rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V úterý 9. dubna přijala celá naše škola pozvání Národního zemědělského muzea Kačina na výukový program Mlynáři a pekaři. Za slunného dopoledne jsme vstoupili do zámeckých zahrad plni očekávání, co nového tady uvidíme, dozvíme se a naučíme. Viděli jsme dřívější mlýnské stroje a nářadí, vybavení zámecké kuchyně, dozvěděli jsme se, kdo všechno ve mlýně pracoval, jak se obilí mlelo a kdo jaké výrobky z mouky pekl. Ověřili jsme si naše vědomosti a znalosti v pekařském kvízu a hlavně – naučili jsme se péct rohlíky! Paní lektorka nám ukázala, jak se z kynutého těsta nejprve vyválí placka, nakrájí na trojúhelníčky a z nich pevně umotají rohlíčky. V mžiku se z nás všech stali malí i velcí pekaři a pekařky (někteří i v předpisovém ustrojení) a práce nám šla opravdu od ruky. Během chvíle se na pekáčích rovnaly rohlíky pěkně do řádků a čekaly na vložení do rozpálené pece. A z ní? Hned po vychladnutí ukončily čerstvé voňavé rohlíky svůj jepičí život v našich hladových bříškách. Pekařské dopoledne bylo velice zdařilé a oběma milým lektorkám patří náš velký dík.

vesele velikonoce

Žáci i pedagogové ZŠ, oblečeni do modrých triček, podpořili akci SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU, který si každoročně připomínáme 2. dubna. Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem velké potíže. Informace o autismu většinu žáků zaujaly. Současně zhlédnutí videa o výjimečném autistickém chlapci vyvolalo překvapení, že i děti s tímto handicapem mohou být zajímavé, mnohdy až geniální. Díky seznámení se s problematikou autismu žáci pochopili, že když je někdo jiný, neznamená to, že je špatný.

Zápis dětí do 1. ročníku

Ředitelka Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 vyhlašuje

na den 15. dubna 2019 od 8:00 do 15:00 hodin

zápis žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020.

Zápis se týká dětí, které vyžadují ke svému vzdělávání pomalý, individuální přístup a malý třídní kolektiv v běžné základní škole, dále dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, vadami řeči, kombinovanými vadami nebo jiným zdravotním postižením.

Při zájmu z řad rodičů (dle počtu přihlášených dětí) nabízíme zařazení dítěte do speciální logopedické třídy pro žáky s vadou řeči.

K zápisu je nutný rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, případně vyšetření z odborného školského pracoviště (PPP, SPC,…)

Bližší informace podá ředitelka školy Mgr. et Bc. Jana Marečková na telefonu 327 531 225 nebo 734445835.

Místo zápisu:

Zruč n. S. a okolí: Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Uhlířské Janovice a okolí: Uhlířské Janovice, Komenského 400

Ve Zruči n. S. 27. 3. 2019

Ředitelka Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

otevře od 1. 9. 2019

NOVOU SPECIÁLNÍ TŘÍDU PRO ŽÁKY S VADAMI ŘEČI

(PŘÍPADNĚ S JINÝMI VADAMI)

 (možný i přestup žáků, kteří již navštěvují 1. – 5. ročník ZŠ)

Škola nabízí:

  • malý kolektiv dětí
  • speciálně pedagogickou péči
  • péči logopeda přímo ve škole
  • individuální přístup
  • po vyučování místo ve školní družině

Zveme rodiče s dětmi k návštěvě školy v době výuky i v době mimo výuku denně od 7:00 hodin do 15:00 hodin.

Další potřebné informace získáte na telefonním čísle 734 445 835, kde je rovněž možné domluvit si schůzku s ředitelkou školy.

V letošním roce jsme se poprvé zapojili do projektu k Celosvětovému dni na podporu lidí s Downovým syndromem. Všichni jsme oblékli na každou nohu jinou ponožku, abychom vyjádřili podporu těmto lidem a jejich rodinám. Vysvětlili jsme si symboliku ponožek a promítli si několik příběhů osob, kteří jsou i přes tento hendikep velmi úspěšní. Zapojení se do tohoto projektu bylo pro nás všechny obohacující.

ponozky

 

25. 2. 2019 jsme uspořádali tradiční školní karneval. Pozvali jsme kamarády ze školky v Radvanicích a Domova Iváň. Společně jsme strávili dvě hodiny her, soutěží a tance.

 

Na 14. února připravila kolínská speciální škola již 16. Zimní hry pro radost. Protože byla vyhlášena doprovodná soutěž o nejoriginálnější snowboard, pustili jsme se do práce. Z kartonu jsme si vyrobili a následně ozdobili snowboard. Tento sportovní den jsme si náležitě užili. Snad se nám podařilo skvělou atmosféru zachytit na fotografiích.

 

Podkategorie