rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Organizační výbor MS v softballu mužů 2019 nabídl naší škole volné vstupenky na libovolné utkání. Naše škola se v dubnu 2019 zaregistrovala na den 19. 6. 2019 na zápas Venezuela – Austrálie do Havlíčkova Brodu do areálu HIPPOS ARÉNA. Registrace byla potvrzena a ve středu 19. června se 6 žáků a 2 pedagožky (všichni vybaveni vlaječkami Venezuely) vydali vlakem v 7:09 do Havlíčkova Brodu. Za krásného slunečného počasí jsme v 9:00 h dorazili do areálu Hippos arény, kde byl připraven pro žáky doprovodný program. Žáci si vyzkoušeli individuální dovednosti, které jsou typické pro softball (Outfield Throw – hod do dálky, Rabbit Softball – běh na vzdálenost 18,3 m, Catch it! – chytání míčku, nadhoz - Strike out, nadhoz Fast Softball ). Zjistili, že nadhazovači na MS umí hodit míček rychlostí až 140 km/h, mají dlouhý odpal, trefují se do určené zóny a mnohé další. Za splnění 3 disciplín byli odměněni malým upomínkovým předmětem a malou sladkostí.

V 10:10 h jsme byli usazeni na hlavní tribunu, odkud jsme krásně viděli na hráče a celé hřiště. Zápas byl zahájen v 10:30 h nástupem obou družstev, představením hráčů jménem a číslem dresu (obojí v češtině a angličtině) a hraním hymen. Zde se žáci přesvědčili, že když se hraje státní hymna, všichni klidně stojí a mají smeknuté čepice. Po té propukla vlastní hra a všichni diváci vytvářeli jedinečnou atmosféru, fandili zvolenému týmu a poznávali pravidla softballu. Námi zvolená Venezuela nezvítězila, ale to nám vůbec nevadilo, protože i tak to byl pro nás velký neobyčejný zážitek. Vždyť kolikrát se nám podaří dostat se jako divák na mistrovství světa.

Ze zápasu jsme se vraceli vlakem ve 13:12 h zpět domů do Zruče n. S. Všichni jsme dojeli v pořádku a obohaceni novými zážitky a zkušenostmi jsme se rozešli za deště do svých domovů.

 

Jako každý rok v červnu, i letos jsme přijali milé pozvání do Domova Iváň. Cesta byla dobrodružná, protože na trati Uhlířské Janovice – Ledečko je výluka. Náhradní autobusovou dopravou jsme se dostali do Rataj nad Sázavou. Z Rataj jsme se vydali pěšky na Iváň. Na zahradě Domova jsme shlédli divadelní představení Pyšná princezna. Po pohádce nás čekalo odpoledne plné her, opékání buřtů a setkání s kamarády.

 Ve čtvrtek 13. 6. jsme se zúčastnili již 17. Her pro RADOST v Kolíně. Báječnou atmosféru jsme zachytili na fotografiích.

 

Náš sváteční den jsme měli krásný už od samého rána, protože sluníčko se rozhodlo slavit také .

Po příchodu jsme si ještě chvíli sedli do školních lavic. Paní učitelky připravily velký vědomostní kvíz o mimořádných situacích, které nás mohou potkat a nesmí zaskočit. Některé situační scénky doslova ožily, takže požár v budově školy nás hromadně nepřezuté a bez bačkor vyhnal až k vlakovému nádraží. To je totiž pro nás, jak jsme si správně zapamatovali, centrální místo únikové cesty ze školy.

Pojmenovali jsme druhy lékárniček a ukázali si jejich obsah. Při té příležitosti si vyzkoušeli ošetřit odřené koleno po pádu z kola a obvázali vyvrtnutý kotník ze sportovního hřiště. Volali jsme i na linku první pomoci a ukázali si vzorový telefonát s operátorem záchranné služby.

Pak už nás až do odpoledne čekaly venkovní aktivity a dobrodružství.

Pozvání k nám přijali naši stálí dobří kamarádi z ústavu soc. péče v Iváni. Během školního roku se pravidelně navzájem navštěvujeme a těšíme se z akcí podobných té dnešní. Takže jsme společně vybaveni křídami vyrazili ven. Chodník před školou se změnil v papírové stránky a my malovali pohádky a nejoblíbenější pohádkové postavy, o kterých každý povyprávěl.

Na hřišti se začalo soutěžit v nejrůznějších disciplínách – běh s míčkem na lžičce přes překážky,skákání v pytli na čas nebo hledání rostlin a plodů lesa.

Po absolvování všech disciplín a vyhlášení výsledků jsme se těšili na opékání buřtů. U ohně jsme si vyprávěli o zážitcích z celého odpoledne a bylo nám fajn. Moc nám všem chutnalo.

