rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Lednový měsíc naší škole bohužel nedal příležitost ke kolektivním aktivitám a plánovaným projektům.  Nemilá skutečnost poloprázdných tříd  nám ale nevzala odhodlání a chuť těšit se i  věřit v lepší únorové časy.

Projektový týden zdraví  jsme tedy  konečně mohli  zahájit v prvním únorovém týdnu, kdy se většina žáků opět posadila do svých  lavic v plné síle.  Od 1. do  3. února  nás čekal program nabitý  zdravým pohybem a sportovním soupeřením, došlo i na překvapení v podobě kontrol svačin v našem batohu a  chybět nesměla ani kreativní výtvarná výchova.

Nejprve jsme se pod vedením hlavní paní učitelky shromáždili do volného prostoru chodby  a využili lavičky před třídami. Zde jsme měli za úkol „vystavit“ své svačiny, pitíčka a všechny dobroty i nedobroty, které jsme si donesli na čas před obědem, ale i na pozdní odpoledne do školní družiny. Každou z nich jsme měli poté pojmenovat vytvořenou vizitkou – štítkem s naším jménem – a  vypsat jejich složení. Přehlídkou nám byly pestré svačinové boxy i svačinové pytlíky s ubrousky, nápoje v pet lahvích různých značek, ale i domácí čaj v termosce. Společnou besedou  jsme probrali jednotlivé druhy našich svačin, suroviny, z  kterých byly připraveny a hodnotili přínos pro naše zdraví. Zda –li jsou vůbec v naší housce či rohlíku se sýrem vitamíny a co konkrétně nám dává energii potřebnou pro činnost organismu? Poznali jsme domácí přípravu od maminky, ale i rychlý nákup  v pekárně či potravinách  u školy. Zajímavé bylo čtení informací o složení  na obale konkrétního výrobku či nápoje. Mnohdy se za neodolatelnou chutí limonády  schovávají jen vůně s barvou a cukr a takoví nám těžko pomohou od bolení hlavy a už vůbec nezaženou žízeň. Kontrolní přehlídku ukončila anketa s hlasováním o nejzdravější  a nejlépe připravenou svačinu. Jako hlasy nám posloužily velké barevné knoflíky, které jsme pokládali vždy pod konkrétní boxík či obal. Po vyhlášení „nej svačinky od maminky“ jsme se převlékli do sportovního a přesunuli se do tělocvičny. Soutěživé hry a společný zdravý pohyb mohl začít. V družstvech jsme soupeřili s míčem, jako vojáci se plížili pod nataženým lanem, vyzkoušeli  jsme naši hbitost a zadýchali se při běhu plném překážek a úkolů. Ukázali jsme se jako dobří týmoví hráči. Soutěživá nálada a získaný elán nám vybarvil tváře, vykouzlil úsměv  i  zapotil trička a naše zdraví jásalo. Po aktivní činnosti  jsme se rozešli po ročnících do tříd a věnovali se klidové činnosti v podobě výtvarné tvorby. Volnou technikou jsme měli vyjádřit  zdravé a nezdravé potraviny a poté je  společně popsat slovem. Vzniklá díla jsme si nakonec vyvěsili na třídní nástěnky. Mohou být některým z nás návodem či motivací. Závěr projektového  týdne bylo malé posezení a zhodnocení proběhlých aktivit. Shodli jsme se na nadšení ze sportovních klání napříč ročníky a na dobré náladě, která s pohybem přichází. Zároveň jsme si slíbili více domácích a vlastnoručně připravených svačin.

 

 

Naše škola získala další finanční prostředky na rok 2022, které poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro poskytnutí dalších finančních prostředků. Škola naváže na doučování, které probíhalo od září do prosince roku 2021. Celkem se zrealizovalo 25 hodin pro 4 žáky 3. ročníku. Doučování pomohlo narovnat vzdělanostní nerovnosti a zlepšit výsledky ve vzdělávání a z těchto důvodů bude škola stejným způsobemm pokračovat i v roce 2022. Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy v roce 2022 jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

 

Naše škola finanční prostředky využívá k doučování ve vyučovacím předmětu český jazyk.

      

Vládou schválené změny dne 26. 1. 2022 najdete na následujícím odkaze:

Změnu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování ve školách s účinností od 31. 1. 2022 naleznete na následujícím odkaze:

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/MO-MZ-o-preventivnim-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-31-1-2022.pdf

 

 

Od ledna 2022 pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že žák nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne měl nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Mikulášské přípravy v naší škole vystřídalo těšení se na zářící vánoční stromeček a Ježíškovo překvapení.

Žáci a žákyně jednotlivých tříd se v jednom týdnu stali kuchtíky a hospodyňkami a jako každý rok v duchu tradice kralovali ve cvičné kuchyňce. Pečící plechy plné nejrůznějších tvarů vykrojených z perníkového těsta se postupně dočkaly místa v horké troubě a provoněly celou budovu školy. A co teprve zdobení. Bylo plné nápadů, představivosti a hlavně chuti k činnosti, která chvílemi nebyla tak snadná, jak se zdála. S pomocí paní učitelky, paní asistentky a kamarádskou oporou  spolužáka  se společná práce vydařila. Zdobením oživlí kapři, pan Perníček nebo sněhulák byli chloubou pro naše rodiče a připravenými visacími ozdobami  na školní vánoční  stromeček. U pečení někteří z nás zůstali i další den  a perníkové těsto v troubě  vyměnili  za solné. Nejedlé,  ale  zato výstižné tvary  jsme po vychladnutí natřeli temperovými barvami a přidali mezi ty, které budou zdobit  zelené větvičky stromku.  Po vzoru družinářů z loňského roku jsme recytvořením pokračovali ve vánočních přípravách. V jednotlivých třídách vznikaly ozdoby z kartonu dokončené netradičními výtvarnými technikami.

