rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V měsíci březnu konečně začal běžný život bez respirátorů a covidových opatření.  Proto jsme si mohli opět zpestřit běžný školní život.  17. 3. jsme měli Barevný den. Oblečení jsme sladili do modré a žluté a vyjádřili tím podporu Ukrajině. 18. 3. jsme navštívili Městskou knihovnu v Uhlířských Janovicích. S paní knihovnicí jsme soutěžili, dozvěděli se spoustu zajímavostí o knihovně a knihách. A to ještě není všechno, 23. 3. jsme byli přímo nadšeni z návštěvy z Obory ve Žlebech.  Ing. Pelikán přivezl několik zvířat- ježka, poštolku, hada, netopýra, šváby, sovu, potkana a poutavě nám vyprávěl o smyslech zvířat. Následující den nás ještě čekala jarní dílna, na které jsme vyráběli jarní dekorace, abychom mohli uspořádat výstavu v Minigalerii města Uhlířské Janovice.

 

Přestože si s námi apríl zašpásoval a seslal téměř zimní počasí, neodradil nás od celostátně vyhlášeného úklidu. Jako vždy jsme vyrazili ve skupinkách vyzbrojeni igelitovými taškami a rukavicemi do okolí naší školy. A že tentokrát opravdu bylo co uklízet. Brzy se tašky začaly plnit nejen papíry a drobnými plasty, posbírali jsme i množství použitých roušek, nápojových krabic a petek. Statní hoši si museli poradit s použitou pneumatikou i shnilými dřevotřískovými deskami vyhozenými do Pardidubského potoka. Sebraného odpadu byla pěkná hromada a v nás zůstal dobrý pocit, že jsme pomohli Uklidit Česko. 

 

Jako již tradičně se celá naše škola 21. 3. 2022 zapojila do ponožkové výzvy, kterou lidé z celého světa vyjadřují podporu osobám s Downovým syndromem. Povídali jsme si o tom, proč si tento den připomínáme, shlédli jsme video, které nám vše pomohlo pochopit. Závěrem jsme si každý vymalovali pracovní list související s touto tematikou. Děkujeme všem žákům i rodičům, kteří se do ponožkové výzvy zapojili.

 

Ředitelka Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 oznamuje, že od 1. 9. 2022 POKRAČUJE pro žáky 1. – 5. ročníku speciální třída pro žáky s vadami řeči.

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu pro ZŠ. Po ukončení 5. ročníku žáci přestoupí na 2. stupeň jakékoliv ZŠ. V případě zájmu, mohou přestoupit i dříve.

Na základě doporučení PPP mohou do této třídy přestoupit žáci 1. – 5. ročníku běžné ZŠ.

Škola nabízí:

  • malý kolektiv dětí
  • speciálně pedagogickou péči
  • péči logopeda přímo ve škole
  • individuální přístup
  • po vyučování místo ve školní družině

Zveme rodiče s dětmi k návštěvě školy v době výuky i v době mimo výuku od března 2022 denně od 7:00 hodin do 15:00 hodin. Zavolejte předem, upřesníme si čas schůzky.

Máte-li zájem, navštivte naši školu dne 27. 4. 2022, kdy se koná zápis do 1. ročníku.

Další potřebné informace získáte na telefonním čísle 734 445 835, kde je rovněž možné domluvit si schůzku s ředitelkou školy.

Má-li Vaše dítě vadu řeči, neváhejte, zavolejte. Vaše dítě u nás bude spokojené.

Ředitelka Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 oznamuje, že na odloučeném pracovišti Komenského 400, Uhlířské Janovice

od 1. 9. 2022 OTEVŘE pro žáky 1. – 5. ročníku speciální třídu pro žáky s vadami řeči.

Výuka bude probíhat podle vzdělávacího programu pro ZŠ. Po ukončení 5. ročníku žáci přestoupí na 2. stupeň jakékoliv ZŠ. V případě zájmu, mohou přestoupit i dříve.

Třída bude otevřena dle zájmu a potřeb žáků na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Možný je i přestup žáků, kteří již navštěvují 1. – 5. ročník ZŠ, mají vadu řeči, případně jiné vady.

Škola nabízí:

  • malý kolektiv dětí
  • speciálně pedagogickou péči
  • logopedickou péči přímo ve škole
  • individuální přístup
  • po vyučování místo ve školní družině

Zveme rodiče s dětmi k návštěvě školy v době výuky i v době mimo výuku od března 2022 denně od 7:00 hodin do 15:00 hodin. Zavolejte předem, upřesníme si čas schůzky.

Máte-li zájem, navštivte naši školu dne 27. 4. 2022, kdy se koná zápis do 1. ročníku.

Další potřebné informace získáte na telefonním čísle 734 445 835, kde je rovněž možné domluvit si schůzku s ředitelkou školy.

Má-li Vaše dítě vadu řeči, neváhejte, zavolejte. Vaše dítě u nás bude spokojené.

Ředitelka Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 vyhlašuje 

na den 27. dubna 2022 (středa) od 8:00 do 15:00 hodin

zápis žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023

Zápis se týká dětí, které vyžadují ke svému vzdělávání pomalý, individuální přístup a malý třídní kolektiv v běžné základní škole, dále dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, vadami řeči, kombinovanými vadami nebo jiným zdravotním postižením.

Nabízíme zařazení dítěte do speciální třídy pro žáky s vadou řeči. 

K zápisu je nutný rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, vyšetření z odborného školského pracoviště (PPP, SPC,…) 

Bližší informace podá ředitelka školy Mgr. et Bc. Jana Marečková na telefonu 327 531 225 nebo 734445835. 

Místo zápisu:  

Zruč n. S. a okolí: Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 

Uhlířské Janovice a okolí: Uhlířské Janovice, Komenského 400

 

S ohledem na zvýšení cen potravin a služeb dochází na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. od 1. 4. 2022 ke změně ceny stravného.

Vedoucí školní jídelny žádá o nastavení nového limitu inkasa do 11. 3. 2022. Nový limit inkasa pro děti je 1000,- Kč a pro cizí strávníky 2500,- Kč.

 

 

 

 

Tentokrát nám šla školní družina příkladem a po jejím vzoru jsme navštívili i my ostatní místní knihovnu. Od paní knihovnice Jany se nám dostalo velice milého přivítání a hned jak jsme se pohodlně usadili, začalo povídání o knížkách. Společně jsme si vyprávěli o tom, jak knížka vzniká a s jakými knížkami se můžeme v naší knihovně setkat. Čtveřice oblíbených pohádkových postaviček z Třeskoprsk nás provedla zajímavostmi literatury a na závěr jsme si lámali hlavičky nad křížovkou. A pak už nám oddělení dětské knihovny bylo plně k dispozici. S paní Janou jsme si povídali o vystavených knihách, doporučovala nám nejrůznější tituly podle našich zálib a přání, měli jsme možnost zahrát si některé z her. A protože naše paní učitelka z družiny měla s sebou čtenářský průkaz, mohli jsme si několik knížek rovněž zapůjčit. Děkujeme paní knihovnici za velice zajímavou besedu a těšíme se na další návštěvu.

 

Podkategorie