rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

1. září 2020 v 8:00 hodin začíná nový školní rok na obou pracovištích školy.

Ve Zruči nad Sázavou začneme školní rok 2020/2021 ve škole s novými okny. Zřizovatel Středočeský kraj škole poskytl finance na výměnu oken v celé budově.

Seznam věcí, které potřebuje žák k 1. září

 

Školní potřeby (označit příjmením)

 

 • tepláková souprava, tričko, sportovní boty do tělocvičny, sportovní boty na ven

 • přezůvky do školy

 • notýsek

 • kufřík na výtvarné potřeby (temperové barvy 12ks, vodovky, lepidlo tuhé (nejlépe Kores), nůžky, štětce, kelímek, pastelky, fixy, obyčejná tužka)

 • 10 čtvrtek A4

 • barevné papíry

 • sešity a obaly na sešity (dle upřesnění učitele)

 • rýsovací pomůcky: trojúhelník s ryskou (3. – 9. ročník ZŠ), kružítko, úhloměr (5. – 9. ročník ZŠ)

 

 

 Jaro letošního školního roku nikomu z nás radost neudělalo, neboť bylo poznamenané koronavirovou pandemií. Jakmile se však 25. května otevřela školní vrata a vrátka, zasedli jsme my, prvostupňoví, do lavic. Ani nám nevadilo, že výuka byla trošku jiná, společné sdílení prožitků nám vše dostatečně vynahradilo. Červen utekl jako voda a nastal čas se zase rozloučit. Než si však budeme užívat prázdninové pohody, neporušili jsme ani letos tradici a společně si udělali na zahradě buřtíkový dýchánek. Přejeme všem spolužákům i paním učitelkám krásné léto a následně poklidný návrat do nového školního roku.

 

 

 Vysvědčení pro žáky naší školy bude předáno ve škole 30. 6. 2020 během první vyučovací hodiny. Do školy bude mít vstup pouze ten žák, který předloží ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ podepsané zákonnými zástupci nebo zástupci DD a do školy nebudou moci vstoupit osoby s příznaky virového onemocnění.

Všichni žáci nejpozději 30. 6. 2020 přinesou do školy učebnice a odnesou si ze školní budovy všechny osobní věci (cvičební úbory, přezuvky, kufříky,…)

 

S účinností od 1. června 2020 se škola otevírá i pro žáky základní školy speciální (a to všech ročníků od 1. do 10. ročníku), dále pro žáky 1. stupně a od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost i žáků 2. stupně. Docházka není pro žáky povinná, z tohoto důvodu je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy.

Zahájení vzdělávacích aktivit: 1. června žáci základní školy speciální a 1. stupeň; 8. června  žáci 2. stupně a pro něbude umožněna přítomnost ve škole z následujících důvodů:

 • individuální nebo skupinové konzultace
 • setkání s vyučujícím navazující s výukou na dálku (objasnění nebo upevnění učiva)
 • hodnocení vzdělávání za školní rok 2019/2020
 • třídnické hodiny
 • socializační aktivity
 • vyzvednutí si školních potřeb a osobních věcí, odevzdání a převzetí učebnic, pomůcek a školních potřeb
 • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

 Zůstává povinnost zákonných zástupců omlouvat žákovu nepřítomnost ve škole buď osobně nebo telefonicky první den absence a následně záznamem do žákovské knížky.

Před prvním vstupem žáka do školy má zákonný zástupce povinnost podepsat rozšířené čestné prohlášení.

pdf Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (588 KB)

Příchod ke škole a pohyb před školou ode dne 25. 5. 2020

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

— - před školou se nebudou žáci shromažďovat, budou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

—-  všechny osoby nacházející se před školou mají povinnost zakrytí úst a nosu.

- — žáky před školou vyzvedává třídní učitelka

- — čas příchodu žáků ke škole je od 7:40 do 7:50

- — režim odchodu žáků ze školy: odchod v 11:25 – 11:30 h tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy

Vstup do budovy školy ode 25. 5. 2020

- je umožněn pouze žákům 1. stupně speciální třídy pro žáky s vadami řeči (jedná se maximálně o 5 žáků, reálně přihlášeni 3 žáci, tj. JEDNA SKUPINA), nikoliv doprovázejícím osobám

- je povolen pod podmínkou odevzdání Čestného prohlášení

- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

- každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy,

   resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy  

- provoz v šatně organizuje pedagog (měření teploty, desinfekce rukou, kontrola roušek), stejně tak ve třídě a ve společných prostorách školy.

Přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Registrační číslo                přijetí od 1. 9. 2020

1/2020/UJ                           zrušeno, převedeno na jinou školu

2/2020/Z                             přijato

3/2020/UJ                           přerušeno 

Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy        

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

s pracovištěm Uhlířské Janovice, Komenského 400

bude do 30. 6. 2020 uzavřena. Nadále bude realizovat vzdělávání na dálku.

 

Výjimkou je speciální třída pro žáky s vadami řeči, která od 25. 5. 2020 ve Zruči n. S.

obnovuje osobní přítomnost žáků 1. stupně.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit mailem, telefonicky

zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 třídní učitelce. 

Účast žáků na vyučování však není povinná (záleží na rozhodnutí zákonného zástupce).

Mgr. et. Bc. Jana Marečková

Ředitelka školy

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Okružní 643

285 22 Zruč nad Sázavou

Tel.: 327 531 225

Mob.: 734 445 835

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web.: www.zs-okruzni.cz

Vážení rodiče, dovoluji si vás požádat o spolupráci v současné době uzavření školy.

Většina rodičů se spojila s vyučujícími a je domluvena ohledně zadávání a plnění domácí práce žáků.

Děkuji všem rodičům, kteří poskytli škole mailovou adresu, přes kterou vyučující zasílají domácí práci. V době uzavření školy vaše děti dostávají jednoduché, stručné a jasné úkoly každý den podle svého rozvrhu hodin. Nejedná se jen o zadání stránky a cvičení v učebnici, vypracování úkolů v pracovním sešitě, ale také dostávají různé prezentace a internetové odkazy k procvičování učiva. Doporučuji vám vytvořit pro dítě určitý režim. Plnění školních úkolů prokládat přestávkami, děti mohou sledovat na Čt 2 dopoledne vysílání nazvané UčíTelka, kde je zahrnuta i tělesná výchova (pohyb je v současné době velmi důležitý). Děti rády malují, vybarvují, proto dostávají také tyto úkoly: vybarvi, nakresli, vystřihni…toto vše je velmi vhodné využití času a dětem prospívá.

Pro vyučující je důležitá také zpětná vazba. Vědět, jak se práce dětem daří. Proto  vás  žádám, zda byste mohli vyučujícím odpovídat alespoň na některé maily. Nebojte se napsat, jestli je učiva hodně, že nestíháte…..nevadí, ale potřebujeme o tom vědět. Dále bychom potřebovali zaslat některé zpracované úkoly zpět do školy a to jednoduchou formou. Buď zaslat pracovní list jako přílohu mailu nebo hotovou práci vyfotografovat a zaslat zase jako přílohu mailu. Máte-li nějaké jiné návrhy nebo se potřebujete poradit, zavolejte na MT: 734 445 835. Děkuji vám.

Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy

 

Podkategorie