rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

18. září 2013  se žáci naší školy vydali do Říčanské hájovny, kde proběhl výukový program s environmentální tematikou pořádaný muzeem Říčany. Program byl hrazen z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu OPVK "Řemeslo má zlaté dno".

"Pojďte s námi za zvířátky" se jmenoval program pro žáky 1. stupně. Ti se vydali do lesa, kde pátrali po přítomnosti živočichů a hledali různá pobytová znamení. Prostřednictvím her si uvědomili, co je potravní řetězec a rovnováha v přírodě. Společně se zamysleli, čím člověk poškozuje přírodu a jak bychom mohli ohroženým zvířatům pomoci.
"Stavíme s přírodou" byl program pro žáky 2. stupně. Ti se  věnovali praktické stavební a výtvarné
činnosti. Seznámili se s přípravou funkčních a dekorativních hliněných omítek, jejichž nanášení si vyzkoušeli na břidlicové destičce. Dozvěděli se, jaké jsou výhody přírodních materiálů ve stavebnictví i možnosti jejich využití.

Po prázdninách si žáci naší školy 4. září zasoutěžili v několika sportovních disciplínách: ve skoku do dálky, v hodu kriketovým míčkem, v krátkém i vytrvalostním běhu. Vše se odehrálo ve sportovním areálu 1. Základní školy Zruč nad Sázavou. S velkým nadšením se zapojili i noví prvňáčci a dařilo se jim.

Tyto soutěže se konají v rámci kondičního programu, jehož motivací je: Cvičením posílíš zdraví – v zdravém těle zdravý duch.

2. září 2013 jsme zahájili nový školní rok. Do školy nastoupilo 27 žáků, z toho 4 prvňáčci (jeden je v naší škole na diagnostický pobyt). 

Žáci jsou rozděleni do 3 tříd.V jedné třídě jsou vždy tři ročníky.

Otevřeno je jedno oddělení školní družiny.

Stalo se již tradicí, že na závěr celoškolního kondičního programu je ve škole pořádán Olympijský den v netradičních sportech. Heslo tohoto dne zní: „Sportem proti nezdravému způsobu života".  Všichni žáci se učí naplňovat myšlenku olympijských her, zvládat soutěživost, sebeovládání, agresivitu a řešení  konfliktů. Bylo tomu tak i letos v předposlední den školního roku, kdy žáci změřili své síly v těchto netradičních disciplínách: hod medicinbalem; koulení kruhu; hod tenisovým míčkem na kuželky a sedy, lehy. Na konci soutěžení proběhlo vyhodnocení nejlepších výkonů.

27. 6. 2013 proběhla soutěž Příroda v okolí školy. Děti byly rozděleny do dvojic a v průběhu dvou
vyučovacích hodin plnily úkoly:

1) poznávaly rostliny na zahradě a v blízkosti školy, vyplnily pracovní list,

2) dle turistické mapy a atlasů určovaly města, vesnice, řeky, rybníky a  vodní nádrže v blízkém okolí Zruče nad Sázavou,

3) zaměřily se na chráněné krajinné oblasti a národní parky v ČR, chování v přírodě,

4) luštily křížovku a zopakovaly si třídění odpadků do separovaných popelnic - žluté, modré, zelené, hnědé a červené.

Soutěž žáky bavila a na závěr byli ti nejlepší odměněni sladkostmi.

Poslední středu letošního školního roku využili žáci a učitelky naší školy k návštěvě muzea Včelí svět v Hulicích. V místní budově bývalé školy jsme měli možnost získat představu o životě v úle i mimo něj. Dozvěděli jsme se, jak dlouho pracovitá včela žije a co všechno musí za svůj krátký život stihnout udělat. Víme, kdo je to včelí královna a jakou funkci plní v úlech trubci. V patře interaktivní expozice jsme si všichni připadali opravdu jako malé včeličky v úle. Všude okolo nás se tyčily ohromné plástve, v nichž to vonělo medem a nejrůznějšími produkty, které se z medu
vyrábějí. Z krátkých filmů jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí - například proč je lesní med tmavý a jak ho včely vyrábějí, a nebo také jak a proč se včely zbavují před zimou trubců. Laskavý pan průvodce nám všechno podrobně vysvětlil, ochotně ukázal a trpělivě zodpovídal naše dotazy. V závěru návštěvy jsme si nakoupili nejrůznější medové dobroty, které muzeum ve spolupráci s místními včelaři nabízí. Jen nás mrzí, že vzhledem k deštivému počasí jsme nemohli vidět
venkovní část muzea se včelími úly a skutečnými včelkami. Tak snad příště, vždyť do Hulic to není přece daleko.

V posledním deštivém červnovém  týdnu měli žáci možnost navštívit naší Městskou knihovnu Zruč nad Sázavou.

Paní knihovnice Lhotková  pro děti připravila moc hezký naučný program - hádanky, rébusy, doplňovačky, anekdoty. Nechybělo ani čtení příběhu se zápletkou, kterou museli žáci vyřešit. 
Pro rozptýlení se podívali  na krátký film Pat a Mat a na závěr soutěžili kluci proti děvčatům ve vymýšlení slov na interaktivní tabuli. Paní Lhotková děti pochválila a  děti jí poděkovaly potleskem a kytičkou. Všichni se těšíme na příští setkání.

Jako prevence rizikového chování před prázdninami proběhla v úterý 25. 6. ve škole projektová hodina na téma kouření. Žákům bylo opětovně vysvětleno, jaký negativní dopad může mít kouření na jejich zdraví. Dále si zopakovali, ze kterých škodlivých látek se cigareta skládá a proběhla diskuse nad tím, v čem je kouření může omezovat. Cílem projektové hodiny bylo tedy žákům
vysvětlit, aby kouřit vůbec nezačínali a trávili svůj volný čas jiným vhodnějším způsobem.

Podkategorie