rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Dne 25. 4. 2018 jsme jeli do Kolína na plavání. Bylo velké teplo, tak jsme se těšili, že se svlažíme v bazénu. Děti si pobyt ve vodě užily. Jezdily na skluzavce, učily se plavat, starší si vyzkoušely jízdu tobogánem. Na závěr jsme se nahřáli a uvolnili ve vířivce. Návštěva bazénu se dětem moc líbila a už se těší na další.

V pátek 20. 4. 2018 se na náměstí v Uhlířských Janovicích konala výstava domácích zvířat pod názvem „Máme rádi zvířata.“ Akci pořádala ZO ČSCH ve Staňkovicích. Viděli jsme králíky, holuby, slepice a život včel v úlu. Připraveny byly i vzorky obilovin, poznávání různých druhů ovoce a zeleniny a zvířat. Děti zaujala i ukázka zemědělské techniky. Cílem této akce bylo ukázat dětem také jinou možnost využití volného času, než je počítač a televize.

V pondělí 30. 4. jsme se za krásného počasí vydali do Kácova, abychom navštívili Miniarboretum a meditační zahradu Kácov, kde na nás čekala paní lektorka s velmi pěkně připraveným programem:“ Zvířátka v zahradě – jak je nalákat a udržet“. Dozvěděli jsme se, jaké druhy zvířat mohou obývat naši zahradu a poznali jsme faunu suchých a vlhkých míst v návaznosti na rostlinstvo. Seznámili jsme se s obyvateli korun stromů, zahradního jezírka a kvetoucích záhonů. Podívali jsme se i na život pod ztrouchnivělými pařezy, vysadili jsme keře, které lákají motýly. Dozvěděli jsme se a zároveň viděli mnoho druhů živočichů. Výukový program byl zajímavý a pro děti poučný, paní Ing. Šárce Michálkové děkujeme.

Letošní 19. ročník Dne Země pro mateřské školy ve Zruči n. S. připravil Mgr. Petr Dolenský, koordinátor ekovýchovy z Prahy. Program začal divadelním představením na základě objevené hry spisovatele Josefa Čapka. O tom, co se stane, když kočička nenajde v lednici máslo a pejsek nechce snídat suchý rohlík. Situaci zachrání tajemný recept na výrobu másla a chuť se něčemu novému naučit. Celý příběh děti prožívaly, byly aktivní a veselé. Následovaly vzdělávací aktivity: fotogalerie plemen tura domácího, zábavná hra krmení skotu (házení brambor přímo do tlamy krávy), simulace ručního dojení a tradiční stloukání másla s ochutnávkou, zápasy s rohatým býkem.

Slunečné a teplé počasí nám přálo, program probíhal na školní zahradě. Žáci naší školy ochotně pomohli s přípravou a rádi se zapojili spolu s dětmi z mateřských škol do vzdělávacích aktivit. Děkujeme Městu Zruč nad Sázavou, které poskytlo dotaci na tuto akci.

Poslední dubnový týden jsme zahájili návštěvou divadelního představení v kutnohorském Tylově divadle. Po příjezdu do okresního města nás krásné slunečné ráno přímo vybídlo ke krátké procházce historickou částí. Z nádvoří chrámu svaté Barbory byly jako na dlani Hrádek, kostel svatého Jakuba i Vlašský Dvůr. Uličky vedoucí přes Dačického a Palackého náměstí nás dovedly až k divadlu, kde jsme se měli dozvědět Jak Uhlíř Skoumal Svěrák. Úderem desáté hodiny jsme se ocitli v televizním vysílání studia Věž, v němž moderátorka moucha Tse Tse uváděla svoje pořady. Mezi jejími hosty byli například detektiv Čmuchal, který vypátral zlodějku náhrdelníku, žabák Fred, robot Rudy či Čili Papričák. Veselé představení bylo provázeno ještě veselejšími písničkami naší oblíbené dvojice Jaroslav Uhlíř – Zdeněk Svěrák a písničkáře Petra Skoumala. Moc hezký kulturní zážitek jsme po zásluze korunovali sladkou zmrzlinovou tečkou.

