rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V pondělí 25. září krátce po osmé hodině ranní se na Základní škole Na Pohoří roztočil „Písničkový kolotoč“ a my jsme byli při tom. V hudebně vzdělávacím interaktivním pořadu jeho účinkující zkoušeli z teoretických znalostí přítomné žáky a ti svým učitelům ostudu určitě neudělali. Věděli, jak písnička vzniká, kdo je to textař a skladatel, jak se písničky dělí podle tempa i žánrů. Každou správnou odpověď doložili hudebníci konkrétní písničkou, a kdo ji znal, mohl si s nimi zazpívat. Největší hvězdou celého programu se stala naše žákyně Míša, která bez sebemenšího studu a trémy zazpívala bez hudebního doprovodu lidovou písničku „Černé oči“. Její výkon byl po zásluze odměněn bouřlivým potleskem.

Druhý zářijový týden 15. 9. 2017 proběhlo tradiční školní kolo v lehké atletice. Naši žáci využili sportovní areál při ZŠ Zruč nad Sázavou Na Pohoří, kde mohli předvést své sportovní výkony. Soutěžilo 12 žáků ve čtyřech disciplínách – hod kriketovým míčkem do dálky, skok do dálky, běh na 60 m a vytrvalostní běh. Všichni soutěžící žáci a žákyně ze sebe vydali maximum a následně se mohli radovat ze svých umístění a odměn.

Stejně jako v předchozích letech, letos s malým předstihem, se celá naše škola zapojila do celostátní podzimní úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Ve třech skupinách se žáci vydali do okolí své školy posbírat odpadky, které tu po sobě „zanechalo léto“. A že bylo co sbírat! Plastovými sáčky a lahvemi od nápojů počínaje a nejrůznějšími modely letní obuvi konče. Vysbíráno, uklizeno a nezbývá než doufat, že alespoň na chvíli si příroda od zátěže odpočine.

První akcí nového školního roku bylo cvičení v přírodě, jehož součástí je vždy ochrana člověka za mimořádných událostí. Po úvodní teoretické části se všichni žáci školy spolu se svými třídními učitelkami a asistentkou vydali do blízkého okolí. I. třída si zvolila nejdelší cíl – soutok řek Sázavy a Želivky. Cestou podél břehu Sázavy pozorovali ryby i rybáře, poznávali rostliny a stromy. Na soutoku obou řek proběhla soutěž o nejvíce hozených „žabek“.

Žáci II. třídy šli po cyklostezce okolo řeky Sázavy, pozorovali ptáky žijící na vodě a v okolí řeky, okolní stromy, keře a květiny. Na odpočívadlech si prohlédli plán města Zruče a přesvědčili se, zda vědí, kde je naše škola, zámek, Náměstí Míru,.... Na mapě Zruče a okolí si ukázali okolní města a vesnice, řeku, železniční trať. Jejich cílem byl areál v okolí restaurace Rákosí, kde si všichni pohráli, soutěžili a určovali stromy, keře a květiny.

Také žáci III. třídy se vypravili po cyklostezce směrem do staré Zruče. Po cestě rovněž pozorovali přírodu a prozkoumávali mapy, které jsou na odpočívadlech. Na nich vyhledávali důležitá místa Zruče. Zpět do školy se vraceli přes park, prohlédli si okolí zámku. Aby si po zásluze odpočinuli, zastavili se na houpačkách u Zručského dvora.

Během letních prázdnin si některé učitelky školy vyjely na společnou dovolenou. Za krásného slunečného počasí a s batohem na zádech prošly během týdne značnou část Kokořínska. Navštívily město Mělník a hrady Kokořín a Housku, obdivovaly mohutné pískovcové dílo Čertovy hlavy, vystoupaly na skalní útvar Pokličky a v Lobči zavítaly do Muzea Eduarda Štorcha. V novém školním roce tak mohou získané poznatky a zážitky předat svým žákům.

Kdo by se na něj netěšil!! Těšení na blížící se příchod prázdnin si žáci naší školy hezky zpříjemnili. Hned v úvodu týdne po odevzdání učebnic si všichni vyšli na cvičení v přírodě. Úterý bylo věnováno exkurzím. První a třetí třída si vlakem vyjely k rybníku Vidlák, kde žáci prozkoumávali jeho břehy, hráli soutěživé hry a po zásluze se došli občerstvit do Černín. Druhá třída se prošla po malebném břehu Sázavy ze Stvořidel do Ledče nad Sázavou. Ve středu se všichni vzájemně poměřili v manuálních dovednostech v rámci Olympijského dne netradičních disciplín. Čtvrteční dopoledne bylo věnováno přírodovědné soutěži Zahrada naší školy a návštěvě knihovny. Konečně tu byl pátek a s ním zhodnocení práce za celý školní rok. Někomu přinesly vytištěné známky radost, někdo nad vlastním vysvědčením posmutněl. Ale nic přece není ztraceno a po prázdninách se všechno nechá napravit. Teď jen zbývá popřát všem žákům, učitelkám i ostatním pracovnicím školy krásné prázdniny.

 

V letošním školním roce se již po několikáté zúčastnili žáci naší školy „Soutěže s panem Popelou“. Tuto ekologickou soutěž ve sběru druhotných surovin vyhlašuje každoročně firma FCC Environment Česká republika, poskytovatel služeb odpadového hospodářství. Protože se děti pilně snažily a starý nepotřebný papír sbíraly, obsadila naše škola krásné 4. místo v kategorii podle průměru na žáka. Nutno dodat, že konkurence byla veliká, neboť s panem Popelou soutěžili žáci škol Středočeského kraje a Prahy. Ve čtvrtek 22. června předal žákům zástupce firmy FCC Environment nejen diplom, ale i pěkné ceny.

Se žáky školy jsme navštívili Vodní dům Hulice. Žáci měli možnost se seznámit s vodou jako životním prostředím rostlin a živočichů a vodou, jako nenahraditelným zdrojem pro člověka. Expozice uvnitř vodního domu nás provedla pěti přehlednými sekcemi: vodní mikrosvět, pod vodní hladinou, na břehu řeky, nekonečná cesta vody a výlet do historie. Prostřednictvím neobvyklých zážitků a zajímavých pozorování se žáci seznámili s mikroorganismy žijícími ve vodě, prohlédli si živé ryby v akváriu, ve vodním baru si vyrobili z papíru kelímek a ochutnali různé vodní zdroje, poslechli si zvuky žab a vodních ptáků, v maketě si prohlédli mokřadní život na břehu řeky Želivky a spoustu dalších zajímavostí. Vzhledem k hezkému počasí si žáci užili i venkovních atrakcí s vodou. Exkurze se vydařila a spokojeni jsme odjeli autobusem domů.

Podkategorie