rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Další etapa našeho „putování za Blanickým rytířem" byla na programu 28. dubna a vedla vlašimským zámeckým parkem. Po celou dobu výukového programu „Co se lesu honí hlavou" nás doprovázel lesní skřítek a ukrýval na trase obálky se vzkazy. Z nich jsme se dozvěděli, jak můžeme lesu pomáhat, jak mu udělat radost, co bychom o něm měli všechno znát. Cestou parkem jsme měli možnost vyzkoušet nový brod přes rameno Blanice či vyšplhat až ke kamennému Samsonovi. Po celých pět minut jsme se stali návštěvníky ptačího koncertu a náležitě ho ocenili potleskem. Ověřili jsme si své znalosti o listnatých i jehličnatých stromech, naučili se vyhýbat jeden druhému na kládě a vytvořili si krásného barevného motýla z rozličných produktů kamaráda lesa. Našemu milému průvodci skřítkovi jsme odměnou za poučné a zábavné dopoledne postavili novou chaloupku.

Ředitelka  Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 vyhlašuje na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění

volné dny:

čtvrtek 9. května. 2013 a pátek 10. května. 2013

29. dubna 2013 se žáci naší školy spolu s ostatními dětmi z MŠ a ZŠ zúčastnili výukového programu v rámci environmentální výchovy "Orli, supi, kondoři", který proběhl na louce za městem. Viděli živé dravce, sovy a kondora. Lektoři společnosti Zayferus (společnost na ochranu dravých ptáků) děti seznámili s životem ptáků, ukázali  skutečný lov kořisti za letu dravce a někteří jedinci měli možnost mít na ruce opatřené rukavicí  sokola a kondora. Výukový pořad byl zajímavý, veselý a výborně zorganizovaný.

Dne 26. dubna 2013 proběhla celoškolní soutěž ke Dni Země. Žáci byli rozděleni do dvojic, určovali rostliny na školní zahradě, třídili odpad, poznávali zvířata a jejich mláďata, luštili křížovky a rébusy. Na závěr byli soutěžící vyhodnoceni a vítězové dostali drobnou věcnou odměnu.

Soutěž se vydařila, žáci byli aktivní a plnění jednotlivých úkolů je bavilo. K dobré náladě určitě přispělo krásné slunečné počasí.

16. dubna. 2013 proběhl na naší škole již 14. ročník oslav Dne Země pro děti  ze zručských mateřských škol a žáky naší školy. Ekologicko vzdělávací divadelní pořad ke Dni Země s názvem "Tůdle a Nůdle žijí ekologicky" nám přijelo zahrát divadlo Facka z Brna. Dva veselí klauni Tůdle a Nůdle bavili téměř 100 dětí z mateřských škol a ZŠ Okružní. Žáci se dozvěděli, jaké jídlo je zdravé a jaké nezdravé, klauni imaginárně zasadili semínko řepy a děti vyrostlou řepu tahaly dle pohádky O veliké řepě. Všichni jsme se nasmáli a děti s radostí spolupracovaly.

Děkujeme Městu Zruč nad Sázavou za poskytnutí městského grantu na naši tradiční akci.

Také letošní úklid břehů řeky Sázavy se neobešel bez naší účasti. Pod taktovkou p. Tvrdíka z o.s. MAS Lípa pro venkov jsme si v pátek 12. dubna rozdělili úsek od lávky u stadionu po Chabeřický mlýn mezi naše tři třídy, vzali pytle a rukavice, obuli holínky a vydali se na obchůzku. Přestože to na první pohled vypadalo, že moc práce se sběrem odpadků nebude, ten druhý pohled byl poněkud žalostnější. Zarostlé břehy v těsné blízkosti řeky Sázavy totiž ukrývaly svá nechtěná tajemství. Bystré oči a šikovné ručky našich žáků prozkoumávaly trsy trávy a keře, vybíraly tyto „poklady" a nejedno krásné zákoutí zbavovaly ohyzdných pozůstatků jeho návštěvníků. Plastové pytle se rychle plnily PET lahvemi, mnohdy zčásti zaplněnými zbytky, skleněnými obaly od roztodivných nápojů, plastovými krabičkami od potravin, částmi oděvů, botami... Během pátečního dopoledne se nám podařilo nasbírat takovýchto pytlů dvanáct a nám svěřený úsek řeky Sázavy si mohl oddechnout.

Dokážete odhadnout stáří stromů? Chcete najít a prozkoumat drobné lesní živočichy? Poznáte zvíře podle stopy? Ne? Tak to budete muset navštívit Říčanskou hájenku, kde vás všechno naučí. Také žáci naší školy si sem 11. dubna vyjeli pro nové informace a poznatky. V rámci projektu OPVK  „Řemeslo má zlaté dno" připravilo Muzeum Říčany pro naše žáky výukový program se zaměřením na přírodu, ekologii a volbu povolání. Celý program probíhal v lese. Žáci si zopakovali, čím je pro nás les důležitý, co nám poskytuje, jak a kdo se o něj stará. Praktickými ukázkami se naučili zjišťovat a poznávat druhy porostů, stáří stromů a jejich další využití. S obdivem sledovali, co všechno je možné v současném ročním období najít na zemi mezi tlejícím listím a jehličím. Nalezené živočichy pozorovali pod lupou a pomocí obrázků a knih se snažili o jejich určení.

Tříhodinovou procházkou říčanským lesním porostem získali žáci naší školy nové praktické znalosti, které budou moci zužitkovat nejen v hodinách prvouky, přírodovědy a přírodopisu. Náš velký dík patří lektorkám Říčanské hájovny za jejich profesionální přístup.

Boudo budko copy

 

Ve druhém dubnovém týdnu prožívali žáci V Základní škole v Okružní ulici premiéru svého vystoupení pro veřejnost. Přispěli do bohatého programu Akademie zručských škol mluveným slovem. Pod vedením paní učitelky Mgr. Kristy Fremlové nacvičili divadelní představení nazvané Boudo, budko. Nespokojili se s klasickým dějem a pohádku zaměřili na ochranu životního prostředí. Na konci pohádky medvěd Huňáč Fuňáč rozšlapal budku, ale zvířátka - žabka Kuňkalka, myška Hrabalka, veverka Zrzečka a zajíček Ušáček - neutekla jen tak do lesa, ale posbírala odpadky a roztřídila je společně s vypravěčkou pohádky do kontejnerů. Papír dala do modrého, plast do žlutého a bioodpad do hnědého. A zazvonil zvonec a pohádky byl konec.

Věříme, že všichni naši spoluobčané se k žákům připojí a budou i nadále pečlivě třídit všechen odpad.

 

Podkategorie