Vánoční tvoření z přírodnin bylo zakončením hlavních příprav a z celodenní činnosti vznikaly voňavé dekorace na sváteční stůl. Zvonek či stromek z domácího sena plný sušeného ovoce a exotického koření  byl naší premiérou,  žáci 7. a 8. ročníku přijali výzvu na zajímavou činnost a zasloužili  si tímto pochvalu.

Poté jsme za zpěvu  oblíbených koled a písní  společně  ozdobili školní stromeček. Vyrobené ozdoby z perníku, solného těsta i kartonu mu daly tu  pravou vánoční podobu a my si mohli užít poslední den  před vánočními prázdninami, který byl od samého rána plný příjemných povinností. Připravili jsme si bramborový salát a upekli výbornou sekanou od vyhlášeného místního řezníka. Prostřeli v jedné ze tříd sváteční stůl a  někteří z nás ho doplnili o přinesené cukroví od maminky.  Zábava v duchu vánočních tradic nás pobavila i poučila, házeli jsme bačkorou, pouštěli  jsme lodičky ze skořápek a rozkrojili si jablko.  Plni očekávání  i  zážitků ze školních aktivit a příprav jsme se nakonec rozešli domů nebo na autobusovou zastávku. V batohu jsme si nesli malý dárek od Ježíška…toho školního.

Veselé Vánoce a pěkný nový rok přejí holky  a kluci ze školních lavic v Uhlířských Janovicích. 

 

 

Těšení se na Ježíška jsme si v naší škole ve Zruči n. S. moc hezky zpříjemnili. Sportovně zdatní uvítali turnaj ve stolním tenise, výtvarně nadaní se vyžívali v tvoření nejrůznějších vánočních přáníček, manuálně zruční byli zapotřebí při výrobě krmítek pro ptáčky. Všichni společně se však těšili na pečení voňavého cukroví a zdobení perníčků. Ke školním Vánocům patří také vánoční besídka, na kterou se každý z nás náležitě připravoval. Před nazdobeným stromečkem jsme recitovali nacvičené básničky, předvedli tanečky, zahráli pohádku a na závěr zazpívali koledy a vánoční písničky. A protože se vystoupení všem opravdu povedlo, byli jsme po zásluze odměněni. Chlapci našli pod stromečkem stavebnice robotů a děvčata oblíbené puzzle. Teď už se všichni těšíme na vánoční prázdniny, spoustu dobrot a dárků. Přejeme vám všem klidné svátky a do nadcházejícího roku pevné zdraví.

 

 

 

Již tradičně v období kolem 5. prosince navštěvují naší školu čerti. Zpráva o čertovské návštěvě vyvolává u některých mladších žáků mírné chvění v těle, starší žáci hrdinsky vykřikují, že čerti neexistují a jsou to převlečené paní učitelky. Ovšem, když se letos 3. prosince objevili ve škole hned čtyři čerti najednou, byli překvapeni úplně všichni. Za přednes čertovské básničky dostali sladkou odměnu a mladší žáci si mohli čerty dokonce pohladit. Letošní čertovská návštěva proběhla podle platných čertovských pravidel.

 

Poslední  měsíc kalendářního roku je tu, s nadšením jsme přivítali první sněhové vločky a předvánoční nálada pohltila celou naší školu. Čas Adventu jsme zahájili „Mikulášským týdnem“  ( 29. 11. – 3. 12. 2021), jehož témata a aktivity se prolínaly vyučovacími hodinami  i družinovým volnočasem.

V jednotlivých třídách probíhaly zajímavé i hravé besedy o tradicích a obchůzkových obyčejích.  Vypracovávali jsme  naučné pracovní listy, andělské rébusy i mikulášské křížovky. V hodinách výtvarné výchovy jsme se snažili malovat netradičními  technikami  a pracovní vyučování se přidalo  rukodělnými výrobky, vznikaly tímto zajímavé podoby sv. Mikuláše a jeho pomocníků. Hudební výchova se věnovala  pohybovým říkankám i zpívaným pohádkám. Dokonce jsme se učili „čertí řeči“. V tělesné výchově jsme napodobili běh  nezbedných  čertů  a  vznášeli se jako andělé.

Volnočasové aktivity  ve školní  družině jsme nejprve věnovali tvorbě výrobků  a jejich instalaci  na veřejné výstavě v našem městě. Další aktivitou bylo zábavné tvoření  masek a nemohli jsme zapomenout na zpěv písniček, které si někteří z nás donesli přímo na hudebních nosičích z domova nebo je vyhledali na hudebních kanálech jako novinky.

Poslední den v  tematickém týdnu  nás čekalo hned několik překvapení. Ve výuce se celou školou rozezněl zvuk zvonečku, který ohlásil příchod Mikuláše a jeho pomocníků.   Všichni žáci se snažili najít  dle daných indicií svůj ukrytý  poklad v podobě sladkého balíčku, ale i bramborového a uhelného napomenutí se vzkazem.  A naše školní jídelna?  Nestačili jsme se divit! Anděl, který nám servíroval oběd, Mikuláš rozdávající malé překvapení, ale i čertice, které se schovávaly ve výdejním okénku.

Závěr pátečního dne  patřil  školní družině. Pořádali jsme „Rohaté odpoledne “ plné zábavy  ve vyrobených maskách, zpívali jsme, tančili a  hráli netradiční čertí kolektivní hry.

 

Podkategorie