rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Tak už nás přivítal podzim svým nevlídným počasím, ale také krásně barevným listím, padajícími kaštany, červenými šípky… Vypravili jsme se tuto parádu nasbírat. Na 24. 10. jsme pozvali dětičky z radvanické školky a uspořádali společnou podzimní dílnu. Prožili jsme krásné dopoledne, měli jsme radost ze společného setkání a spolupráce. Co krásného jsme vyrobili si prohlédněte na fotografiích.

Již potřetí jsme při příležitosti Světového dne výživy (16. 10.) uspořádali projektový týden na téma zdravé stravování. V rámci různých předmětů jsme si připomněli, z čeho by se měl skládat vhodný jídelníček. Během hodin výtvarné výchovy či pracovního vyučování jsme se pokusili tyto zdravé pochoutky výtvarně ztvárnit. Nejlepším zážitkem byla opět práce v naší školní kuchyňce, ze které se tentokrát linula vůně jablečného štrůdlu. K odpolední svačince jsme si připravili mrkvovou pomazánku. Nakonec jsme ještě otestovali naše chuťové pohárky, kdy jsme pouze dle chuti poznávali běžné druhy ovoce a zeleniny. Projektový týden hodnotíme jako velmi zdařilý a těšíme se na příští zastávku v naší kuchyňce.

Každoročně připomínaný Světový den zvířat jsme letos využili k projektové dvouhodinovce, během níž jsme měli prokázat svoje „zvířecí“ znalosti. Rozděleni do skupin jsme soutěžili ve vědomostní hře, z níž vyšli nejen vítězové, ale všichni obohaceni o nové poznatky ze živočišné říše. Abychom dali odpočinout našim hlavám a zaměstnali i ruce, připravily si pro nás paní učitelky výrobu papírových koláží. A jak jinak než zvířátkových.

Ani tentokrát jsme nezůstali lhostejní k výzvě organizátorů celorepublikové úklidové akce a připojili se s úklidem některých prostranství našeho města. Během pátečního dopoledne se nám mladším podařilo sesbírat odpadky okolo naší školy, nedalekých garáží a vyčistit břehy potoka Pardidubu. Skupina starších spolužáků ulevila od odpadků parku Sadu Míru a uklidila v okolí školní jídelny. Šikovní „sběrači“ byli po zhodnocení celé akce odměněni zaslouženou pochvalou.

Další dva bloky preventivního programu mohly proběhnout díky finanční podpoře Středočeského kraje. Po dvouměsíčních prázdninách nás opět navštívila lektorka Etických dílen z organizace Hope4kids, z. s. Dne 16. 9. se na programu zaměřeném na osobní bezpečí sešel celý 1. stupeň z obou pracovišť. Zvládli jsme probrat různé nebezpečné situace a také to, jak bychom se v takových situacích měli zachovat. Celým programem nás opět provázel kamarád Ludvík. Hned následující den nás na programu vystřídali žáci 2. stupně, kteří se tentokrát zaměřili na finanční gramotnost. Během programu „Peníze, peníze, peníze“ si uvědomili, co je pro každého z nás důležité a jaký vliv mají na naše jednání média. Velkou část programu přemýšleli nad tím, jak správně zacházet s kapesným. Nejvíce všechny zaujala hra „zloději štěstí“ kterou si jistě všichni rádi společně zahrajeme.

 

Podzimní školní kolo v lehké atletice proběhlo v pátek 13. září ve Zruči n. S. ve sportovním areálu u Základní školy Na Pohoří. Tentokrát bylo teplé slunečné počasí a žáci opět soutěžili ve čtyřech disciplínách – běh na 60 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem a dlouhý běh. Všichni žáci, včetně prvňáčků, se snažili a podávali poměrně dobré sportovní výkony. Na stupních vítězů stanuli jen ti nejlepší. V kategorii žáků prvního stupně se umístil na 1. místě žák 5. roč. a na 2. místě žákyně 4. ročníku. V kategorii žáků druhého stupně byl nejúspěšnější žák 7. roč. ZŠ a na 2. místě žák 10. ročníku ZŠ speciální. A přidaná hodnota? Cestou tam i zpět si všichni zúčastnění zopakovali dopravní výchovu jako chodci ve skutečném silničním provozu, což navazovalo na dopravní soutěž, která proběhla před týdnem.

Na úterní dopoledne jsme měli naplánovanou další celoškolní akci – cvičení v přírodě. Během první vyučovací hodiny nám paní učitelka vysvětlila, k jakému účelu slouží sirény a pustila nám jejich signály. A protože nám sluníčko přálo, vydali jsme se po třídách do blízkého okolí pozorovat krásy končícího léta. Během turistiky jsme si prověřili svoji kondici, zajímavé hry procvičily náš postřeh, na dětském hřišti jsme si vyzkoušeli zručnost a obratnost. Po skončení a zhodnocení celého dopoledne jsme se s chutí odebrali na něco dobrého k obědu.

Ředitelka Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 

vyhlašuje

na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění

na den 13. září 2019 volný den z organizačních důvodů

pro pracoviště Uhlířské Janovice, Komenského 400 včetně školní družiny.

Odůvodnění:

V termínu 13. - 15. září 2019 se koná v Uhlířských Janovicích MS v enduru. Zázemí MS je umístěno v centru města v budově bývalého FÚ, tedy v bezprostřední blízkosti budovy ZŠ. Celé náměstí a přilehlé ulice jsou pronajaty organizátory na umístění kamionů a technického vybavení. Z tohoto důvodu jsou také autobusy odkloněny z náměstí (zde je autobusové nádraží) a v pátek budou mít zastávku za vlakovým nádražím. Na všech komunikacích kolem budovy školy bude po celou dobu MS vysoký pohyb motorek a technických vozů, což kromě vysoké hlučností přináší i zvýšenou míru ohrožení bezpečnosti žáků. S akcí je samozřejmě spojen pohyb velkého množství neznámých lidí.

Podkategorie