rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Posledním nevšedním zážitkem letošního školního roku byla návštěva chlebské zoologické zahrady, kam jsme se vydali v úterý 26. června s janovickými spolužáky. Nejdříve jsme zašli do „staré“ části ZOO, kde nás uvítala nejen cizokrajná zvířata, ale i vnadná sádrová domorodkyně. Na celkem malém prostranství jsme viděli lamy, lemury, opice i želvy, obdivovali pózující surikaty i gepardův netradiční pelíšek. Odvážní běžci si změřili svoji rychlost a porovnali ji s rychlostí nejrůznějších zvířat. V „nové“ části ZOO nás uvítala velbloudí rodinka a pár medvědů ušatých. Tady jsme na lanové dráze zanechali zbytky svých sil a po nákupu suvenýrů a občerstvení se vydali na zpáteční cestu. Za zážitky z úterního dopoledne děkujeme našemu štědrému mecenáši a jemu i nám všem přejeme krásné prázdniny.

Netradičních sportovních disciplín, které naplnily pondělní dopoledne posledního školního týdne v ZŠ Okružní, se zúčastnili všichni přítomní žáci. Soutěžili v jednotlivcích, ale důležitá byla i spolupráce v týmu. Odměny byly rozdány všem, kteří dodržovali pravidla fair play, neboť ta byla hlavní doménou celého olympijského dne.

Dne 15. 6. 2018 proběhlo v naší škole projektové vyučování na téma „Poznej sám sebe“. Část dopoledne byla zaměřena na city a emoce. Během několika aktivit jsme zjistili, co to vlastně emoce jsou , jaké různé emoce známe a pomocí pantomimy jsme se pokoušeli vyjadřovat jednotlivé emoční projevy. Jednou ze základních emocí je vztek. Každý z nás si uvědomil, co ho nejvíce rozčiluje a naopak, co mu pomáhá vztek zvládnout. Závěrem jsme se stejně jako na konci prvního pololetí zaměřili na sebehodnocení toho, co nám jde a kde máme ještě určité mezery. Součástí bylo také hodnocení a vyjádření vlastních pocitů ve vztahu ke spolužákům. V další části projektového dopoledne jsme si vyzkoušeli, za kolik korun jsme schopni obstarat si jídlo na celý den. Z nabídky letáků obchodních středisek jsme vybírali vhodné potraviny a sestavovali jídelníček. Takto probuzené chuťové buňky jsme mohli naštěstí záhy uspokojit, neboť nás čekala nejpříjemnější část pátečního dopoledne – společné opékání buřtů na školní zahradě.

Na konci školního roku proběhlo vyhodnocení celoročního kondičního programu. Ten probíhal pro dvě kategorie: 1. kategorie žáci a 2. kategorie žákyně. Odměnou pro oba vítěze kondičního programu byl cyklovýlet Zručskou cyklostezkou a k Chabeřickému mlýnu, který proběhl 14. června 2018. Začátek cyklovýletu byl ve škole, kde si žáci vybrali kolo a přilbu a vyjeli na kole na konec cyklostezky za Variel,a.s. k mostu u Domahoře, zde si prohlédli řeku Sázavu, otočili se a vrátili se zpět kolem školy k Chabeřickému mlýnu, kde bylo malé sladké občerstvení a konec cyklovýletu byl ve škole. Cyklovýlet skončil úklidem výstroje a výzbroje. Celkem vítězové ujeli 9 km.

