rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Listopad 2012 byl v ZŠ v Okružní ulici velice aktivní měsíc. Dokončila se oprava chodníků na školní zahradě, byly vyměněny vchodové dveře a nakoupen nový školní nábytek do učeben. Finanční prostředky poskytl zřizovatel školy Středočeský kraj, za což mu patří poděkování.

Ani žáci se nenechali ukolébat k zimnímu spánku a téměř všichni vyjeli se svými učitelkami do Ledče nad Sázavou bruslit. Bruslili velcí, malí, kluci, holky, prostě všichni. I paní učitelky. Všem se  dva „bruslící" úterky líbily.

Pro žáky 8. a 9. ročníků zajistila výchovná poradkyně exkurze do středních odborných učilišť ve Vlašimi a v Kutné Hoře.

Pro mladší žáky připravilo o. s. Familík pořad věnovaný dopravní výchově.

Metodik prevence navázal v minulých letech spolupráci s ACET ČR, o. s.  a to nám pomáhá svými
pořady s prevencí rizikového chování. V listopadu byla prevence zaměřena na nebezpečí kouření.

Ve druhém říjnovém týdnu dojela na kácovské nádraží velice netradiční vlaková souprava a pozvání Nadačního fondu Český vlak, který provozuje multimediální mobilní projekt Revolution Train zaměřený na drogovou prevenci, přijala i naše škola. Žáci vyšších ročníků spolu se svými učitelkami se zúčastnili ojedinělého projektu, který přesvědčivě zobrazuje zážitky, prostředí a život osob závislých na drogách. Ve „vlaku“ shlédli žáci film, jehož příběh se prolínal s realitou.

Jednotlivé vagony „vlaku“ jsou scénograficky upraveny tak, že zobrazují důsledky užívání drog.

Útok na smysly je velice emotivní. Přibližuje prostředí, kde se drogy užívají, realitu věznic, následky autonehody pod vlivem drog apod. Tato místa jsou pro žáky obyčejně těžko dostupná, ale jejich návštěva je pro primární prevenci velice účinná. Z následných reakcí žáků jednoznačně vyplynulo, že projekt Revolution Train má smysl a v rámci drogové prevence na ně sugestivně zapůsobil.

Ve středu 19. září 2012 proběhla na naší škole beseda s Policií ČR. Z Obvodního oddělení ve Zruči nad Sázavou nás navštívil prap. Pavel Tátovský a pprap. Kateřina Radová. Tématem besedy byla bezpečnost v silničním provozu. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny, nejprve se besedy zúčastnili žáci prvního stupně. Ti si zopakovali, jak se mají správně chovat na silnici, jak správně přecházet silnici a semafory, jaká je povinná výbava cyklisty a zopakovali si důležitá telefonní čísla. Seznámili se také s činností policie, její výstrojí a výzbrojí. Žáci 2. stupně řešili s příslušníky policie již konkrétní příklady týkající se bezpečnosti v provozu, řízení motorových vozidel, řešení dopravních přestupků. Také oni si velice rádi a se zájmem vyzkoušeli výstroj policistů, nasazování pout a "zatýkání". Děkujeme prap. Pavlovi Tátovskému a pprap. Kateřině Radové za velmi zajímavou a poutavou besedu. Naše poděkování patří také vedoucímu Obvodního oddělení Policie ČR ve Zruči nad Sázavou npor. Bc. Martinu Šťastnému za jeho ochotu a velice vstřícné jednání. Na další spolupráci se těší žáci a učitelky Základní školy v Okružní ulici.

Ke Dni bez aut (22. 9.) proběhlo 17.9.2012 školní kolo dopravní soutěže. Starší žáci měli jízdu zručnosti na kole, řešili dopravní testy a určovali dopravní značky. Mladší žáci jezdili na koloběžce, určovali barvy na semaforu a poznávali dopravní prostředky. V každé kategorii proběhlo vyhodnocení výherců, první tři dostali malou odměnu.

2012-09-17-dopravni-soutez-012012-09-17-dopravni-soutez-022012-09-17-dopravni-soutez-032012-09-17-dopravni-soutez-04

 

 

Podkategorie