rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Tradici ševcovského řemesla si připomněli žáci naší školy v pátek 15. listopadu 2013. Spolu se svými učitelkami se vypravili na prohlídku muzea „Od verpánku k Baťovi", které je součástí Zručského zámku. Velice milá průvodkyně paní Martina Fialová objasnila žákům, k čemu sloužil verpánek, jaké nástroje švec používal a jak se chodilo v dřevácích. Dozvěděli se, kdo to byl pan Baťa a jak naše město proslavil výrobou obuvi. Nemálo dětí znalo ze svých rodin pojem Sázavan a vědělo, že právě tady se vyráběly kvalitní dětské botičky a boty. Ve vitrínách si žáci se zájmem
prohlíželi nejen „baťovské" modely, ale i fotografie nejrůznějších podob města.

V průběhu týdne od 21. 10. do 25. 10. 2013 byla výuka zaměřena na plnění cílů EVVO (20. 10. Den stromů). Zajímavou, netradiční výukou byla naplněna průřezová témata, klíčové kompetence a mezipředmětové vztahy, žáci se snažili a byli i velmi aktivní. V hodinách pracovního vyučování hrabali na zahradě školy listí, tvořili kompost, ryli záhony, prořezávali stromky a keře.

I v ostatních předmětech  získávali patřičné informace. Na závěr měli možnost porovnat své vědomosti v celoškolní soutěži, kdy žáci celé školy soutěžili ve dvojicích. Nechyběly drobné věcné odměny, nichž žáci měli radost.

Na tematickou vycházku šli žáci do parku, kde určovali stromy a keře, pozorovali podzimní
změny v přírodě. Sbírali barevné listí, kaštany a žaludy a vytvářeli herbář, zvířátka z přírodnin a další výtvarné práce, které si vystavili na nástěnky a vyzdobili třídy.

22. 10. navštívil naši školu pracovník MěÚ Zruč n. S. Mgr. Klatovský. Proběhla beseda na téma: Úprava městské zeleně. Dozvěděli jsme se, jaké a kde nás čekají parkové úpravy, výsadba   stromů a keřů.

Projektový týden naplnil stanovené cíle. Žáci se učili vnímat přírodu všemi smysly, dozvěděli se, jak se mají chovat v přírodě ve městě i blízkém okolí, poznali přírodní zákonitosti a způsoby ochrany přírody a aktivně pracovali na školním pozemku.

23. října 2013 žáci naší školy navštívili ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou divadelní představení „O pejskovi a kočičce". Známou pohádku Josefa Čapka přijelo zahrát divadlo AHA z Prahy. Během představení pejsek a kočička myli podlahu, sušili prádlo, vařili narozeninový dort, našli panenku, pejsek si roztrhl kalhoty a ke spravení našli žížalu,....Herci zapojili do děje i diváky. Pejsek si s nimi „hrál", házel jim míč a pokládal jim různé zvídavé otázky. Po skončení tak pěkného ředstavení se nikomu nechtělo vstát ze židle a jít zpět do školy.

Čtvrtý říjnový týden je v České republice věnován kybernetické bezpečnosti. V rámci aktivit šířících povědomí o správném a bezpečném užívání sociálních sítí si v pondělí 21. 10. 2013 paní učitelky vyučující Informatiku připravily zajímavý projekt. Během něj jsme si zopakovali některé zásady bezpečného chování na internetu a své teoretické poznatky porovnali s praktickými zkušenostmi z promítnutých videí. Například známý zpěvák a tanečník Ben Cristovao nás varoval před sdílením osobních dat, soukromých informací a intimních fotografií ve svých profilech na  sociálních sítích. Teď už si budeme určitě pamatovat, že „internet nezapomíná" a žádnou informaci ani fotku z něj nelze úplně odstranit. Šokoval nás případ Andrey, která první schůzku s přítelem z internetové seznamky málem zaplatila životem. Dozvěděli jsme se, jakými způsoby si můžeme ověřit protějšek na opačné straně, se kterým si chceme po síti povídat. V závěru projektu jsme se společně prošli Desaterem bezpečného internetu a nově získané znalosti si  prověřili v testu.

