rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Na konci školního roku proběhlo vyhodnocení celoročního kondičního programu. Ten probíhal pro dvě kategorie: 1. kategorie žáci a 2. kategorie žákyně. Odměnou pro oba vítěze kondičního programu byl cyklovýlet Zručskou cyklostezkou a k Chabeřickému mlýnu, který proběhl 14. června 2018. Začátek cyklovýletu byl ve škole, kde si žáci vybrali kolo a přilbu a vyjeli na kole na konec cyklostezky za Variel,a.s. k mostu u Domahoře, zde si prohlédli řeku Sázavu, otočili se a vrátili se zpět kolem školy k Chabeřickému mlýnu, kde bylo malé sladké občerstvení a konec cyklovýletu byl ve škole. Cyklovýlet skončil úklidem výstroje a výzbroje. Celkem vítězové ujeli 9 km.

První celoškolní akcí konanou se spolužáky a pedagogy z Uhlířských Janovic byl školní výlet na zámek Berchtold, v jehož zahradách je k vidění množství miniatur nejznámějších českých pamětihodností. Úterní dopoledne jsme prožili v zámeckých zahradách za doprovodu lektorky, která pro nás měla připravený velice zajímavý program. Nejprve jsme společně navštívili zvířátka v místní Minizoo a poté se přesouvali od jedné ministavby ke druhé. Paní lektorka nám o každé z nich pověděla nějakou zajímavost a v závěru položila otázku, jejíž odpověď jsme zapsali do zábavného kvízu. Po prohlídce pamětihodností jsme navštívili pohádkovou zemi. Podívali jsme se do podzemí za pekelnými vládci, navštívili v perníkové chaloupce Ježibabu, seznámili se s roztodivnými strašidýlky a skřítky. Po zmrzlinovém občerstvení si čipernější z nás zaskotačili na dětském hřišti a pak už nás jen čekala cesta domů. Výlet se nám tentokrát skutečně vydařil a většina z nás se vrátila obohacena nejen o nové poznatky a zážitky, ale hlavně o nové kamarády.

V projektovém týdnu jsme navázali na exkurzi v Miniarboretu a meditační zahradě Kácov, kde žáci absolvovali výukový program: Zvířátka v zahradě. My jsme se zaměřili na rostliny na naší zahradě a v blízkém okolí, žáci pleli záhony, stříhali keře, vysazovali květiny na záhony a vytvořili naučnou stezku. Dále se žáci seznámili s pojmy, Slunce, sluneční soustava, vesmír, planety sluneční soustavy, pohyby Země, střídání ročních období. Všechny tyto znalosti si žáci budou moci zopakovat a upevnit exkurzí v Planetáriu a hvězdárně v Praze, která nás čeká na konci června. Projektový týden jsme zakončili soutěží, žáci si porovnali své znalosti, snažili se a na vítěze čekaly drobné odměny.

Každý z nás se v životě může setkat s případem, kdy bude nutné poskytnout první pomoc. Je důležité, abychom měli alespoň základní informace o tom, jak v takových situacích jednat. Z toho důvodu se dne 21. 5. 2018 uskutečnila beseda se zdravotnickou záchranářkou, která nám předala spoustu užitečných rad a informací týkajících se zásad první pomoci. Dotkli jsme se témat, jako jsou popáleniny, alergie či zástava krvácení. Dále byla k dispozici figurína, na které jsme měli možnost vyzkoušet si nepřímou srdeční masáž. Za besedu plnou užitečných a praktických informací velmi děkujeme.

Okresní kolo lehkoatletického čtyřboje žáků ZŠ praktických a speciálních, konané v Kutné Hoře je sportovní akce, které se účastní žáci ZŠ Okružní ve Zruči n. S. každý rok. V letošním roce se k našim žákům připojili i žáci z odloučeného pracoviště v Uhlířských Janovicích a společně vytvořili jeden tým. Vznikla čtyři družstva, dvě chlapecká, dvě dívčí. Všichni společně byli odhodláni podat ty nejlepší výkony ve čtyřech disciplínách – v hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky, v běhu na 60 m a dlouhém běhu. Počasí ve středu 16. 5. této sportovní akci zrovna nepřálo, nepřetržitý déšť ale výrazně nezkazil sportovní výkony všech zúčastněných. Závěr sportovní soutěže přinesl nejen trochu sluníčka na obloze, ale i překvapení při vyhodnocení všech žáků. V kategorii dívek si prvenství převzala žákyně ZŠ Zruč n. S. a druhé místo žákyně z Uhlířských Janovic, a jako tým získala děvčata ze Zruče druhé místo. Patří jim velká gratulace.

Účasti v okresním kole v Kutné Hoře předchází školní kolo lehkoatletického čtyřboje, kterého se žáci ze ZŠ Okružní zúčastnili 11. 5. za krásného slunečného počasí ve sportovním areálu ZŠ Zruč nad Sáz. Na Pohoří. V kategorii chlapců se absolutním vítězem stal žák 10. r. ZŠ speciální a zlatou příčku obsadila žákyně 8. r. ZŠ speciální, která stejnou pozici vybojovala i v Kutné Hoře.

Za slunečného úterního dopoledne navštívili naši školu klauni Mireček s Leontýnkou a rázem jsme se všichni přenesli do světa bublin a bublinek. Samotnému bublinkohraní předcházela četba autorské pohádky klaunkou Leontýnkou o bublinkovém světě, neboť celé klaunské vystoupení se konalo v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“. Po pohádce došlo na tolik očekávánou bublinkovou show, kdy jsme si mohli všichni dostatečně vyzkoušet, že udělat pořádnou bublinu není vůbec jednoduché. Protože byl celý program doprovázený svižnými písničkami, došlo na závěr celého programu i na tanečky.

Ve středu 9. 5. 2018 nás přijel navštívit pan Radek Pospíšil, lektor ACET ČR, z. s. Společně jsme si povídali o skrytých nebezpečích, která na nás číhají v prostředí internetu. Vysvětlili jsme si nový pojem „digitální stopa“, což znamená, že po každém z nás zůstává v prostředí internetu velké množství toho, co na něj vložíme. Uváděli jsme si také mnoho příběhů lidí, kterým neopatrnost na internetu způsobila velké problémy. Z toho důvodu jsme si upřesnili, co smíme a co bychom naopak neměli na internetu zveřejňovat. V neposlední řadě jsme se zaměřili na problematiku sociálních sítí a ukázali jsme si, jak osobní profily na těchto sítích alespoň částečně zabezpečit.

Duben známý jako měsíc bezpečnosti již máme za sebou. Proto jsme již tradičně v souvislosti s bezpečností pořádali školní kolo dopravní soutěže. Žáci celé školy postupně plnili úkoly jak na teoretické, tak na praktické rovině. Postupně rozpoznávali nebezpečné situace, poznávali dopravní značky, neminula je ani jízda zručnosti na kole či koloběžce. Všichni žáci se aktivně do soutěže zapojovali, za což byli po celkovém vyhodnocení také odměněni.

Podkategorie