rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Na našem odloučeném pracovišti v Uhlířských Janovicích, Komenského 400 se po celý prosinec žáci a pedagogové věnují přípravě na Vánoce. Inspiraci načerpali na exkurzi po vánoční Praze a ve výtvarné výchově a v pracovním vyučování vyrábějí svícínky, ozdoby, malují výkresy a zdobí si celou školu a společně se těší na prázdniny a na vánoční svátky.

krasne vanoce

V posledním adventním týdnu vyjeli žáci I. a III. třídy do Kutné Hory nejen na obhlídku vyzdobeného historického centra, ale hlavně na divadelní představení do Tylova divadla. Tady byla na programu původní česká pohádka Strašidelný mlýn provázená veselými písničkami a samozřejmě strašidly - Bubulisem a Bobolisem. A jak už to ve správných pohádkách chodí, dobro zastoupené Matějem a Bětuškou zvítězilo nad zlem, které ztělesňovala chamtivá selka Klotylda. Návštěva okresního města byla příjemnou návnadou na nadcházející vánoční svátky.

V rámci plnění koncepce sexuální výchovy jsme se s žáky během posledního listopadového týdne věnovali tématům, jako jsou vztahy, rodina a změny v období dospívání. Na závěr tohoto projektového týdne byla již poněkolikáté pozvána Mgr. Alena Blažková z MP Education. Pro žáky vyšších ročníků si připravila besedu nesoucí název „Holky jsou z Venuše a kluci z Marsu“. V rámci této besedy se zcela otevřeně hovořilo o tématech zdravého životního stylu, hygieně v období dospívání a rozdílech mezi muži a ženami. Dotkli jsme se také velmi intimních témat, o kterých se často obtížně hovoří. Někteří žáci se dozvěděli nové informace týkající se možných zdravotních rizik, jejich prevence a případné odborné pomoci. Pro jiné, zvláště mladší žáky, byly tyto informace nové a neméně důležité Diskuse byla jako vždy velmi otevřená, panovala příjemná atmosféra tak, aby se nikdo necítil nepříjemně.

Součástí výchovy a vzdělávání žáků na naší škole je osvojování dovedností v poskytování první pomoci. Tomuto tématu byl věnován projektový den 8. listopadu. Během teoretické části shlédli žáci videa s poskytováním první pomoci a společně si správné postupy při ošetřování nejrůznějších typů poranění zopakovali. Druhá část projektového dne probíhala ve formě soutěže. Dvě skupiny žáků předváděly nabyté vědomosti jak v teoretické, tak praktické oblasti poskytování první pomoci. Ti starší a zkušenější „zdravotníci“ poskytovali ošetření mladším a méně zkušeným „pacientům“, aby se společně zasloužili o pochvalu a ocenění za celodenní úsilí a snahu.

V úterý 7. listopadu jsme se společně vydali do Kutné Hory. Cílem výpravy bylo tentokrát dlouho plánované divadelní představení v Tylově divadle a prohlídka historických památek Kutné Hory. Po příjezdu autobusem do města jsme si v jeho historickém centru prohlédli kamennou kašnu, morový sloup i Kamenný dům, stejně však nás zaujal i obchod s nejrůznějšími námi oblíbenými stavebnicemi Lego. Do budovy Tylova divadla jsme vstupovali natěšeni na pohádku Tři přadleny. Divadelní představení o chudé a líné Bětce, které ke štěstí a svatbě s urozeným králem dopomohly tři staré přadleny, se nám velice líbilo. Bylo vtipné a doprovázené veselými písničkami. Po jeho skončení jsme se odebrali na obchůzku náměstí, pokoupit něco malého k občerstvení a vlakem se vrátili zpátky do Zruče.

Den stromů - 20. 10. 2017, projektový týden „Keře a stromy v barvách podzimu“ – oranžová, hnědá – 16. 10. – 20. 10. 2017

            Nápad slavit Den stromů vznikl již v polovině 19. století v USA a tradice se drží dodnes. Naše škola se zapojila v rámci EVVO. V projektovém týdnu „Keře a stromy v barvách podzimu“ – oranžová, hnědá, probíhaly práce na školní zahradě: hrabání a kompostovaní listí, sbírání spadaných větviček a stříhání keřů. V hodinách pracovního vyučování žáci tvořili zvířátka a věnec z kaštanů, otisky listů, koláže ze suchých listů a podzimní stromy z barevných papírů. Z prací si pak děti vyrobily hezké nástěnky.

I v ostatních předmětech - český jazyk, přírodopis, zeměpis, prvouka jsme se zaměřili na dané téma. Své znalosti si žáci porovnali v soutěži.                               

         Hlavním cílem projektu bylo, aby žáci pochopili potřebné informace o vztazích člověka k přírodě a péči o životní prostředí. Bližším poznáním získávali kladný vztah k přírodě.                                                                   

                                                                                             

 

Také v letošním roce se zapojila naše škola do celostátního projektu dobrovolnických aktivit 72 hodin. Do kategorie Vylepšení života kolem sebe jsme se přihlásili s vlastním projektem „Nikoho z nás nebolí uklidit své okolí“ a jak název napovídá, uklízeli jsme. Několik igelitek zcela zaplnily odpadky z prostranství Sadu míru a okolí Náměstí Míru, vyklidili jsme hřiště pod školou i část břehu Pardidubského potoka.

Podkategorie