rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Příchod ke škole a pohyb před školou ode dne 25. 5. 2020

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

— - před školou se nebudou žáci shromažďovat, budou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

—-  všechny osoby nacházející se před školou mají povinnost zakrytí úst a nosu.

- — žáky před školou vyzvedává třídní učitelka

- — čas příchodu žáků ke škole je od 7:40 do 7:50

- — režim odchodu žáků ze školy: odchod v 11:25 – 11:30 h tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy

Vstup do budovy školy ode 25. 5. 2020

- je umožněn pouze žákům 1. stupně speciální třídy pro žáky s vadami řeči (jedná se maximálně o 5 žáků, reálně přihlášeni 3 žáci, tj. JEDNA SKUPINA), nikoliv doprovázejícím osobám

- je povolen pod podmínkou odevzdání Čestného prohlášení

- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

- každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy,

   resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy  

- provoz v šatně organizuje pedagog (měření teploty, desinfekce rukou, kontrola roušek), stejně tak ve třídě a ve společných prostorách školy.

Přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Registrační číslo                přijetí od 1. 9. 2020

1/2020/UJ                           zrušeno, převedeno na jinou školu

2/2020/Z                             přijato

3/2020/UJ                           přerušeno 

Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy        

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

s pracovištěm Uhlířské Janovice, Komenského 400

bude do 30. 6. 2020 uzavřena. Nadále bude realizovat vzdělávání na dálku.

 

Výjimkou je speciální třída pro žáky s vadami řeči, která od 25. 5. 2020 ve Zruči n. S.

obnovuje osobní přítomnost žáků 1. stupně.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit mailem, telefonicky

zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 třídní učitelce. 

Účast žáků na vyučování však není povinná (záleží na rozhodnutí zákonného zástupce).

Mgr. et. Bc. Jana Marečková

Ředitelka školy

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Okružní 643

285 22 Zruč nad Sázavou

Tel.: 327 531 225

Mob.: 734 445 835

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web.: www.zs-okruzni.cz

Vážení rodiče, dovoluji si vás požádat o spolupráci v současné době uzavření školy.

Většina rodičů se spojila s vyučujícími a je domluvena ohledně zadávání a plnění domácí práce žáků.

Děkuji všem rodičům, kteří poskytli škole mailovou adresu, přes kterou vyučující zasílají domácí práci. V době uzavření školy vaše děti dostávají jednoduché, stručné a jasné úkoly každý den podle svého rozvrhu hodin. Nejedná se jen o zadání stránky a cvičení v učebnici, vypracování úkolů v pracovním sešitě, ale také dostávají různé prezentace a internetové odkazy k procvičování učiva. Doporučuji vám vytvořit pro dítě určitý režim. Plnění školních úkolů prokládat přestávkami, děti mohou sledovat na Čt 2 dopoledne vysílání nazvané UčíTelka, kde je zahrnuta i tělesná výchova (pohyb je v současné době velmi důležitý). Děti rády malují, vybarvují, proto dostávají také tyto úkoly: vybarvi, nakresli, vystřihni…toto vše je velmi vhodné využití času a dětem prospívá.

Pro vyučující je důležitá také zpětná vazba. Vědět, jak se práce dětem daří. Proto  vás  žádám, zda byste mohli vyučujícím odpovídat alespoň na některé maily. Nebojte se napsat, jestli je učiva hodně, že nestíháte…..nevadí, ale potřebujeme o tom vědět. Dále bychom potřebovali zaslat některé zpracované úkoly zpět do školy a to jednoduchou formou. Buď zaslat pracovní list jako přílohu mailu nebo hotovou práci vyfotografovat a zaslat zase jako přílohu mailu. Máte-li nějaké jiné návrhy nebo se potřebujete poradit, zavolejte na MT: 734 445 835. Děkuji vám.

Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy

 

Vzhledem k opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává Ředitelka Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 toto opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 do Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 s pracovištěm Uhlířské Janovice, Komenského 400.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

V této době podává zákonný zástupce přihlášku bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Přihlášku může podat několika způsoby bez své přítomnosti ve škole: datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo případně dle konkrétní situace osobně do školy - pouze po předchozí telefonické domluvě, kdy si domluví přesný čas. Vstup do školy bude pouze pro osoby vybavené rouškou nebo jiným ochranným prostředkem, doporučeno je použití ochranných rukavic, je zákaz vstupu osob v karanténě nebo osoby s potvrzenou nákazou (takové osoby si telefonicky nebo elektronicky domluví jiný postup). Vstup do školy bude řízen a do školy budou vpouštěny pouze osoby se vztahem k zápisu (rodiče…) a v rezervovaném  čase.

Všechny formuláře budou zveřejněny na webu školy http://www.zs-okruzni.cz

Zápis se týká dětí, které vyžadují ke svému vzdělávání pomalý, individuální přístup a malý třídní kolektiv v běžné základní škole, dále dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, vadami řeči, kombinovanými vadami nebo jiným zdravotním postižením.

Nabízíme zařazení dítěte do speciální třídy pro žáky s vadou řeči.

K zápisu je nutný rodný list dítěte (kopie), vyšetření z odborného školského pracoviště (PPP, SPC,…)

Bližší informace podá ředitelka školy Mgr. et Bc. Jana Marečková na telefonu 327 531 225 nebo 734445835.

Místo zápisu – adresa k podání žádosti:

Zruč n. S. a okolí: Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643, P.O.Box 38, 285 22 Zruč n. S.

Uhlířské Janovice a okolí: Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643, pobočka Uhlířské Janovice, Komenského 400; 285 04 Uhlířské Janovice

Ve Zruči n. S. 23. 3. 2020

Mgr. Jana Marečková

ředitelka školy

 

 

Vážení,

dnes 16. 3. 2020 jsme zahájili rozesílání domácích úkolů elektonickou poštou. Kdo nemá elektronickou poštu zřízenu, zavolá na MT 734 445 835.

Připojuji další informaci:

na ČT 2 probíhá během dopoledne výuka "UčíTelka" - můžete pro vaše děti využít. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh/?datum=17.3.2020

 

 

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 v souvislosti s nákazou COVID-19 v České republice a opatření vlády, ze dne 10. 3. 2020 bude výuka na Základní škole, Zruč nad Sázavou, Okružní 643, od 11. března 2020 až do odvolání, přerušena.

Přerušení výuky se týká obou pracovišť:

1) Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

2) Uhlířské Janovice, Komenského 400

Informace o učivu bude rozesílána rodičům, vedení DD mailem, rodiče, kteří nemají mailovou adresu, budou kontaktováni telefonicky.

Doporučuji sledovat informace ve sdělovacích prostředcích a webové stránky Středočeského kraje: https://www.kr-stredocesky.cz/urad, kde jsou všechny situace vysvětlovány.

Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy

 

 

 

Předprázdninové páteční dopoledne 6. března jsme si zpestřili návštěvou Vodního domu v nedalekých Hulicích. V průběhu výukového programu Voda kolem nás jsme si se sympatickou lektorkou Veronikou vyprávěli o výskytu a využívání vody v krajině i její spotřebě v domácnostech. Společně jsme si stavěli filtrační věže, které nám posloužily k odstraňování hrubých nečistot z vody. Také jsme se dozvěděli, proč je v létě v rybníce či nádrži teplejší voda při hladině, což jsme ověřili pokusem se zabarvenou vodou. V závěru lekce jsme shlédli krátký film o úpravě říční vody na pitnou, která pak vytéká doma z vodovodních kohoutků. Po skončení výukového programu jsme měli ještě dostatek času na to, abychom si prohlédli celou interaktivní expozici Vodního domu. A pak už autobusem zpátky do Zruče a hurá na jarní prázdniny!

Podkategorie