Výsledky byly vyhlášeny, buřty snědeny…tak hurá na odměny:-). Každý si odnesl balíček plný sladkého překvapení, které nám připravily paní učitelky.  Nám nezbývá než moc pěkně poděkovat a těšit se zase příště.

 Středeční dopoledne jsme byli v očekávání vzácné návštěvy, neboť na odpoledne pozvala paní ředitelka na přátelské posezení naše rodiče, tety, sourozence i kamarády. Přípravy malého pohoštění se ujaly nejen dívky, ale svoji kuchařskou šikovností přispěli i chlapci. A tak se z kuchyňky záhy linula vůně pečeného moučníku, v misce se míchala tvarohová náplň a v kastrůlku rozpouštěla čokoládová poleva. Chlapci navíc zvládli během jedné vyučovací hodiny hned dvě pomazánky, ze kterých děvčata vyrobila chutné jednohubky. Rázem půl třetí odpoledne to ve III. třídě hučelo jako v úle, neboť se tu sešly tři desítky milých hostů, aby společně zrekapitulovaly téměř uplynulý školní rok. Během promítání fotografií pořízených na naší i janovické škole si děti akce připomněly a případně okomentovaly. Přátelské setkání dětí a rodičů s pedagogy a zaměstnanci školy bylo letos poprvé a pevně věříme, že tímto byla založena nová školní tradice. A tu je nutno dodržovat.

Abychom lépe porozuměli letošnímu kulatému výročí, kdy historii města Zruč nad Sázavou významně ovlivnila obuvnická firma Baťa, domluvili jsme si návštěvu místní knihovny. Paní knihovnice Milena Lhotková pro nás měla připravenou velice poutavou přednášku o rodině ševce Tomáše Bati, jehož potomci se do obuvnického průmyslu zapsali zlatým perem. Dozvěděli jsme se, jak nelehký život měl mladý Tomáš Baťa, jemuž se nejeden sen o zbohatnutí zhroutil. Víme, jak se nakonec prosadil jen díky své nezměrné houževnatosti a pracovitosti. Na zručských dobových fotografiích nám paní Lhotková ukazovala, jak Jan Antonín Baťa nechal zbudovat od základů novou část města a jaké měl sáhodlouhé plány. Bohužel jeho práci překazila 2. světová válka a Zruč se nedočkala ani nemocnice, ani malého letiště. Hodinové přednášce většina z nás naslouchala téměř se zatajeným dechem a paní Mileně Lhotkové patří veliký obdiv a dík.

Kdo by si chtěl poslechnout zajímavý životní příběh zakladatele „Baťova“ – nové části našeho města, máme pro něj doporučení – zajděte si do zdejší knihovny.

Duben - měsíc bezpečnosti je sice už dávno pryč, ale na silnicích a chodnících se pohybujeme každý den, a proto je nutné bezpečně znát všechna pravidla silničního provozu. Z toho důvodu jsme se 31. 5. vybavení koly, koloběžkami a přilbami, setkali se strážníky městské policie na dopravním hřišti ve Zruči nad Sázavou. Zopakovali jsme si dopravní značky a vysvětlili různé dopravní situace tak, abychom se dokázali na silnicích bezpečně pohybovat. Na závěr si ti zdatnější z nás vyzkoušeli jízdu zručnosti. Velkou odměnou pro nás všechny byla možnost svezení se na autíčkách a sladká tečka na závěr – zmrzlina. Mnohokrát děkujeme strážníkům městské policie za velmi poučné setkání a třeba příště na shledanou. Vždyť mnozí z nás mají ještě mnoho co trénovat.

Oslavy 80. výročí příchodu firmy Baťa do Zruče nad Sázavou probíhaly po celé Zruči nad Sázavou od 18. do 26.května 2019. Součástí oslav byla i výstava výtvarných prací ve Spolkovém domě, které se zúčastnila i naše škola. Žáci vystavovali svoje společné dílo a individuální výrobky zaměřené právě na firmu Baťa.Výstava probíhala do konce května.

Spoluúčastí v projektu „Srdcem spolu“ jsme se my, žáci, Komenského 400, připojili k celostátní akci Noc kostelů v Uhlířských Janovicích a v Sudějově. Za doprovodu kytary slečny Agáty jsme zazpívali píseň Přátelství v kostele sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích a o hodinu později v poutním kostele sv. Anny v Sudějově. Děkujeme naší paní učitelce, paní Evičce, že nás v odpoledních hodinách vzala na tuto akci a ostatní paní učitelky, že nás podpořily zpěvem a paní ředitelka svojí účastí.

 

Podkategorie