rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Během celého školního roku se snažíme o vytvoření příjemného prostředí ve škole tak, abychom se zde všichni cítili dobře a dokázali spolu vhodně komunikovat. V rámci preventivního programu jsme se tentokrát zaměřili na posílení našeho školního kolektivu. Strávili jsme dvě vyučovací hodiny u společných aktivit, v rámci kterých jsme se navzájem poznávali a učili se spolupracovat. Zjistili jsme, že to, co je pro jedince náročné, může celá skupina hravě zvládnout. Součástí programu bylo také zamyšlení se nad sebou samým, nad svými přednostmi a zároveň i věcmi, které nám činí potíže. Program nám všem předal spoustu informací a podnětů, které můžeme uplatnit následujícím pololetí tak, aby nám tu bylo dohromady ještě lépe.

K významným dnům: 11. 12. Mezinárodní den hor a 29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti proběhl na naší škole projektový týden na téma:“ Třpytivá zima, bílá a modrá“. Netradičním způsobem výuky jsme se snažili naplnit cíle, klíčové kompetence a průřezová témata. Žáci porovnávali změny v  přírodě v jednotlivých ročních obdobích, poznávali zvířata a zařazovali je do přírodního prostředí, ve kterém žijí. Na vycházkách jsme se snažili vnímat krásy přírody a její význam pro člověka.

             Projektový týden byl pro žáky zajímavý a poučný, zábavně naučnou výukou se nám podařilo dosáhnout vytyčených cílů, své vědomosti si porovnali v závěrečné soutěži, kde si prověřili, zda znají pojmy z různých vzdělávacích oblastí. Respektovali pravidla práce v týmu. A pokud chtěli vyhrát, museli se srozumitelně vyjadřovat v ústním projevu a vést dialog. Což se vítězům soutěže podařilo.

Poslední školní den roku 2017 jsme již tradičně věnovali nadcházejícím vánočním svátkům, hlavně dlouho a pečlivě připravované vánoční besídce. Ta měla letos ještě bohatší program než v předcházejících letech. Začala klasicky recitační soutěží, ve které se předvedli všichni žáci a všichni se opravdu snažili. Leč hodnotící porota byla neúprosná a výhru tentokrát přidělila žákyni 7. ročníku. Poté následovaly scénky veselých pohádek v podání i těch nejmladších žáků. S pásmem říkanek a dramatizací básničky vystoupily i družinové děti, za což sklidily bouřlivý potlesk. Na závěr slavnostního dopoledne jsme všichni společně zazpívali několik vánočních písniček a rozdali si drobné dárky. Děkujeme rodičům dětí, rodinným příslušníkům, bývalé paní učitelce i již vyšlým žákům, kteří si vystoupení našich žáků nenechali ujít a svou přítomností je přišli podpořit. Přejeme vám klidné vánoční svátky a v novém roce 2018 nechť všechny provází zdraví a štěstí.

Na našem odloučeném pracovišti v Uhlířských Janovicích, Komenského 400 se po celý prosinec žáci a pedagogové věnují přípravě na Vánoce. Inspiraci načerpali na exkurzi po vánoční Praze a ve výtvarné výchově a v pracovním vyučování vyrábějí svícínky, ozdoby, malují výkresy a zdobí si celou školu a společně se těší na prázdniny a na vánoční svátky.

krasne vanoce

V posledním adventním týdnu vyjeli žáci I. a III. třídy do Kutné Hory nejen na obhlídku vyzdobeného historického centra, ale hlavně na divadelní představení do Tylova divadla. Tady byla na programu původní česká pohádka Strašidelný mlýn provázená veselými písničkami a samozřejmě strašidly - Bubulisem a Bobolisem. A jak už to ve správných pohádkách chodí, dobro zastoupené Matějem a Bětuškou zvítězilo nad zlem, které ztělesňovala chamtivá selka Klotylda. Návštěva okresního města byla příjemnou návnadou na nadcházející vánoční svátky.

V rámci plnění koncepce sexuální výchovy jsme se s žáky během posledního listopadového týdne věnovali tématům, jako jsou vztahy, rodina a změny v období dospívání. Na závěr tohoto projektového týdne byla již poněkolikáté pozvána Mgr. Alena Blažková z MP Education. Pro žáky vyšších ročníků si připravila besedu nesoucí název „Holky jsou z Venuše a kluci z Marsu“. V rámci této besedy se zcela otevřeně hovořilo o tématech zdravého životního stylu, hygieně v období dospívání a rozdílech mezi muži a ženami. Dotkli jsme se také velmi intimních témat, o kterých se často obtížně hovoří. Někteří žáci se dozvěděli nové informace týkající se možných zdravotních rizik, jejich prevence a případné odborné pomoci. Pro jiné, zvláště mladší žáky, byly tyto informace nové a neméně důležité Diskuse byla jako vždy velmi otevřená, panovala příjemná atmosféra tak, aby se nikdo necítil nepříjemně.

Součástí výchovy a vzdělávání žáků na naší škole je osvojování dovedností v poskytování první pomoci. Tomuto tématu byl věnován projektový den 8. listopadu. Během teoretické části shlédli žáci videa s poskytováním první pomoci a společně si správné postupy při ošetřování nejrůznějších typů poranění zopakovali. Druhá část projektového dne probíhala ve formě soutěže. Dvě skupiny žáků předváděly nabyté vědomosti jak v teoretické, tak praktické oblasti poskytování první pomoci. Ti starší a zkušenější „zdravotníci“ poskytovali ošetření mladším a méně zkušeným „pacientům“, aby se společně zasloužili o pochvalu a ocenění za celodenní úsilí a snahu.

Podkategorie