rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V projektovém týdnu jsme navázali na exkurzi v Miniarboretu a meditační zahradě Kácov, kde žáci absolvovali výukový program: Zvířátka v zahradě. My jsme se zaměřili na rostliny na naší zahradě a v blízkém okolí, žáci pleli záhony, stříhali keře, vysazovali květiny na záhony a vytvořili naučnou stezku. Dále se žáci seznámili s pojmy, Slunce, sluneční soustava, vesmír, planety sluneční soustavy, pohyby Země, střídání ročních období. Všechny tyto znalosti si žáci budou moci zopakovat a upevnit exkurzí v Planetáriu a hvězdárně v Praze, která nás čeká na konci června. Projektový týden jsme zakončili soutěží, žáci si porovnali své znalosti, snažili se a na vítěze čekaly drobné odměny.

Každý z nás se v životě může setkat s případem, kdy bude nutné poskytnout první pomoc. Je důležité, abychom měli alespoň základní informace o tom, jak v takových situacích jednat. Z toho důvodu se dne 21. 5. 2018 uskutečnila beseda se zdravotnickou záchranářkou, která nám předala spoustu užitečných rad a informací týkajících se zásad první pomoci. Dotkli jsme se témat, jako jsou popáleniny, alergie či zástava krvácení. Dále byla k dispozici figurína, na které jsme měli možnost vyzkoušet si nepřímou srdeční masáž. Za besedu plnou užitečných a praktických informací velmi děkujeme.

Okresní kolo lehkoatletického čtyřboje žáků ZŠ praktických a speciálních, konané v Kutné Hoře je sportovní akce, které se účastní žáci ZŠ Okružní ve Zruči n. S. každý rok. V letošním roce se k našim žákům připojili i žáci z odloučeného pracoviště v Uhlířských Janovicích a společně vytvořili jeden tým. Vznikla čtyři družstva, dvě chlapecká, dvě dívčí. Všichni společně byli odhodláni podat ty nejlepší výkony ve čtyřech disciplínách – v hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky, v běhu na 60 m a dlouhém běhu. Počasí ve středu 16. 5. této sportovní akci zrovna nepřálo, nepřetržitý déšť ale výrazně nezkazil sportovní výkony všech zúčastněných. Závěr sportovní soutěže přinesl nejen trochu sluníčka na obloze, ale i překvapení při vyhodnocení všech žáků. V kategorii dívek si prvenství převzala žákyně ZŠ Zruč n. S. a druhé místo žákyně z Uhlířských Janovic, a jako tým získala děvčata ze Zruče druhé místo. Patří jim velká gratulace.

Účasti v okresním kole v Kutné Hoře předchází školní kolo lehkoatletického čtyřboje, kterého se žáci ze ZŠ Okružní zúčastnili 11. 5. za krásného slunečného počasí ve sportovním areálu ZŠ Zruč nad Sáz. Na Pohoří. V kategorii chlapců se absolutním vítězem stal žák 10. r. ZŠ speciální a zlatou příčku obsadila žákyně 8. r. ZŠ speciální, která stejnou pozici vybojovala i v Kutné Hoře.

Za slunečného úterního dopoledne navštívili naši školu klauni Mireček s Leontýnkou a rázem jsme se všichni přenesli do světa bublin a bublinek. Samotnému bublinkohraní předcházela četba autorské pohádky klaunkou Leontýnkou o bublinkovém světě, neboť celé klaunské vystoupení se konalo v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“. Po pohádce došlo na tolik očekávánou bublinkovou show, kdy jsme si mohli všichni dostatečně vyzkoušet, že udělat pořádnou bublinu není vůbec jednoduché. Protože byl celý program doprovázený svižnými písničkami, došlo na závěr celého programu i na tanečky.

Ve středu 9. 5. 2018 nás přijel navštívit pan Radek Pospíšil, lektor ACET ČR, z. s. Společně jsme si povídali o skrytých nebezpečích, která na nás číhají v prostředí internetu. Vysvětlili jsme si nový pojem „digitální stopa“, což znamená, že po každém z nás zůstává v prostředí internetu velké množství toho, co na něj vložíme. Uváděli jsme si také mnoho příběhů lidí, kterým neopatrnost na internetu způsobila velké problémy. Z toho důvodu jsme si upřesnili, co smíme a co bychom naopak neměli na internetu zveřejňovat. V neposlední řadě jsme se zaměřili na problematiku sociálních sítí a ukázali jsme si, jak osobní profily na těchto sítích alespoň částečně zabezpečit.

Duben známý jako měsíc bezpečnosti již máme za sebou. Proto jsme již tradičně v souvislosti s bezpečností pořádali školní kolo dopravní soutěže. Žáci celé školy postupně plnili úkoly jak na teoretické, tak na praktické rovině. Postupně rozpoznávali nebezpečné situace, poznávali dopravní značky, neminula je ani jízda zručnosti na kole či koloběžce. Všichni žáci se aktivně do soutěže zapojovali, za což byli po celkovém vyhodnocení také odměněni.

V pondělí 30. 4. 2018 jsme na hřišti základní školy uspořádali školní kolo atletického čtyřboje. Jako první disciplína byl běh na 60 m z nízkého startu. Potom následoval skok daleký, některé děti bojovaly s odrazem. Po krátkém odpočinku následoval běh na 1500 m (chlapci), 800m (dívky). Poslední disciplínou byl hod kriketovým míčkem. Nejlepší žáci se zúčastní okresního kola v Kutné Hoře.

Máme tu konec dubna a s ním i rej čarodějnic. Na tuto událost jsme se připravovali už dopředu. V hodinách pracovního vyučování si děti vyrobily čarodějnický klobouk a vymýšlely oblečení. Do průvodu jsme šli společně se ZŠ a MŠ. Účast byla velká a masky překrásné.

Podkategorie