První celoškolní akcí konanou se spolužáky a pedagogy z Uhlířských Janovic byl školní výlet na zámek Berchtold, v jehož zahradách je k vidění množství miniatur nejznámějších českých pamětihodností. Úterní dopoledne jsme prožili v zámeckých zahradách za doprovodu lektorky, která pro nás měla připravený velice zajímavý program. Nejprve jsme společně navštívili zvířátka v místní Minizoo a poté se přesouvali od jedné ministavby ke druhé. Paní lektorka nám o každé z nich pověděla nějakou zajímavost a v závěru položila otázku, jejíž odpověď jsme zapsali do zábavného kvízu. Po prohlídce pamětihodností jsme navštívili pohádkovou zemi. Podívali jsme se do podzemí za pekelnými vládci, navštívili v perníkové chaloupce Ježibabu, seznámili se s roztodivnými strašidýlky a skřítky. Po zmrzlinovém občerstvení si čipernější z nás zaskotačili na dětském hřišti a pak už nás jen čekala cesta domů. Výlet se nám tentokrát skutečně vydařil a většina z nás se vrátila obohacena nejen o nové poznatky a zážitky, ale hlavně o nové kamarády.

V projektovém týdnu jsme navázali na exkurzi v Miniarboretu a meditační zahradě Kácov, kde žáci absolvovali výukový program: Zvířátka v zahradě. My jsme se zaměřili na rostliny na naší zahradě a v blízkém okolí, žáci pleli záhony, stříhali keře, vysazovali květiny na záhony a vytvořili naučnou stezku. Dále se žáci seznámili s pojmy, Slunce, sluneční soustava, vesmír, planety sluneční soustavy, pohyby Země, střídání ročních období. Všechny tyto znalosti si žáci budou moci zopakovat a upevnit exkurzí v Planetáriu a hvězdárně v Praze, která nás čeká na konci června. Projektový týden jsme zakončili soutěží, žáci si porovnali své znalosti, snažili se a na vítěze čekaly drobné odměny.

Každý z nás se v životě může setkat s případem, kdy bude nutné poskytnout první pomoc. Je důležité, abychom měli alespoň základní informace o tom, jak v takových situacích jednat. Z toho důvodu se dne 21. 5. 2018 uskutečnila beseda se zdravotnickou záchranářkou, která nám předala spoustu užitečných rad a informací týkajících se zásad první pomoci. Dotkli jsme se témat, jako jsou popáleniny, alergie či zástava krvácení. Dále byla k dispozici figurína, na které jsme měli možnost vyzkoušet si nepřímou srdeční masáž. Za besedu plnou užitečných a praktických informací velmi děkujeme.

Okresní kolo lehkoatletického čtyřboje žáků ZŠ praktických a speciálních, konané v Kutné Hoře je sportovní akce, které se účastní žáci ZŠ Okružní ve Zruči n. S. každý rok. V letošním roce se k našim žákům připojili i žáci z odloučeného pracoviště v Uhlířských Janovicích a společně vytvořili jeden tým. Vznikla čtyři družstva, dvě chlapecká, dvě dívčí. Všichni společně byli odhodláni podat ty nejlepší výkony ve čtyřech disciplínách – v hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky, v běhu na 60 m a dlouhém běhu. Počasí ve středu 16. 5. této sportovní akci zrovna nepřálo, nepřetržitý déšť ale výrazně nezkazil sportovní výkony všech zúčastněných. Závěr sportovní soutěže přinesl nejen trochu sluníčka na obloze, ale i překvapení při vyhodnocení všech žáků. V kategorii dívek si prvenství převzala žákyně ZŠ Zruč n. S. a druhé místo žákyně z Uhlířských Janovic, a jako tým získala děvčata ze Zruče druhé místo. Patří jim velká gratulace.

Účasti v okresním kole v Kutné Hoře předchází školní kolo lehkoatletického čtyřboje, kterého se žáci ze ZŠ Okružní zúčastnili 11. 5. za krásného slunečného počasí ve sportovním areálu ZŠ Zruč nad Sáz. Na Pohoří. V kategorii chlapců se absolutním vítězem stal žák 10. r. ZŠ speciální a zlatou příčku obsadila žákyně 8. r. ZŠ speciální, která stejnou pozici vybojovala i v Kutné Hoře.

Podkategorie