rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Také naše škola využila mimořádné příležitosti seznámit se se životem desetitisíců československých legionářů, kteří se v období let 1918 – 1920 účastnili v Rusku válečných operací. Do vzdálených oblastí Sibiře je dopravovaly vojenské vlaky, a právě v tomto týdnu jeden takový zastavil ve Zruči nad Sázavou. V rámci jeho prohlídky jsme viděli například krejčovskou dílnu na šití vojenských stejnokrojů, vybavení nemocničního vagónu včetně ošetřeného vojáka, kovárnu i prostory pro ubytování vojáků. Líbilo se nám také vybavení velitelských a štábních vozů. Nejvíce nás však zaujal vagón polní pošty a přístroje využívané v tehdejší době ke komunikaci. V krátkém filmu jsme shlédli autentické záběry pořízené přímo v místech působení československých legií. Zpestřením prohlídky byli dva „opravdoví“ legionáři, kteří po celou dobu pečlivě střežili naše počínání.

 

 

 

Ukliďme Česko

 

Přestože nám počasí zpočátku příliš nepřálo (ráno byly jen 3°C), s odhodláním jsme opustili školní lavice s jasným cílem – uklidit nepořádek ve městě. 19. 9. se totiž koná dobrovolnická úklidová akce s názvem Ukliďme Česko. Vybaveni rukavicemi a pytli na odpadky jsme se vydali do parku. Taková krásná příroda a tolik zaneřáděná… Nedopalky od cigaret bychom snad všechny nespočítali ani do konce školního roku! Pytle se nám pomalu plnily smetím, ale nás čekal ještě jeden úkol – přespolní běh.

 

Připravit, pozor, teď! Všichni jsme závod zdárně doběhli a navíc jsme se báječně zahřáli. Rozděleni do skupin jsme se ještě rozhodli uklidit okolí parku. Nejvíce nepořádku bylo asi na dětském hřišti a před kostelíčkem – to je ale ostuda. L

 

S pocitem dobře odvedené práce se už ale vydáváme na oběd. Doufáme, že naše dnešní úsilí nepřijde nazmar, že se hříšníci chytí za nos, a naše milované Uhlířské Janovice zůstanou čistší a bezpečnější pro nás všechny.

 

 

Ve dnech 17. – 18. 9. proběhl na naší škole atletický trojboj. Ve čtvrtek 17. 9. trojskok a hod medicinbalem na hřišti u sokolovny a 18. 9. přespolní běh v parku. Děti soutěžení tak bavilo, že chtěly disciplíny opakovat. Přespolní běh také překvapil. Běželi všichni s chutí, někteří s vypětím všech sil. Sportovní nadšení vydrželo i na následný úklid parku.

 

 

Ve dnech 17. – 18. 9. proběhl na naší škole atletický trojboj. Ve čtvrtek 17. 9. trojskok a hod medicinbalem na hřišti u sokolovny a 18. 9. přespolní běh v parku. Děti soutěžení tak bavilo, že chtěly disciplíny opakovat. Přespolní běh také překvapil. Běželi všichni s chutí, někteří s vypětím všech sil. Sportovní nadšení vydrželo i na následný úklid parku.

 

 

Také letošní podzim a s dvoudenním předstihem se zapojila naše škola do celostátní dobročinné akce na pomoc přírodě. Vyzbrojeni ochrannými pomůckami a nezbytným poučením a rozděleni do tří sběračských týmů jsme se vydali uklidit okolí naší školy.  Přestože ve Zruči nad Sázavou proběhla úklidová akce před několika dny, podařilo se nám během dvou vyučovacích hodin sesbírat šest plných igelitových tašek poházených odpadků.

 

 

 EPIDEMIOLOGICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA  MZ  ZE DNE 11.09.2020 VYDALA TENTO

 DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.

 • Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.

 • Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění se nesmí účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.

 • Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění, pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí a zaměstnanců školy v samostatné místnosti.

 • Dítě je bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází, provede se předání ihned).

 • Pokud se akutní infekční onemocnění u dítěte projeví během pobytu ve škole (vzestup teploty, kašel, rýma, bolesti hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná akutní změna zdravotního stavu) zajistí škola izolaci dítěte od ostatních zdravých dětí a zaměstnanců školy, a informuje neprodleně zákonného zástupce.

 • Zákonný zástupce (nebo jím pověřená zletilá osoba) převezme dítě ve škole bez zbytečného odkladu.

 • Na vyšetření v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se doporučuje předem objednat, či stav nejprve telefonicky konzultovat s lékařem. 

  Návrat do školy je možný nejdříve za 10 dní od prvních příznaků onemocnění. 

   

 

Využili jsme krásného počasí, a v pátek 4. září jsme vyrazili na cvičení v přírodě. Šli jsme do lesa k Ostašovu. Cestou jsme sledovali dopravní značky a dodržovali zásady bezpečnosti. V lese jsme hledali houby, ale mnoho jich neroste. Alespoň jsme se je pokusili vyhledat v atlase hub. Také jsme našli místo, kde byl velký nepořádek. Škoda, že se tak někdo chová k přírodě.  Na závěr jsme dostali za úkol najít šišky a větvičky smrku, borovice a modřínu. Z donesených přírodnin jsme odpoledne ve družině vyrobili ozdobné dekorace.

 

 

 

Závěr prvního týdne letošního školního roku jsme si poněkud zpříjemnili a páteční dopoledne strávili ve volné přírodě. Nejprve nám během jedné vyučovací hodiny paní učitelky objasnily nebezpečí, která mohou ohrozit naše zdraví ať už na hřišti nebo na při pobytu venku. A protože nám počasí přálo, vydali jsme se po zručské cyklostezce pozorovat krásy končícího léta. Během turistiky jsme si prověřili svoji kondici a na dětském hřišti si vyzkoušeli zručnost a obratnost. Po skončení a zhodnocení celého dopoledne jsme se s chutí odebrali na polední oběd. 

Podkategorie