rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Koncem měsíce září se uskutečnila dopravní soutěž pro žáky všech věkových kategorií. Soutěž měla dvě části: teoretickou a praktickou. Všichni přítomní žáci si nejprve prověřili teoretické znalosti v oblasti dopravních značek, předpisů a správného vybavení jízdního kola. Za krásného podzimního počasí se všichni snažili bezpečně zdolat jízdu zručnosti na jízdním kole, či koloběžce. Vyhodnocení dopadlo skvěle pro všechny žáky.

Krátce po zahájení školního roku 2022/2023 čekala žáky v naší zručné škole sportovní událost.  Každoroční lehkoatletický čtyřboj je pro všechny žáky možnost, jak prověřit své sportovní dovednosti. Hod kriketovým míčkem, skok do dálky, běh na 60 m a dlouhý běh byly disciplíny, ve kterých uspěli všichni zúčastnění.  Nechybělo správné sportovní nasazení a celou událost provázelo fair play chování. I počasí výrazně podpořilo sportovní výkony všech žáků.  Absolutním vítězem se stal žák 10. ročníku, na druhém a třetím místě se umístili žák a žákyně z 5. ročníku. Sportu zdar!

 

V úterý 6. září jsme se rozjeli do Vodního domu v Hulicích, abychom se zde blíže seznámili s evropsky významnou lokalitou – Želivkou. Hned po příjezdu se nás ujala velice milá lektorka Michaela, aby nám ukázala a popsala, jaké ojedinělé druhy rostlin a živočichů se v samotné vodní nádrži a jejím okolí vyskytují. Už víme, že ve vodě se vesele prohání bolen dravý, v hrázi má svá zimoviště netopýr černý a nad hladinou a okolními lesy krouží orel mořský. Světovou raritou je zdejší výskyt drobnokvěté rostlinky kuřičky hadcové, které se na těchto tmavě zabarvených horninách dobře daří. Pak následovala procházka po samotném vrcholu přehradní hráze, odkud byl na jedné straně úchvatný výhled na vodní hladinu a z druhé strany pohled do hlubokého údolí. Cestou jsme pozorně poslouchali zajímavé vyprávění Michaely a získané informace zapisovali do pracovních listů. Po návratu nás čekalo milé překvapení. Paní lektorka nám přinesla ukázat malého netopýra hnědavého, a protože se právě vyspal a byl hodně hladový, spořádal notnou dávku moučných červů. Pak už nezbývalo než se rozloučit. Výukový program nás všechny určitě obohatil a víme, že se musíme k přírodě chovat velice zodpovědně, aby ohrožených druhů živočichů i rostlin bylo co nejméně.

 

Abychom měli radostnější rozjezd nového školního roku, prožili jsme páteční dopoledne v přírodě. Před odchodem nás paní učitelky poučily nejen o bezpečném chování při pobytu venku, ale povídali jsme si o způsobech obrany a ochrany při napadení psem. Pak jsme se po třídách rozešli poznávat okolí. Někteří plnili úkoly cestou po cyklostezce do Rákosí, jiní si užívali prolézaček a houpaček na dětském hřišti a ti nejzdatnější se jako kamzíci šplhali po Chabeřických skalách na vyhlídku, odkud se jim odkryly nádherné výhledy na Zruč. K tomu všemu nám krásně svítilo sluníčko a den byl jako korálek. Pevně věříme, že takovýchto korálků nasbíráme do konce června na celý náhrdelník.

 

1. září 2022 jsme zahájili výuku na obou pracovištích: Ve Zruči nad Sázavou v Okružní ulici a i v Uhlířských Janovicích v Komenského ulici 400. Tady nám vznikla nová třída pro žáky s vadami řeči. Nastoupilo do ní 10 žáčků, nová paní učitelka a 2 asistentky pedagoga.

Jelikož dochází k velikým změnám ve školství a i v chování žáků, pedagogický sbor se vzdělává. Náročné chování a deeskalační techniky"- to je název semináře, který všem pedagogům v naší škole zrealizoval 1. září 2022 Tým Duševního zdraví pro děti (Iceland,Liechtenstein, Norway grants).

 

Seznam věcí, které potřebuje žák k 1. září

Školní potřeby (označit příjmením)

tepláková souprava, tričko, sportovní boty do tělocvičny, sportovní boty na ven

přezůvky do školy

notýsek

kufřík na výtvarné potřeby (temperové barvy 12ks, vodovky, lepidlo tuhé (nejlépe Kores), nůžky, štětce, kelímek, pastelky, fixy, obyčejná tužka)

10 čtvrtek A4

barevné papíry

sešity a obaly na sešity (dle upřesnění učitele)

rýsovací pomůcky: trojúhelník s ryskou (3. – 9. ročník ZŠ), kružítko, úhloměr (5. – 9. ročník ZŠ)

 

Nový školní rok začínáme ve čtvrtek 1. září 2022:

ve Zruči n. S., Okružní 643 od 7:50 hodin,

v Uhlířských Janovicích je změna, začátek vyučování je v 7:40 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. 

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v týdnu od 20. 2. do 26. 2. 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

Podkategorie