rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

 Středeční dopoledne jsme byli v očekávání vzácné návštěvy, neboť na odpoledne pozvala paní ředitelka na přátelské posezení naše rodiče, tety, sourozence i kamarády. Přípravy malého pohoštění se ujaly nejen dívky, ale svoji kuchařskou šikovností přispěli i chlapci. A tak se z kuchyňky záhy linula vůně pečeného moučníku, v misce se míchala tvarohová náplň a v kastrůlku rozpouštěla čokoládová poleva. Chlapci navíc zvládli během jedné vyučovací hodiny hned dvě pomazánky, ze kterých děvčata vyrobila chutné jednohubky. Rázem půl třetí odpoledne to ve III. třídě hučelo jako v úle, neboť se tu sešly tři desítky milých hostů, aby společně zrekapitulovaly téměř uplynulý školní rok. Během promítání fotografií pořízených na naší i janovické škole si děti akce připomněly a případně okomentovaly. Přátelské setkání dětí a rodičů s pedagogy a zaměstnanci školy bylo letos poprvé a pevně věříme, že tímto byla založena nová školní tradice. A tu je nutno dodržovat.

Abychom lépe porozuměli letošnímu kulatému výročí, kdy historii města Zruč nad Sázavou významně ovlivnila obuvnická firma Baťa, domluvili jsme si návštěvu místní knihovny. Paní knihovnice Milena Lhotková pro nás měla připravenou velice poutavou přednášku o rodině ševce Tomáše Bati, jehož potomci se do obuvnického průmyslu zapsali zlatým perem. Dozvěděli jsme se, jak nelehký život měl mladý Tomáš Baťa, jemuž se nejeden sen o zbohatnutí zhroutil. Víme, jak se nakonec prosadil jen díky své nezměrné houževnatosti a pracovitosti. Na zručských dobových fotografiích nám paní Lhotková ukazovala, jak Jan Antonín Baťa nechal zbudovat od základů novou část města a jaké měl sáhodlouhé plány. Bohužel jeho práci překazila 2. světová válka a Zruč se nedočkala ani nemocnice, ani malého letiště. Hodinové přednášce většina z nás naslouchala téměř se zatajeným dechem a paní Mileně Lhotkové patří veliký obdiv a dík.

Kdo by si chtěl poslechnout zajímavý životní příběh zakladatele „Baťova“ – nové části našeho města, máme pro něj doporučení – zajděte si do zdejší knihovny.

Duben - měsíc bezpečnosti je sice už dávno pryč, ale na silnicích a chodnících se pohybujeme každý den, a proto je nutné bezpečně znát všechna pravidla silničního provozu. Z toho důvodu jsme se 31. 5. vybavení koly, koloběžkami a přilbami, setkali se strážníky městské policie na dopravním hřišti ve Zruči nad Sázavou. Zopakovali jsme si dopravní značky a vysvětlili různé dopravní situace tak, abychom se dokázali na silnicích bezpečně pohybovat. Na závěr si ti zdatnější z nás vyzkoušeli jízdu zručnosti. Velkou odměnou pro nás všechny byla možnost svezení se na autíčkách a sladká tečka na závěr – zmrzlina. Mnohokrát děkujeme strážníkům městské policie za velmi poučné setkání a třeba příště na shledanou. Vždyť mnozí z nás mají ještě mnoho co trénovat.

Oslavy 80. výročí příchodu firmy Baťa do Zruče nad Sázavou probíhaly po celé Zruči nad Sázavou od 18. do 26.května 2019. Součástí oslav byla i výstava výtvarných prací ve Spolkovém domě, které se zúčastnila i naše škola. Žáci vystavovali svoje společné dílo a individuální výrobky zaměřené právě na firmu Baťa.Výstava probíhala do konce května.

Spoluúčastí v projektu „Srdcem spolu“ jsme se my, žáci, Komenského 400, připojili k celostátní akci Noc kostelů v Uhlířských Janovicích a v Sudějově. Za doprovodu kytary slečny Agáty jsme zazpívali píseň Přátelství v kostele sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích a o hodinu později v poutním kostele sv. Anny v Sudějově. Děkujeme naší paní učitelce, paní Evičce, že nás v odpoledních hodinách vzala na tuto akci a ostatní paní učitelky, že nás podpořily zpěvem a paní ředitelka svojí účastí.

 

Letošní školní kolo v lehké atletice se odehrálo jak ve Zruči n.S., tak v Uhlířských Janovicích ve stejný den, v pondělí 13. května. Sportovnímu klání ve čtyřech disciplínách vládlo studené počasí a žáci se museli hodně hýbat, aby se zahřáli. Možná to i pomohlo k lepším sportovním výkonům. I přesto, že snaha všech zúčastněných byla znatelná, na stupních vítězů stanuli jen ti nejlepší. V kategorii chlapců se umístil na 1. místě žák 10. roč. ZŠ speciální a mezi děvčaty byla nejúspěšnější žákyně 9. roč. ZŠ speciální.

Školní soutěžení v lehké atletice je příprava pro okresní kolo atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které se tradičně koná v Kutné Hoře. Letos se zde 15. května setkali chlapci a dívky ze škol z Čáslavi, Kutné Hory, naši žáci ze Zruče n. S. a Uhlířských Janovic. Soutěžilo se jak v družstvech, tak i v jednotlivcích ve čtyřech disciplínách – hod kriketovým míčkem, skok do dálky, sprint na 60 m a vytrvalostní běh.

V kategorii jednotlivců se na 3. místě umístila žákyně 7. roč. ze Zruče n. S. I chlapci slavili úspěchy. Stříbrnou příčku obsadil žák 10. roč. ZŠ speciální ze Zruče n. S. a bronzovou medaili si odnesl žák 9. roč. z Uhl. Janovic.

V kategorii družstev byli žáci z Uhlířských Janovic hodně úspěšní. Dívčí družstvo obsadilo 2. místo a z třetí pozice se radoval chlapecký tým.

I přes nepříznivé počasí se všichni snažili podat ty nejlepší sportovní výkony, chovali se podle pravidel fair play a silný potlesk vítězům byl zasloužený.

Vyhlášení volného dne

Ředitelka Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 vyhlašuje na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění

na den 14. 6. 2019 volný den z organizačních důvodů pro pracoviště Zruč nad Sázavou, Okružní 643..

V tento den nevaří školní jídelna a není školní družina.

3. května každoročně slavíme Den Slunce, kdy si připomínáme význam Slunce pro naši planetu. Ve veselé, sluncem prozářené atmosféře probíhal na naší škole od 29. 4. do 3. 5. 2019 projektový týden s názvem: Slunce, naše hvězda. Snažili jsme se žákům vysvětlit pojmy: hvězda, sluneční soustava, planety sluneční soustavy, sluneční záření, sluneční erupce, zatmění Slunce, slunovrat, pohyby Země.

Žáci získali základní informace o Slunci, o pohybu naší planety Země okolo Slunce, proč se střídá den a noc, pojmenovali roční období a s tím související změny v přírodě.                                                    Projektové vyučování bylo pro naše žáky příjemnou změnou, splnilo očekávané výstupy, klíčové kompetence i průřezová témata EVVO. Vyučování žáky bavilo a hravou formou poznali nové pojmy a skutečnosti. Vlastnoručně vytvořená sluníčka zářila ve všech třídách i v dalších prostorách školy. Na závěr si žáci své znalosti porovnali ve vědomostní soutěži a nechyběly sladké odměny.

                                                                                                                                             

 

 

Podkategorie