Od 14. do 18. října 2013 proběhl ve škole projektový týden Zdravá strava ke Světovému dni výživy, který připadá každý rok na 16. října. V rámci projektového týdne získali žáci informace o zdravé výživě a zásadách zdravého stravování. Učili se poznávat ovoce a zeleninu, zdravé a nezdravé potraviny. V průběhu projektového týdne si vyzkoušeli přípravu zdravých pokrmů. Mladší žáci si připravili ovocný salát, dívky česnekovou a rybičkovou pomazánku a chlapci jablečné pyré. Všechny pokrmy se jim moc povedly.

Každým rokem na podzim přijmeme pozvání na exkurzi do Středního odborného učiliště ve Vlašimi. Nejinak tomu bylo letos, a tak ve čtvrtek 17. 10. 2013 ráno nastoupili žáci osmého až desátého ročníku se svým doprovodem do připraveného vozu a vyjeli jsme. První zastávkou byl vlašimský zámek, kde má střední škola sídlo a učí se zde studenti učebního oboru kuchař – číšník. Po prohlídce reprezentačních prostor i cvičných kuchyní a seznámení se s možnostmi studia jsme odjeli do cukrářské provozovny. Tady se ve sladce provoněné dílně připravují děvčata i chlapci na budoucí cukrářské povolání. Naše vlašimská exkurze končila prohlídkou autodílen a pokračovali jsme na odloučené pracoviště do Tehova. Právě sem směřují kroky velké části našich absolventů. V dílnách jsme měli možnost vidět při práci budoucí opraváře zemědělských strojů a popovídat si s našimi dřívějšími spolužáky. Pan mistr nám ukázal svářecí dílny i kovárnu, nakoukli jsme do kuchyně, co vaří dnes k obědu a odebrali se na domov mládeže. Prohlídkou cvičné kuchyňky a dívčího pokoje naše exkurze končila. Při závěrečné besedě s panem mistrem jsme popíjeli výborný čaj a k němu ochutnali skvělé zákusky právě z cukrářské dílny zdejších učňů. Po dnešním dni už mají někteří z nás ve volbě povolání jasno.

V úterý 1. října 2013 následovala exkurze do prvorepublikové historické cukrárny, umístěné na zámku u nás ve Zruči nad Sázavou. Žáci zde malovali, prohlíželi si cukrářské formy, nástroje, makety dortů, čokolád i zákusků  a měli možnost si i sladkosti ochutnat. Zároveň jsme se podívali do Království panenek a medvídků ve vyšších patrech zámku. Hračky byly pro žáky velkým zážitkem, jen těžko jsme uhlídali jejich hbité ručičky, které si chtěly panenky, panáčky, medvídky a drobnosti osahat a pohrát si s nimi.

 

V pátek 27. září 2013 jsme se vydali spolu s našimi žáky na zručský zámek u příležitosti významného dne v kalendáři – Světového dne lidských sídel. Za doprovodu příjemné slečny průvodkyně jsme prošli velkým prohlídkovým okruhem. Dozvěděli jsme spoustu zajímavých skutečností o zdejších panovnících, zvláště o posledním šlechtickém rodu Schebků. Víme, jaké záliby měla hraběnka Emma a jaké zásluhy jsou připsány baronu Schebkovi. Nahlédli jsme do jejich komnat, se zájmem si prohlédli hraběnčinu koupelnu a obdivovali sály sloužící v současnosti k reprezentačním účelům a slavnostním obřadům. Z ochozů zámecké věže jsme měli celé naše město a jeho nejbližší okolí opravdu jako na dlani. V pondělí 1. 10. jsme návštěvu zámku zopakovali, tentokrát s cílem prohlédnout si další expozice. V putovní prvorepublikové Historické cukrárně jsme si nejprve vyzkoušeli malování černou kávou a sami sobě připravili malé sladké občerstvení. V cukrářské dílně jsme si prohlédli nejen rekvizity dortů a nejrůznějších cukrovinek, ale i nástroje užívané cukrářskými mistry v dřívějších dobách. Zároveň jsme se podívali do Království panenek a medvídků ve vyšších patrech zámku. Prohlídka starodávných i současných, domácích i exotických, malých i velkých nejrůznějších hraček byla pro nás všechny velkým zážitkem. Bylo těžké uhlídat hbité ručičky dětí, které si chtěly panenky, panáčky, medvídky, kočárky a koníky osahat a pohrát si s nimi.

Podkategorie