rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Vzhledem k opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává Ředitelka Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 toto opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 do Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 s pracovištěm Uhlířské Janovice, Komenského 400.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

V této době podává zákonný zástupce přihlášku bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Přihlášku může podat několika způsoby bez své přítomnosti ve škole: datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo případně dle konkrétní situace osobně do školy - pouze po předchozí telefonické domluvě, kdy si domluví přesný čas. Vstup do školy bude pouze pro osoby vybavené rouškou nebo jiným ochranným prostředkem, doporučeno je použití ochranných rukavic, je zákaz vstupu osob v karanténě nebo osoby s potvrzenou nákazou (takové osoby si telefonicky nebo elektronicky domluví jiný postup). Vstup do školy bude řízen a do školy budou vpouštěny pouze osoby se vztahem k zápisu (rodiče…) a v rezervovaném  čase.

Všechny formuláře budou zveřejněny na webu školy http://www.zs-okruzni.cz

Zápis se týká dětí, které vyžadují ke svému vzdělávání pomalý, individuální přístup a malý třídní kolektiv v běžné základní škole, dále dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, vadami řeči, kombinovanými vadami nebo jiným zdravotním postižením.

Nabízíme zařazení dítěte do speciální třídy pro žáky s vadou řeči.

K zápisu je nutný rodný list dítěte (kopie), vyšetření z odborného školského pracoviště (PPP, SPC,…)

Bližší informace podá ředitelka školy Mgr. et Bc. Jana Marečková na telefonu 327 531 225 nebo 734445835.

Místo zápisu – adresa k podání žádosti:

Zruč n. S. a okolí: Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643, P.O.Box 38, 285 22 Zruč n. S.

Uhlířské Janovice a okolí: Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643, pobočka Uhlířské Janovice, Komenského 400; 285 04 Uhlířské Janovice

Ve Zruči n. S. 23. 3. 2020

Mgr. Jana Marečková

ředitelka školy

 

 

Vážení,

dnes 16. 3. 2020 jsme zahájili rozesílání domácích úkolů elektonickou poštou. Kdo nemá elektronickou poštu zřízenu, zavolá na MT 734 445 835.

Připojuji další informaci:

na ČT 2 probíhá během dopoledne výuka "UčíTelka" - můžete pro vaše děti využít. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh/?datum=17.3.2020

 

 

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 v souvislosti s nákazou COVID-19 v České republice a opatření vlády, ze dne 10. 3. 2020 bude výuka na Základní škole, Zruč nad Sázavou, Okružní 643, od 11. března 2020 až do odvolání, přerušena.

Přerušení výuky se týká obou pracovišť:

1) Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

2) Uhlířské Janovice, Komenského 400

Informace o učivu bude rozesílána rodičům, vedení DD mailem, rodiče, kteří nemají mailovou adresu, budou kontaktováni telefonicky.

Doporučuji sledovat informace ve sdělovacích prostředcích a webové stránky Středočeského kraje: https://www.kr-stredocesky.cz/urad, kde jsou všechny situace vysvětlovány.

Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy

 

 

 

Předprázdninové páteční dopoledne 6. března jsme si zpestřili návštěvou Vodního domu v nedalekých Hulicích. V průběhu výukového programu Voda kolem nás jsme si se sympatickou lektorkou Veronikou vyprávěli o výskytu a využívání vody v krajině i její spotřebě v domácnostech. Společně jsme si stavěli filtrační věže, které nám posloužily k odstraňování hrubých nečistot z vody. Také jsme se dozvěděli, proč je v létě v rybníce či nádrži teplejší voda při hladině, což jsme ověřili pokusem se zabarvenou vodou. V závěru lekce jsme shlédli krátký film o úpravě říční vody na pitnou, která pak vytéká doma z vodovodních kohoutků. Po skončení výukového programu jsme měli ještě dostatek času na to, abychom si prohlédli celou interaktivní expozici Vodního domu. A pak už autobusem zpátky do Zruče a hurá na jarní prázdniny!

Čtvrteční den s téměř magickým datem 20. 2. 2020 se nesl ve znamení výletu do Kolína. Část žáků se vydala reprezentovat naši školu na již 18. Zimní hry pro RADOST.

Abychom stihli zahájení, museli jsme jet vlakem z Uhlířských Janovic už v 6:42 ráno! A aby toho nebylo málo, společnost nám dělaly téměř dvoumetrové lyže, protože letošním úkolem bylo vyrobit ty co možná nejoriginálnější. Společnými silami jsme tak vyrobili veselé lyže s fotkami nás všech, které, přestože (tradičně) nevyhrály, zdobí nyní alespoň vstupní halu naší školy.

Ale zpět do Kolína. Ve sportovní hale bylo již od počátku veselo. Hned na úvod jsme si pod vedením pana moderátora všichni zatančili a už jsme se vrhali do soutěžení. Nejvíce nás bavil slalom na autíčkách a florbal. Zimní tematiku pak přes slunečné počasí připomínalo stavění sněhuláka a nabírání míčků hrablem na sníh. Zúčastnili jsme se ale všech disciplín a statečně vybojovali všechny potřebné smajlíky. Po soutěžení následovala bohatá svačina, za kterou organizátorům moc děkujeme – mňam!

A je dobojováno. S nacpanými pupíky a únavou v nohách nám čekání na vyhlášení výsledků zpříjemňuje kapela, na kterou z posledních sil tančíme. Ale to už se nám na krku houpají krásné zlaté medaile. Zaslouženě jsme je dostali všichni a už se těšíme, jak se jimi doma pochlubíme.

Tak ahoj, Kolíne. Děkujeme za pozvání a nesmírnou pohostinnost všem, kteří se na akci podíleli. My jsme si to moc moc užili a už odpočítáváme dny do 17. června, kdy se budou konat další Hry pro RADOST– tentokrát ty letní.

Únor je ve znamení karnevalů. Ani v naší škole jsme nezůstali pozadu. Karneval jsme naplánovali na středu 19. 2. O pracovním vyučování a výtvarné výchově jsme si vyrobili masky. Většina z nás se držela zvoleného tématu – zvířata. Pozvali jsme kamarády z Mateřské školy v Radvanicích a Domova Iváň. Užili jsme si dopoledne plné tance, soutěží a zábavy.

 

V pátek 14. 2. se naše škola proměnila ve vodní plochu. Doma jsme ze skříní vytáhli modrá trička – byl MODRÝ DEN. Modrou barvu má většina z nás spojenou s vodou, proto jsme tento den věnovali tématu VODA. Povídali jsme si o tom, kde všude v přírodě se voda vyskytuje, odkud se bere, jak lidé mohou vodu využívat, ale také ji chránit. Společně jsme si také vyzkoušeli různé pokusy a plnili úkoly věnované vodě. Na závěr jsme si znalosti ověřili testem. Barevný den se vydařil.

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) vydávám informace, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

1. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,

2. v případě, že se žáci naší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu zákonní zástupci kontaktují ošetřujícího lékaře a územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště a v případě doporučení dodržují karanténu.

Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy

Letáček ke stažení:  pdf Hygiena rukou (1.81 MB)

Podkategorie