rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Abychom neutužovali pouze žákovský kolektiv, pozvala nás paní ředitelka na vlastivědnou exkurzi spojenou s výšlapem na zříceninu hradu Lichnice. Třináct současných i bývalých zaměstnankyň ze Zruče i odloučeného janovického pracoviště vyjelo za poznáním historie. Autobus nás dovezl do městečka Třemošnice, po jehož prohlídce jsme začaly stoupat do strmého kopce k hradním troskám. Cestou se nešlo nevšimnout si statného památného dubu, který nese jméno slavného husitského vojevůdce Jana Žižky, ač tento se dle historických pramenů dobývání hradu nikdy nezúčastnil. Ve vstupní hradní bráně nás přivítala znalá průvodkyně, aby všechny přítomné seznámila s historií hradu a pověstmi, které tento monument Železných hor obestírají. Ty odvážnější se nebránily výstupu na Miladinu rozhlednu, aby se pokochaly nádhernými výhledy do širokého okolí. Po sestupu na třemošnické náměstí na nás čekala vydatná večeře v čáslavské restauraci. A kdo s námi tentokrát nejel, určitě zalitoval a příště naše řady rozšíří.

 

První červnový den tradičně patří nám – dětem. Letos na něj konečně posvítilo sluníčko, a tak jsme si ho mohli náležitě užít. Hned v časném dopoledni jsme se vydali na zdejší dopravní hřiště, abychom si prověřili svoje řidičské umění. Dát do pohybu šlapací auta a autíčka se nezasvěcenému může zdát velice snadné, ale dodržovat při jízdě dopravní předpisy a pravidla provozu, to už mnohé z nás stálo veliké úsilí. A tak jsme po návratu do školy přivítali občerstvení, které naše paní učitelky nachystaly. Na ohýnku pečeného buřtíka jsme zajedli zdravou zeleninovou svačinkou a po zaslouženém odpočinku se vydali do školní jídelny či domů na oběd.

 

Tak tohle nás velice zajímalo, proto jsme se v pátek 28. května vydali po dlouhé době na exkurzi do nedalekého Vodního domu, abychom si to vyzkoušeli. V úvodní části vzdělávacího programu jsme si spolu s paní lektorkou vyprávěli o všem živém, co můžeme vidět ve vodě a její bezprostřední blízkosti. Pak jsme se konečně dočkali a náležitě vyzbrojeni se vydali na lov breberek k místnímu mokřadu. Přestože letošní počasí teplým dnům moc nepřeje a vývoj nových živočichů ve vodě má zpoždění, podařilo se nám dost vodních breberek ulovit. Pod lupou jsme mohli pozorovat potápníka nebo okružáka, malé pavouky a množství larev jepic a komárů. V průzračné vodě přilehlého rybníka jsme obdivovali rozkvétající lekníny a procházku okolo Vodního domu jsme ukončili ve vodním atriu. Do odjezdu autobusu nám zbylo dostatek času na to, abychom prozkoumali zdejší umělé vodní toky a vyzkoušeli sílu vody prostřednictvím čerpadel, pump a vodních mlýnků.

 

 

Z důvodu oznámení změny času výdeje oběda začínáme od pondělí 17. 5. 2021 vyučovat ve Zruči n. S. ráno od 7:50 hodin. Dopolední vyučování skončí v 11:25 hodin. Oběd bude v době od 11:25 hod do 12:15 hodin. Uhlířské Janovice mají beze změny.

 

Odpolední vyučování začne ve 12:15 hodin:

 

5. hodina: 12:15 – 13:00

 

6. hodina: 13:10 – 13:55

 

7. hodina: 14:05 – 14:50

 

 

Středeční dopoledne 12. května 2021 pro nás bylo po dlouhé době opět trošku netradiční, neboť naši školu i spolužáky v Uhlířských Janovicích navštívily Lenka s Káťou z kutnohorské Eduzměny. Přijely za námi proto, abychom se s nimi podělili o svoje názory, pocity a přání. Po vzájemném představení obdržel každý z nás balíček se stavebnicí, která provázela všechny zadávané aktivity. Z lega jsme se snažili postavit nejrůznější bytosti, ať už skutečné nebo bájné, zkusit je pojmenovat a přenést do nich svoje pocity. Poslední aktivitou bylo vymyslet a sestavit nejlepší školu na světě. A to byl úkol nejjednodušší, protože tu nejlepší školu na světě my máme.

 

Do poloviny dubna byla škola z důvodu epidemie Covid 19 uzavřena. Prezenční vyučování bylo obnoveno 12. dubna. Hned po otevření školy jsme využili slunečné počasí, nafoukali kola a koloběžky a věnovali se venku dopravní výchově. Všichni žáci absolvovali jízdu zručnosti, řešili dopravní situace a opakovali si dopravní značky.

Za deštivého počasí se žáci ve třídě věnovali zdravotnické přípravě. Zopakovali si, jak volat záchrannou službu, policii nebo hasičský záchranný sbor. Vyzkoušeli si ošetření jednoduché odřeniny a obvazování kolene, kotníku a lokte. Zvládli i zavěšení horní končetiny do šátku.

Zapojili jsme se do nádherné akce, kterou uspořádal Odbor kultury, školství a sportu ve Zruči nad Sázavou. Předali jsme výkresy našich žáků a můžeme je nalézt ve vývěskách Města Zruč nad Sázavou. 

 

26. - 30. dubna proběhl v Uhlířských Janovicích čarodějnický týden. V hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování jsme tvořili všelijaké čarodějné bytosti. Bohužel jsme nemohli do tradičního průvodu v ulicích Janovic (z covidových důvodů). Ale ve škole bylo veselo.

 

 

Podkategorie