rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V posledním deštivém červnovém  týdnu měli žáci možnost navštívit naší Městskou knihovnu Zruč nad Sázavou.

Paní knihovnice Lhotková  pro děti připravila moc hezký naučný program - hádanky, rébusy, doplňovačky, anekdoty. Nechybělo ani čtení příběhu se zápletkou, kterou museli žáci vyřešit. 
Pro rozptýlení se podívali  na krátký film Pat a Mat a na závěr soutěžili kluci proti děvčatům ve vymýšlení slov na interaktivní tabuli. Paní Lhotková děti pochválila a  děti jí poděkovaly potleskem a kytičkou. Všichni se těšíme na příští setkání.

Jako prevence rizikového chování před prázdninami proběhla v úterý 25. 6. ve škole projektová hodina na téma kouření. Žákům bylo opětovně vysvětleno, jaký negativní dopad může mít kouření na jejich zdraví. Dále si zopakovali, ze kterých škodlivých látek se cigareta skládá a proběhla diskuse nad tím, v čem je kouření může omezovat. Cílem projektové hodiny bylo tedy žákům
vysvětlit, aby kouřit vůbec nezačínali a trávili svůj volný čas jiným vhodnějším způsobem.

V rámci primární prevence proběhla v červnu v průběhu pracovního vyučování projektová hodina na téma nebezpečí užívání návykových látek. Žáci si zopakovali, jaké negativní účinky mají návykové látky na jejich zdraví a také to, jaké druhy asociálního chování mohou způsobovat. Seznámili se také v poslední době s často používanými termíny gambling a netolismus (závislost na virtuálních drogách) a jejich nebezpečím.

V pátek 21. 6. jsme navštívili se žáky 6. – 9. ročníku nízkoprahové zařízení Kotelna ve Zruči nad Sázavou. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o Kotelně a především to, za jakých podmínek mohou do Kotelny chodit a jaká má toto zařízení pravidla. Někteří žáci už vše znali a cítili se v Kotelně jako doma, protože ji navštěvují. Žáci byli nadšeni, že si mohou vše v Kotelně prohlédnout a vyzkoušet. Měli možnost si vyzkoušet hru na hudební nástroje ve zkušebně, zahrát si stolní tenis, vyzkoušet si boxovat do boxovacího pytle a popovídat si s pracovníky Kotelny. V Kotelně jsme tedy strávili příjemné odpoledne.

18. června proběhl v Uhlířských Janovicích od 9 hodin  v COUNTRY CLUBU WESTSTAR II. ročník bowlingového turnaje. Utkaly se 4 základní školy praktické: Kolín, Kutná Hora, Uhlířské Janovice a Zruč nad Sázavou. Za každou školu soutěžilo jedno smíšené sedmičlenné družstvo bez omezení věku. Naši chlapci se zúčastnili letos prvně, v loňském roce soutěžily jenom dívky. Všichni  se snažili, co jim síly stačily, bojovali statečně se soupeřem i s velkým teplem. Ve volném čase, když soutěžila druhá družstva, hráli kulečník a fotbálek a prohlíželi si plazy a želvy.

Přestože se naši umístili na 4. místě, dostali diplom a pohár. A nejen to, ale pořádající škola Uhlířské Janovice měla pro všechny připravené i vynikající malé občerstvení.

Letošní ročník se nám opět velice líbil a již se těšíme na příští.

Divadelní představení Liduščina divadla z Roztok u Prahy – činohru s loutkami „Dobrodružství čmeláka Brundibára" shlédli někteří žáci školy ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou 17. června ve víceúčelovém sále.

Čmelák Brundibár bydlel na paloučku u lesa a provázel děti po louce celým kalendářním rokem, všemi ročními obdobími. Měl spoustu starostí, setkával se s různými zvířátky (motýli, mravenci, pavouk, cvrček, Tesařík...) a dokonce našel kuklu s minkem a staral se o něj.

Představení mělo úspěch a  všichni se těší na další.

V pondělí 27. 5. 2013  pozvali žáky naší školy hasiči na stanici Hasičského záchranného sboru ve Zruči nad Sázavou. Připravili pro žáky bohatý program. Žáci se dozvěděli, co dělat v případě autonehody, požáru a jak mají být vybaveni při sjíždění řeky (helma, vesta), prohlédli si vozový park a techniku nejen zvenku, ale hlavně zevnitř, což bylo pro ně velice zajímavé. Měli spoustu otázek, na které jim členové HZS vždy jasně odpověděli. 
Nechyběly ani soutěže - házení na panáka, stříkání vody hadicí - za svoje výkony byli žáci sladce odměněni. Měli možnost se zábavnou formou seznámit s činností HZS a zároveň byli poučeni, jak se chovat v nebezpečných situacích a hlavně, jak jim předcházet. Na akci byla přizvána i Městská policie.

Celý program byl doplněním učiva z oblasti Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Po školním kole v lehkoatletickém čtyřboji následovalo 21. května okresní kolo v Kutné Hoře. Tam se vypravilo jedno družstvo tří dívek a druhé družstvo tří chlapců a jeden náhradník. Závody probíhaly na hřišti Sokolák v Tyršově ulici v Kutné Hoře.  Opět se soutěžilo ve čtyřech disciplínách. Konkurence vzrostla. Žáci z Kutné Hory a Uhlířských Janovic trénovali stejně pilně jako naši. Bronzovou medaili a třetí místo z naší školy získala Nikola P. a Petr R. Družstva se umístila na 4. a 5. místě. Po náročném výkonu byli vítězní žáci odměněni medailí, diplomem a drobnými cenami. Všichni dostali drobné občerstvení a spokojeni a příjemně unaveni se vrátili domů.

Podkategorie