rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Již po jedenácté probíhala v ZŠ a PŠ v Kostelci nad Černými lesy Ekokosteláda, které se zúčastnili i čtyři žáci naší školy. Letošní environmentální soutěž byla na téma „Stromy svobody“ a nesla se v duchu stého výročí vzniku Československé republiky. Proto se setkání všech soutěžících uskutečnilo na kosteleckém náměstí u památné lípy, kde nejprve proběhlo společné měření jejího kmene. Následovala soutěž v okolí školy, při které žáci sestavovali ze slov věty, třídili odpad, či poznávali stromy a jejich plody. Ve vědomostním klání zúročili naši žáci celoroční přípravu a v celkovém hodnocení šesti škol obsadili 1. místo. Domů všichni odjížděli spokojeni z krásného umístění a obohaceni o dojmy ze společného setkání se žáky ostatních škol.

 

Stejně jako v předchozích letech, i letos jsme se zapojili do celostátní úklidové akce. Během pondělního dopoledne se nám podařilo zbavit od odpadků široké okolí naší školy. Část žáků uklidila cestu podél řeky Sázavy, ostatní sebrali odpadky v okolí nákupní zóny, v Sadu Míru, na dětském hřišti a v přilehlých ulicích.

Za krásného slunného počasí se naši žáci zúčastnili tradičního sportovního klání v lehkoatletickém čtyřboji. Sportovní události se tento školní rok zúčastnilo šest děvčat a tři chlapci. Bylo vytvořeno jedno smíšené družstvo, ve kterém se žáci vzájemně podporovali a sportovně povzbuzovali. Absolutním vítězem v disciplínách - skok do dálky, hod kriketovým míčkem, krátký a dlouhý běh byl žák 6. ročníku, druhé a třetí místo obsadily dívky ze 7. ročníku. Vítězové byli odměněni cenami a všichni žáci byli pochváleni za fair play chování a sportovní výkony.

Na rozjezd prvního zářijového týdne jsme tradičně zařadili celoškolní cvičení v přírodě, kterému bylo věnováno celé úterní dopoledne. Nejprve se žáci zajímavou formou seznamovali s nenadálými situacemi, které mohou nastat a ohrožovat jejich zdraví a bezpečnost. Poté se třídy rozešly podle plánovaného programu. Ti mladší se vydali po cyklostezce okolo řeky na dětské hřiště do „Rákosí“ a cestou plnili nejrůznější úkoly. Starší a zdatnější si vyšli na nedaleký soutok řek, aby se podívali, jak se po deštích zakalená Sázava stéká s průzračně čistou Želivkou. Dopoledne se všem vydařilo a věříme, že stejně vydařený bude i nadcházející školní rok.

Poslední dny ve škole jsme se snažili dětem zpříjemnit zábavným programem. První dvě vyučovací hodiny proběhla soutěž Zvířata kolem nás, kde si žáci ve dvojicích porovnali své znalosti nabyté v průběhu školního roku. Pak jsme se přesunuli na zámek a prohlédli si krásnou expozici s názvem Příběh řeky Sázavy. Vyšplhali jsme na Kolowratskou věž a cestou v mezipatrech plnili zadané úkoly a se zájmem pročítali panely z historie našeho města. Na vrcholu věže jsme se snažili zorientovat a popsat naše město a blízké okolí. Dopoledne bylo pro děti zábavné a zároveň poučné.

Posledním nevšedním zážitkem letošního školního roku byla návštěva chlebské zoologické zahrady, kam jsme se vydali v úterý 26. června s janovickými spolužáky. Nejdříve jsme zašli do „staré“ části ZOO, kde nás uvítala nejen cizokrajná zvířata, ale i vnadná sádrová domorodkyně. Na celkem malém prostranství jsme viděli lamy, lemury, opice i želvy, obdivovali pózující surikaty i gepardův netradiční pelíšek. Odvážní běžci si změřili svoji rychlost a porovnali ji s rychlostí nejrůznějších zvířat. V „nové“ části ZOO nás uvítala velbloudí rodinka a pár medvědů ušatých. Tady jsme na lanové dráze zanechali zbytky svých sil a po nákupu suvenýrů a občerstvení se vydali na zpáteční cestu. Za zážitky z úterního dopoledne děkujeme našemu štědrému mecenáši a jemu i nám všem přejeme krásné prázdniny.

Netradičních sportovních disciplín, které naplnily pondělní dopoledne posledního školního týdne v ZŠ Okružní, se zúčastnili všichni přítomní žáci. Soutěžili v jednotlivcích, ale důležitá byla i spolupráce v týmu. Odměny byly rozdány všem, kteří dodržovali pravidla fair play, neboť ta byla hlavní doménou celého olympijského dne.

Dne 15. 6. 2018 proběhlo v naší škole projektové vyučování na téma „Poznej sám sebe“. Část dopoledne byla zaměřena na city a emoce. Během několika aktivit jsme zjistili, co to vlastně emoce jsou , jaké různé emoce známe a pomocí pantomimy jsme se pokoušeli vyjadřovat jednotlivé emoční projevy. Jednou ze základních emocí je vztek. Každý z nás si uvědomil, co ho nejvíce rozčiluje a naopak, co mu pomáhá vztek zvládnout. Závěrem jsme se stejně jako na konci prvního pololetí zaměřili na sebehodnocení toho, co nám jde a kde máme ještě určité mezery. Součástí bylo také hodnocení a vyjádření vlastních pocitů ve vztahu ke spolužákům. V další části projektového dopoledne jsme si vyzkoušeli, za kolik korun jsme schopni obstarat si jídlo na celý den. Z nabídky letáků obchodních středisek jsme vybírali vhodné potraviny a sestavovali jídelníček. Takto probuzené chuťové buňky jsme mohli naštěstí záhy uspokojit, neboť nás čekala nejpříjemnější část pátečního dopoledne – společné opékání buřtů na školní zahradě.

Podkategorie