rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V týdnu od 11. 2. do 15. 2. 2019 do se veškeré dění ve škole točilo kolem zdravé stravy a zdraví vůbec. Doma jsme si připravovali zdravou svačinu a o přestávkách diskutovali o tom, kdo má svačinu zdravější a kdo naopak. O pracovním vyučování jsme vařili zdravá jídla – zeleninové a ovocné saláty, pomazánky.                                                                                                                                                              Po všech dobrotách jsme vyrazili na návštěvu ordinace dentální hygieny. Tam jsme se dozvěděli, jak máme pečovat o zuby. Jaké kartáčky a jiné pomůcky jsou pro nás nejvhodnější. Moc se nám v ordinaci líbilo. To je i vidět na fotografiích.                                                                                                                                      V týdnu zdraví jsme se nestarali jen o své žaludky a zuby, ale víme, že i pohyb je součástí zdravého života. Konečně také napadl sníh a tak jsme vyrazili na kopec. Jak tam bylo veselo, můžete vidět na fotografiích.

Již v únoru jsme se všichni plni očekávání příchodu jara pustili do výroby našich prvních lapbooků. Lapbook je vlastnoručně vyrobená interaktivní kniha zaměřená na konkrétní téma. Naším tématem bylo samozřejmě jaro. Po celý měsíc jsme během hodin pracovního vyučování, informatiky či přírodovědy vyhledávali a zpracovávali informace, které použijeme. Naše měsíční snažení vyvrcholilo 11. 3., kdy jsme v rámci tří skupin vytvořili úžasné hravé knihy, obsahující mnoho informací, aktivit a úkolů, které jistě budeme rádi využívat. Každá skupina svou knihu nakonec představila ostatním, čímž jsme si také potrénovali naše prezentační dovednosti. Ostatně na to, jak jsme se úkolu zhostili, se podívejte do naší fotogalerie.

 

Čas se nachýlil a nás 22. 2. čekalo poslední setkání s lektory z Magdaléna, o. p. s. Tentokrát jsme se z reality přesunuli do virtuálního světa a zabývali se internetem a sociálními sítěmi. Jako vždy pro nás měli lektoři připraveny zajímavé aktivity vztahující se k danému tématu. Upevňovali jsme na spolužáky kolíčky, stejně jako se na sociálních sítích sbírají „lajky“. Odhalovali jsme pravé identity uživatelů facebooku a zjistili, že není vše, tak jak se zdá a každý nemusí být tím, za koho se vydává. Nyní již víme, že musíme být v internetovém prostředí velmi obezřetní. Závěrem jsme zhodnotili všechna setkání a vyzdvihli to, co bylo pro každého z nás nejlepší. Mnohokrát děkujeme lektorům za spolupráci.

 

Ředitelka Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 vyhlašuje na den 15. dubna 2019 zápis žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020.

Zápis se týká dětí, které vyžadují ke svému vzdělávání pomalý, individuální přístup a malý třídní kolektiv v běžné základní škole, dále dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kombinovanými vadami nebo zdravotním postižením.

Zápis bude probíhat ve škole na obou místech:

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643, odloučené pracoviště Uhlířské Janovice, Komenského 400.

K zápisu je nutný rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, případně vyšetření z odborného školského pracoviště (PPP, SPC,…)

Bližší informace podá ředitelka školy Mgr. et Bc. Jana Marečková, ředitelka školy, na telefonu 327 531 225.

S pravidelnou dovážkou ovoce a zeleniny do naší školy jsme tento týden obdrželi „ochutnávkovou bedýnku“ plnou vitamínů. Vedle jablek, hrušek a banánů v ní byl i ananas, hroznové víno, mango, kiwi či avokádo. Nám známá zelenina byla netradičně rozšířena o nabídku okurek, ředkviček a rukoly. Hned další den jsme začali ovoce zpracovávat. Ti nejzručnější loupali hrušky a ananas, někteří ovoce krájeli na kousky, někdo připravoval čokoládu, ale všichni jsme si společně pochutnali na vynikajícím čokoládovém fondue. Na druhý den nebylo třeba nosit si do školy svačinu, protože jsme tentokrát zpracovávali zeleninu. K měkkému chlebu s máslem ozdobenému lístečky rukoly jsme přikusovali kousky paprik, okurek, půlky rajčat či ředkviček. Zbylo i na děti ve školní družině, které si odpoledne uvařily jablečný dezert s piškoty. Z „ochutnávkové bedýnky“ dostalo naše tělo během dvou dnů pořádnou „vitamínovou bombu“.

 

Poslední den prvního pololetí tohoto školního roku, ještě před rozdáním vysvědčení, jsme se opět zaměřili každý sám na sebe a také na to, jak se cítíme v rámci našeho školního kolektivu. Strávili jsme příjemné dopoledne plné různých aktivit, zaměřujících se na spolupráci a vzájemnou pomoc. Společně jsme vyluštili tajenku, která zněla: „Ve dvou se to lépe táhne“. Toto přísloví jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži při společné práci. Část dopoledne byla věnována sebehodnocení, našim silným a slabým stránkám. Zároveň jsme měli možnost ohodnotit známkami své pololetní snažení a následně jej porovnat s tím pravým vysvědčením, které si každý z nás odnesl domů.

 

Partnerské vztahy a sex – takové bylo téma třetího setkání s lektory o.p.s. Magdaléna v rámci projektu všeobecné prevence pro žáky. Hned v úvodu jsme si stanovili pravidla a navázali na práci z minulé lekce. Po zahřívacím kole jsme si povídali o tom, co se líbí a nelíbí klukům na holkách a holkám na klucích, co všechno se může skrývat pod pojmy partnerské vztahy a co se nám vybaví při slovu sex. Lektorka Kristýna vše pečlivě zapisovala a poté jsme si naše představy vysvětlovali a objasňovali. Došlo i na témata bezpečného chování na sociálních sítích, víme také o antikoncepci i pohlavních onemocněních, i jak se chovat v mezích zákona. Také na toto setkání primární prevence přijeli naši spolužáci z Uhlířských Janovic, a tak jsme si o leckdy „lechtivých“ tématech mohli společně popovídat.

K významnému dni EVVO: 29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti, proběhl na naší škole projektový týden na téma:“ Sluneční svit a život zvířat“. Netradičním způsobem výuky jsme se snažili naplnit cíle, klíčové kompetence a průřezová témata. Žáci porovnávali změny v  přírodě v jednotlivých ročních obdobích, poznávali zvířata a zařazovali je do přírodního prostředí. Seznamovali se s důsledky pohybů Země na život lidí a organismů. Porovnávali přírodní podmínky na zemi – rovník, pól, pouště, pralesy, velehory a zvířata žijící v nich.

Projektový týden byl pro žáky zajímavý a poučný, zábavně naučnou výukou se nám podařilo dosáhnout vytyčených cílů, své vědomosti zúročili v závěrečné soutěži, kde si prověřili, zda znají pojmy z různých vzdělávacích oblastí. Respektovali pravidla práce v týmu a snažili se o co nejlepší výsledky. Na závěr nechybělo vyhodnocení a sladké, či jiné drobné odměny.

Podkategorie