rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V rámci primární prevence proběhla v červnu v průběhu pracovního vyučování projektová hodina na téma nebezpečí užívání návykových látek. Žáci si zopakovali, jaké negativní účinky mají návykové látky na jejich zdraví a také to, jaké druhy asociálního chování mohou způsobovat. Seznámili se také v poslední době s často používanými termíny gambling a netolismus (závislost na virtuálních drogách) a jejich nebezpečím.

V pátek 21. 6. jsme navštívili se žáky 6. – 9. ročníku nízkoprahové zařízení Kotelna ve Zruči nad Sázavou. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o Kotelně a především to, za jakých podmínek mohou do Kotelny chodit a jaká má toto zařízení pravidla. Někteří žáci už vše znali a cítili se v Kotelně jako doma, protože ji navštěvují. Žáci byli nadšeni, že si mohou vše v Kotelně prohlédnout a vyzkoušet. Měli možnost si vyzkoušet hru na hudební nástroje ve zkušebně, zahrát si stolní tenis, vyzkoušet si boxovat do boxovacího pytle a popovídat si s pracovníky Kotelny. V Kotelně jsme tedy strávili příjemné odpoledne.

18. června proběhl v Uhlířských Janovicích od 9 hodin  v COUNTRY CLUBU WESTSTAR II. ročník bowlingového turnaje. Utkaly se 4 základní školy praktické: Kolín, Kutná Hora, Uhlířské Janovice a Zruč nad Sázavou. Za každou školu soutěžilo jedno smíšené sedmičlenné družstvo bez omezení věku. Naši chlapci se zúčastnili letos prvně, v loňském roce soutěžily jenom dívky. Všichni  se snažili, co jim síly stačily, bojovali statečně se soupeřem i s velkým teplem. Ve volném čase, když soutěžila druhá družstva, hráli kulečník a fotbálek a prohlíželi si plazy a želvy.

Přestože se naši umístili na 4. místě, dostali diplom a pohár. A nejen to, ale pořádající škola Uhlířské Janovice měla pro všechny připravené i vynikající malé občerstvení.

Letošní ročník se nám opět velice líbil a již se těšíme na příští.

Divadelní představení Liduščina divadla z Roztok u Prahy – činohru s loutkami „Dobrodružství čmeláka Brundibára" shlédli někteří žáci školy ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou 17. června ve víceúčelovém sále.

Čmelák Brundibár bydlel na paloučku u lesa a provázel děti po louce celým kalendářním rokem, všemi ročními obdobími. Měl spoustu starostí, setkával se s různými zvířátky (motýli, mravenci, pavouk, cvrček, Tesařík...) a dokonce našel kuklu s minkem a staral se o něj.

Představení mělo úspěch a  všichni se těší na další.

V pondělí 27. 5. 2013  pozvali žáky naší školy hasiči na stanici Hasičského záchranného sboru ve Zruči nad Sázavou. Připravili pro žáky bohatý program. Žáci se dozvěděli, co dělat v případě autonehody, požáru a jak mají být vybaveni při sjíždění řeky (helma, vesta), prohlédli si vozový park a techniku nejen zvenku, ale hlavně zevnitř, což bylo pro ně velice zajímavé. Měli spoustu otázek, na které jim členové HZS vždy jasně odpověděli. 
Nechyběly ani soutěže - házení na panáka, stříkání vody hadicí - za svoje výkony byli žáci sladce odměněni. Měli možnost se zábavnou formou seznámit s činností HZS a zároveň byli poučeni, jak se chovat v nebezpečných situacích a hlavně, jak jim předcházet. Na akci byla přizvána i Městská policie.

Celý program byl doplněním učiva z oblasti Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Po školním kole v lehkoatletickém čtyřboji následovalo 21. května okresní kolo v Kutné Hoře. Tam se vypravilo jedno družstvo tří dívek a druhé družstvo tří chlapců a jeden náhradník. Závody probíhaly na hřišti Sokolák v Tyršově ulici v Kutné Hoře.  Opět se soutěžilo ve čtyřech disciplínách. Konkurence vzrostla. Žáci z Kutné Hory a Uhlířských Janovic trénovali stejně pilně jako naši. Bronzovou medaili a třetí místo z naší školy získala Nikola P. a Petr R. Družstva se umístila na 4. a 5. místě. Po náročném výkonu byli vítězní žáci odměněni medailí, diplomem a drobnými cenami. Všichni dostali drobné občerstvení a spokojeni a příjemně unaveni se vrátili domů.

V pondělí 20. května žáci školy měli možnost navštívit oddělení Policie ČR ve Zruči nad Sázavou. Rozděleni byli na dvě skupiny, na mladší a na starší žáky. Dozvěděli se mnoho užitečných a potřebných informací týkajících se bezpečnosti a ochrany svého zdraví, což se v předprázdninovém období hodí. Naučili se, jak přivolat pomoc kamarádovi nebo i dospělému člověku, zopakovali si, jaké má být vybavení jízdního kola, připomněli si povinnost nosit cyklistickou helmu, vhodnost reflexního oblečení. Strážníci jim vysvětlili, jak je helma chrání od úrazu, jak je důležité, aby byli dobře vidět. Ke konci besedy si žáci prohlídli jednotlivé prvky vybavení policisty včetně pout, nahlédli i do policejního auta a ani se jim nechtělo zpátky do školy. Ale povinnost je povinnost, přestože se prázdniny blíží. A tak poučeni o bezpečném chování se žáci se strážníky s veselými úsměvy rozloučili a všichni věříme, že do budoucna nebudou nutné žádné policejní zásahy týkající se žáků naší školy.

V pátek 17. května proběhlo Na Pohoří v areálu I. Základní školy Zruč nad Sázavou naše celoškolní kolo v lehké atletice. Soutěžili téměř všichni žáci. Disciplíny byly čtyři: skok do dálky, hod kriketovým íčkem, sprint na 60 metrů a dlouhý běh pro staší žáky 1 500 m, pro dívky 800 m. Mladší žáci měli trať kratší.

Po školním kole následuje okresní kolo v Kutné Hoře, kterého se škola každoročně účastní.

Podkategorie