rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Úterní dopoledne jsme se snažili proniknout do světa financí. Mladší žáci sčítali a následně platili mincemi a bankovkami jednoduché nákupy, porovnávali zboží a pro odlehčení vybarvovali tematické omalovánky. Starší a zkušenější žáci se věnovali hospodaření s penězi a úsporám. Poznatky průvodních krátkých videí aplikovali na praktických úkolech a společně hledali správná řešení. Nedílnou součástí projektu finanční gramotnosti byla reklama a její vliv na nás – spotřebitele. V závěru finančního dopoledne si žáci navzájem poměřili své matematické dovednosti v nákupním testu.

Takový byl název výukového programu, se kterým přijely do naší školy lektorky hulického Včelího světa ve čtvrtek 8. listopadu. V teoretické části jsme se dozvěděli, kdo je to včelař, jaké pomůcky používá ke své práci a některé z nich si i vyzkoušeli. Prostřednictvím obrázků a velice poutavého vyprávění jsme „nahlédli“ do úlu a „seznámili se“ s jeho obyvateli. Už víme, jakou roli tu má královna, co je úkolem trubců a co všechno musí během svého krátkého života stihnout včelí dělnice. Zjistili jsme, jak a z čeho vyrábí včelky med, a ten od hulických včel mohli také ochutnat. V praktické části jsme se naučili sestavit včelí úl a každý z nás si vyrobil svíčku ze včelího vosku. Na závěr tvořivého dopoledne jsme si vyplnili opakovací pracovní list a vytvořili obrázek malovaný horkým voskem.

Děkujeme nejen lektorkám Včelího světa, ale také Městu Zruč nad Sázavou, s jehož přispěním se mohl tento zajímavý výukový program uskutečnit.

V pondělí 5. 11. 2018 navštívili žáci 2. stupně klienty Domova seniorů v Uhlířských Janovicích.

Při společné podzimní dílničce strávili velmi příjemný čas.

Díky dotaci Středočeského kraje jsme získali prostředky na dlouhodobou primární prevenci pro žáky 2. stupně. V průběhu školního roku 2018/2019 proběhnou 4 setkání s lektory z organizace Magdaléna, o. p. s. První setkání se uskutečnilo 31. 10., kdy jsme s velkým očekáváním vyhlíželi nejen oba lektory, ale také naše spolužáky z Uhlířských Janovic, kteří se všech setkání budou účastnit spolu s námi.

A jak to všechno proběhlo? V úvodu hodiny proběhlo seznamovací kolečko, kdy každý představil sám sebe a řekl, co má rád. Z několika společných akcí a výletů se sice mezi sebou již známe, ale dozvěděli jsme se další zajímavé informace o našich spolužácích. V průběhu následujících dvou vyučovacích hodin jsme se věnovali několika aktivitám, které nám pomohly zamyslet se nad tím, jak se ve škole a mezi ostatními cítíme, co máme na ostatních rádi a v čem jsme si podobní. Vyzkoušeli jsme si také, jak důležitá je spolupráce a že ve dvou (i ve více) se to lépe táhne. Nejkrásnější je, že i přesto, že nejsme všichni společně v jedné třídě, chováme se jako jedna parta.

Mnohokrát děkujeme lektorům za příjemné setkání a všichni se již nyní těšíme na příště.

Sté výročí vzniku Československé republiky jsme si připomínali od začátku letošního školního roku ve vyučovacích hodinách dějepisu i občanské výchovy, v kutnohorském Dačického domě jsme navštívili tematicky zaměřenou výstavu. Avšak období 1. republiky jsme si naplno užili celé páteční dopoledne. Se začátkem vyučování vstoupily do našich tříd ne paní učitelky, ale dámy v oblecích zcela netradičních. Seznámily nás s každodenním životem prvorepublikové smetánky i chudých vesničanů, dozvěděli jsme se, jak to měli v tehdejší době těžší naši vrstevníci. Vryli jsme si do paměti podobizny našich nejvyšších státníků, nahlédli do života prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Tvořivé dopoledne jsme zakončili na zámku prohlídkou výstavy „Zavřete oči, odcházím…“, kde nás paní průvodkyně seznámila s prvorepublikovým životem tehdejších zručských občanů.

Janovičtí žáci navštívili Domov seniorů a zúčastnili se canisterapie. Tradiční setkání dětí, seniorů a pejsků se uskutečnilo 10. 10. 2018 v rámci Týdne sociálních služeb.

V Uhlířských Janovicích převzal vládu podzim v celé škole. V rámci projektu Spolu jsme uspořádali dvě tvořivé podzimní dílny. Na první 23. 10. nám přijeli pomoci malí kamarádi z Mateřské školy v Radvanicích a ve středu 24. 10. třeťáci ze Základní školy v Uhlířských Janovicích. Podívejte se, jakou jsme si vytvořili příjemnou podzimní atmosféru a jak nám bylo SPOLU dobře.

V rámci celoškolního projektového vyučování „Slunce, naše hvězda“ proběhl na naší škole ve dnech 15. 10. – 19. 10. projektový týden s názvem „Pozorujeme oblohu“. Stejný název měl i výukový program v Planetáriu Praha, který jsme měli možnost shlédnout v úterý 16. 10. Návštěva planetária přiblížila žákům naší sluneční soustavu – především Slunce, Zemi, Měsíc, planety; asteroidy, komety a trpasličí planety. Dále viděli hvězdy a souhvězdí typická pro daná roční období, hvězdokupy, galaxie a další vesmírné objekty, které se ukrývají na obloze mezi hvězdami. Tím se nám podařilo přiblížit dětem pojem vesmír a snáz jsme navázali v projektovém týdnu v jednotlivých předmětech na dané téma. Proběhla i celoškolní soutěž ve dvojicích, kde žáci měli možnost si své znalosti porovnat.

Podkategorie