rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Díky dotaci Středočeského kraje jsme získali prostředky na dlouhodobou primární prevenci pro žáky 2. stupně. V průběhu školního roku 2018/2019 proběhnou 4 setkání s lektory z organizace Magdaléna, o. p. s. První setkání se uskutečnilo 31. 10., kdy jsme s velkým očekáváním vyhlíželi nejen oba lektory, ale také naše spolužáky z Uhlířských Janovic, kteří se všech setkání budou účastnit spolu s námi.

A jak to všechno proběhlo? V úvodu hodiny proběhlo seznamovací kolečko, kdy každý představil sám sebe a řekl, co má rád. Z několika společných akcí a výletů se sice mezi sebou již známe, ale dozvěděli jsme se další zajímavé informace o našich spolužácích. V průběhu následujících dvou vyučovacích hodin jsme se věnovali několika aktivitám, které nám pomohly zamyslet se nad tím, jak se ve škole a mezi ostatními cítíme, co máme na ostatních rádi a v čem jsme si podobní. Vyzkoušeli jsme si také, jak důležitá je spolupráce a že ve dvou (i ve více) se to lépe táhne. Nejkrásnější je, že i přesto, že nejsme všichni společně v jedné třídě, chováme se jako jedna parta.

Mnohokrát děkujeme lektorům za příjemné setkání a všichni se již nyní těšíme na příště.

Sté výročí vzniku Československé republiky jsme si připomínali od začátku letošního školního roku ve vyučovacích hodinách dějepisu i občanské výchovy, v kutnohorském Dačického domě jsme navštívili tematicky zaměřenou výstavu. Avšak období 1. republiky jsme si naplno užili celé páteční dopoledne. Se začátkem vyučování vstoupily do našich tříd ne paní učitelky, ale dámy v oblecích zcela netradičních. Seznámily nás s každodenním životem prvorepublikové smetánky i chudých vesničanů, dozvěděli jsme se, jak to měli v tehdejší době těžší naši vrstevníci. Vryli jsme si do paměti podobizny našich nejvyšších státníků, nahlédli do života prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Tvořivé dopoledne jsme zakončili na zámku prohlídkou výstavy „Zavřete oči, odcházím…“, kde nás paní průvodkyně seznámila s prvorepublikovým životem tehdejších zručských občanů.

Janovičtí žáci navštívili Domov seniorů a zúčastnili se canisterapie. Tradiční setkání dětí, seniorů a pejsků se uskutečnilo 10. 10. 2018 v rámci Týdne sociálních služeb.

V Uhlířských Janovicích převzal vládu podzim v celé škole. V rámci projektu Spolu jsme uspořádali dvě tvořivé podzimní dílny. Na první 23. 10. nám přijeli pomoci malí kamarádi z Mateřské školy v Radvanicích a ve středu 24. 10. třeťáci ze Základní školy v Uhlířských Janovicích. Podívejte se, jakou jsme si vytvořili příjemnou podzimní atmosféru a jak nám bylo SPOLU dobře.

V rámci celoškolního projektového vyučování „Slunce, naše hvězda“ proběhl na naší škole ve dnech 15. 10. – 19. 10. projektový týden s názvem „Pozorujeme oblohu“. Stejný název měl i výukový program v Planetáriu Praha, který jsme měli možnost shlédnout v úterý 16. 10. Návštěva planetária přiblížila žákům naší sluneční soustavu – především Slunce, Zemi, Měsíc, planety; asteroidy, komety a trpasličí planety. Dále viděli hvězdy a souhvězdí typická pro daná roční období, hvězdokupy, galaxie a další vesmírné objekty, které se ukrývají na obloze mezi hvězdami. Tím se nám podařilo přiblížit dětem pojem vesmír a snáz jsme navázali v projektovém týdnu v jednotlivých předmětech na dané téma. Proběhla i celoškolní soutěž ve dvojicích, kde žáci měli možnost si své znalosti porovnat.

K příležitosti Světového dne výživy (16. 10) proběhl na naší škole projektový týden na téma zdravé stravování. Žáci se během celého týdne zabývali zdravou stravou a vhodným jídelníčkem. Sestavili jsme si potravinovou pyramidu, která nám může být při tvorbě jídelníčku výrazně nápomocná. Nyní již víme, které potraviny jsou zdravé a které naopak nejsou pro naše tělo příliš vhodné. A abychom nezůstali pouze u teorie, vydali jsme se do naší školní kuchyně, kde jsme společně uvařili dva pokrmy: mrkvovou pomazánku a jablečný dezert. Projektový týden byl příjemným zpestřením výuky a ochutnávka vyhotovených pokrmů byla závěrečná třešnička na dortu.

Na blížící se oslavy stého výročí založení naší republiky je připravena i Kutná Hora a právě sem jsme se vydali společně s našimi uhlířsko-janovickými spolužáky. Zavítali jsme do Dačického domu, kde probíhá výstava „Ať žije 1. republika“ věnovaná životu našich praprapředků. K vidění je tady nejen dobové módní oblečení, ale i kočárky, panenky, vláčky a stavebnice. Jeden ze sálů je věnovaný kutnohorské architektuře, v jiném je možné seznámit se s prací tehdejších četníků. Během prohlídky nás paní průvodkyně provedla historií i současností Dačického domu a shlédli jsme humorný film o samotném Mikuláši Dačickém, který v tomto domě pobýval. Prostřednictvím projekce jsme měli možnost nahlédnout do stříbrného dolu a seznámili se s kutnohorským permoníkem. Exkurzi do Kutné Hory jsme zakončili tradiční prohlídkou jejího historického centra.

Každoročně pořádaná dopravní soutěž se letošní školní rok uskutečnila 21. 9. za krásného slunečného počasí v areálu školy. Zvládnout jízdu zručnosti na kole, projet klikatou dráhu, aniž by se spadlo z kola, či přejela vyznačená čára, to letos zvládli i ti nejmladší žáci. Dobře si vedli i při prokazování znalostí o dopravních značkách a chování v silničním provozu.

Na 1. místě se umístil žák 6. ročníku, druhé místo obsadila žákyně 3. ročníku a bronzovou pozici přebral žák 2. ročníku. Žáci převzali ceny s dopravní tematikou, z kterých měli radost.

Podkategorie