U příležitosti nedávného Mezinárodního dne knihy jsme se vydali ve čtvrtek 12. 4. 2018 do zdejší Městské knihovny. V úvodu návštěvy jsme se od paní knihovnice Lhotkové dozvěděli, proč je právě 2. duben věnován knihám. V tento den se roku 1805 narodil významný dánský pohádkář Hans Christian Andersen, který napsal pro děti velké množství pohádek. Spolu s paní Lhotkovou jsme si připomněli ty nejznámější, ke kterým rozhodně patří Ošklivé káčátko, Malá mořská víla, Princezna na hrášku, Císařovy nové šaty, Sněhová královna, Cínový vojaček či Divoké labutě. Pro starší děti měla paní Lhotková připravený příběh Otužilci z knihy Miroslava Švandrlíka Žáci Kopyto a Mňouk postrach Posázaví, ti mladší z nás si poslechli pohádku Jiřího Žáčka O rybáři a staré botě. Ve vědomostních kvízech jsme měli všichni možnost prokázat svoje znalosti v určování volně žijících zvířat, známých rostlin či poznávání pohádkových postav. Velice nás zaujaly obrázky tzv. dvojího vidění a na závěr pobavily vtipy ze školních lavic. Návštěva knihovny byla rovněž součástí celostátního projektu Celé Česko čte dětem, který naše škola již mnoho let úspěšně realizuje.

V druhé polovině školního roku jsme se zapojili do programů dlouhodobé primární prevence organizace Prostor plus o. p. s. První společné setkání se uskutečnilo 10. 4. 2018. Děti ze 4-9. ročníků strávily spolu s lektorkami příjemné dvě vyučovací hodiny.

Na počátku programu jsme si stanovili pravidla jak se chovat a to nejen v rámci školního prostředí, ale i mimo něj. Program byl zaměřen na utužení kolektivu, vzájemné poznávání se, respekt a schopnost spolupracovat. V průběhu jsme si zahráli několik zajímavých her, do kterých se všichni žáci ochotně zapojili. Některé z nich žáky natolik bavily, že si je rádi zahrajeme i u jiných příležitostí. Na konci programu proběhlo zhodnocení, kdy měl každý možnost vyjádřit své pocity. Myslím, že za pedagogický sbor i za žáky mohu říct, že pro nás byl program velkým přínosem a společné dopoledne jsme si velmi užili. Budeme se těšit na další setkání.

V pátek 6. dubna 2018 jsme spolu s ostatními žáky a pedagogy českých škol odstartovali pátý ročník akce Ukliďme Česko a zároveň se tradičně připojili k úklidu řeky Sázavy. Přidělené úseky pro úklid jsme si rozdělili a vyzbrojeni igelitovými pytli a rukavicemi se vydali zaútočit na všudypřítomné odpadky. Druhé a třetí třídě se podařilo vyčistit okolí školy a garáží, zbavit nežádoucích „příkras“ zelené plochy a živé ploty v Sadu Míru. Velký dík patří odvážlivcům z první třídy. Ti se v doprovodu asistentky pedagoga zcela neohroženě vrhli na příkré břehy Sázavy a v úseku od ČOV k Chabeřickému mlýnu zbavili řeku od pěti plných pytlů nejrozmanitějších „laskomin“, které zde zřejmě zapomněli rybáři či procházející turisté. S přicházejícím jarem se může příroda v okolí naší školy pochlubit čistým kabátkem.

A uklízeli i žáci z Uhlířských Janovic, Komenského 400 a napsali:

V pátek 6. dubna jsme se probudili do krásného slunečného dne. Měli jsme radost, protože jsme šli na úklid řeky Sázavy. Měli jsme přidělený úsek v Sázavě. Rokli nad řekou směrem k Nechybě. S elánem jsme se pustili do práce. Do oběda jsme naplnili asi 9 pytlů neuvěřitelným nepořádkem. Odměnou nám byl nejenom dobrý pocit, ale také chutný řízek.

 

Podkategorie