstvo. Seznámili jsme se s obyvateli korun stromů, zahradního jezírka a kvetoucích záhonů. Podívali jsme se i na život pod ztrouchnivělými pařezy, vysadili jsme keře, které lákají motýly. Dozvěděli jsme se a zároveň viděli mnoho druhů živočichů. Výukový program byl zajímavý a pro děti poučný, paní Ing. Šárce Michálkové děkujeme.

Podkategorie