rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V úterý 12. 3. 2013 navštívil již po několikáté naši školu pan Alexandr Štěpánovský, aby se žáky 2. stupně besedoval na téma Sex, AIDS a vztahy. V diskusním pořadu objasňoval žákům rizika nechráněného pohlavního styku, přenosu pohlavních chorob a ochrany před nimi. Zvláště pak zdůrazňoval nebezpečí stále se šířícího viru HIV a následného smrtelného onemocnění AIDS. Vysvětlil žákům důležitost imunity a uvedl případy, kdy imunita člověka je oslabená a následně selhává. Neopomněl zdůraznit problémy dospívání, navazování vztahů, předčasného sexuálního života a nechtěného těhotenství.

Beseda s p. Štěpánovským byla i tentokrát velmi zajímavá a pro žáky přínosná. Lektor dokázal žáky vtáhnout do diskuze a nenásilnou formou je přinutil zamyslet se nad danou problematikou.

Den bezpečnějšího internetu

Ve čtvrtek 8. února 2013 u příležitosti 10. výročí Dne bezpečnějšího internetu (5. února) proběhla na naší škole beseda pana R. Pospíšila ze sdružení ACET ČR. Pan Pospíšil besedu zaměřil na objasnění nebezpečení kyberšikany, hyppy slappingu, na kybergrooming, na sociální sítě,...

Objasnil žákům, jak se nenechat zmanipulovat a poradil, kde hledat pomoc.

Ředitelství Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční

ve čtvrtek 7. února 2013 v budově školy v době od 8:30 do 15:00 hodin.

Zákonný zástupce dítěte předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy

V rámci prevence rizikového chování  pozvala metodička prevence na naši školu pana Alexandra Štěpánovského z Křesťanského společenství Kutná Hora, který začátkem ledna 2013 zrealizoval pro žáky celé školy diskusní pořad na téma „Šikana". Poutavým  vyprávěním  o životě na táboře, ve škole a všude ve společnosti a pomocí zábavných her dovedl žáky ke správné myšlence, jak je šikana špatná a agresor, že není hrdina. Žáci vše pochopili a s panem Štěpánovským spolupracovali.

V prosinci 2012 proběhlo na naší škole v rámci prevence rizikového chování plnění Koncepce sexuální výchovy. Proběhl projektový týden a beseda Jak vzniká život s panem Pospíšilem, lektorem ACET ČR. Beseda s panem Pospíšilem byla velice zajímavá a poučná. Žáci 5. – 9. ročníku získali informace o plodnosti mužů a žen, o početí a porodu a předčasném porodu. Dozvěděli se také informace o interrupci. Na tuto besedu navazovala diskuse, které proběhla za 2 dny. Žáci si s panem Pospíšilem shrnuli informace z přednášky a vyjadřovali své názory k různým otázkám týkajícím se těhotenství a interrupce.

Na besedu navazoval projektový týden, ve kterém si žáci 1. – 5. ročníku zopakovali informace o životě v rodině, mezilidských vztazích a vtazích mezi pohlavími. Žáci 5. – 9. ročníku diskutovali na téma změny v období dospívání a především nad tím, jak se chovat bezpečně na internetu, aby se vyvarovali
nebezpečí sexuálního zneužití.

Před vánočními prázdninami se konala ve škole dvě vánoční dopoledne. V průběhu prvního vánočního dopoledne proběhla recitační soutěž, kdy žáci recitovali básničky na téma zima a Vánoce, které se moc
pěkně naučili. Za doprovodu kytary jsme si všichni zazpívali vánoční koledy. Poslední den před vánočními prázdninami jsme všichni společně zhlédli pohádku O Popelce a navštívili jsme vánoční výstavu na poště.

Letošního předvánočního jarmarku, který se konal první adventní neděli na nádvoří zručského zámku, se tradičně zúčastnilo i občanské sdružení. Prezentovalo výrobky žáků naší školy, kteří se v hodinách pracovního vyučování na výstavu svých prací pečlivě připravovali. Návštěvníci jarmarku mohli u stánku obdivovat velmi vkusné svícny, adventní věnce i drobné vánoční dekorační předměty. To, že byl o vystavené výrobky opravdový zájem, dokázal s přicházejícím podvečerem téměř prázdný stánek. Děkujeme všem, kteří si přikrášlí svoji domácnost drobnou ozdobou z rukou našich holek i kluků a přejeme krásný adventní čas.

Listopad 2012 byl v ZŠ v Okružní ulici velice aktivní měsíc. Dokončila se oprava chodníků na školní zahradě, byly vyměněny vchodové dveře a nakoupen nový školní nábytek do učeben. Finanční prostředky poskytl zřizovatel školy Středočeský kraj, za což mu patří poděkování.

Ani žáci se nenechali ukolébat k zimnímu spánku a téměř všichni vyjeli se svými učitelkami do Ledče nad Sázavou bruslit. Bruslili velcí, malí, kluci, holky, prostě všichni. I paní učitelky. Všem se  dva „bruslící" úterky líbily.

Pro žáky 8. a 9. ročníků zajistila výchovná poradkyně exkurze do středních odborných učilišť ve Vlašimi a v Kutné Hoře.

Pro mladší žáky připravilo o. s. Familík pořad věnovaný dopravní výchově.

Metodik prevence navázal v minulých letech spolupráci s ACET ČR, o. s.  a to nám pomáhá svými
pořady s prevencí rizikového chování. V listopadu byla prevence zaměřena na nebezpečí kouření.

Ve druhém říjnovém týdnu dojela na kácovské nádraží velice netradiční vlaková souprava a pozvání Nadačního fondu Český vlak, který provozuje multimediální mobilní projekt Revolution Train zaměřený na drogovou prevenci, přijala i naše škola. Žáci vyšších ročníků spolu se svými učitelkami se zúčastnili ojedinělého projektu, který přesvědčivě zobrazuje zážitky, prostředí a život osob závislých na drogách. Ve „vlaku“ shlédli žáci film, jehož příběh se prolínal s realitou.

Jednotlivé vagony „vlaku“ jsou scénograficky upraveny tak, že zobrazují důsledky užívání drog.

Útok na smysly je velice emotivní. Přibližuje prostředí, kde se drogy užívají, realitu věznic, následky autonehody pod vlivem drog apod. Tato místa jsou pro žáky obyčejně těžko dostupná, ale jejich návštěva je pro primární prevenci velice účinná. Z následných reakcí žáků jednoznačně vyplynulo, že projekt Revolution Train má smysl a v rámci drogové prevence na ně sugestivně zapůsobil.

Podkategorie