rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kdo by se na něj netěšil!! Těšení na blížící se příchod prázdnin si žáci naší školy hezky zpříjemnili. Hned v úvodu týdne po odevzdání učebnic si všichni vyšli na cvičení v přírodě. Úterý bylo věnováno exkurzím. První a třetí třída si vlakem vyjely k rybníku Vidlák, kde žáci prozkoumávali jeho břehy, hráli soutěživé hry a po zásluze se došli občerstvit do Černín. Druhá třída se prošla po malebném břehu Sázavy ze Stvořidel do Ledče nad Sázavou. Ve středu se všichni vzájemně poměřili v manuálních dovednostech v rámci Olympijského dne netradičních disciplín. Čtvrteční dopoledne bylo věnováno přírodovědné soutěži Zahrada naší školy a návštěvě knihovny. Konečně tu byl pátek a s ním zhodnocení práce za celý školní rok. Někomu přinesly vytištěné známky radost, někdo nad vlastním vysvědčením posmutněl. Ale nic přece není ztraceno a po prázdninách se všechno nechá napravit. Teď jen zbývá popřát všem žákům, učitelkám i ostatním pracovnicím školy krásné prázdniny.

 

V letošním školním roce se již po několikáté zúčastnili žáci naší školy „Soutěže s panem Popelou“. Tuto ekologickou soutěž ve sběru druhotných surovin vyhlašuje každoročně firma FCC Environment Česká republika, poskytovatel služeb odpadového hospodářství. Protože se děti pilně snažily a starý nepotřebný papír sbíraly, obsadila naše škola krásné 4. místo v kategorii podle průměru na žáka. Nutno dodat, že konkurence byla veliká, neboť s panem Popelou soutěžili žáci škol Středočeského kraje a Prahy. Ve čtvrtek 22. června předal žákům zástupce firmy FCC Environment nejen diplom, ale i pěkné ceny.

Se žáky školy jsme navštívili Vodní dům Hulice. Žáci měli možnost se seznámit s vodou jako životním prostředím rostlin a živočichů a vodou, jako nenahraditelným zdrojem pro člověka. Expozice uvnitř vodního domu nás provedla pěti přehlednými sekcemi: vodní mikrosvět, pod vodní hladinou, na břehu řeky, nekonečná cesta vody a výlet do historie. Prostřednictvím neobvyklých zážitků a zajímavých pozorování se žáci seznámili s mikroorganismy žijícími ve vodě, prohlédli si živé ryby v akváriu, ve vodním baru si vyrobili z papíru kelímek a ochutnali různé vodní zdroje, poslechli si zvuky žab a vodních ptáků, v maketě si prohlédli mokřadní život na břehu řeky Želivky a spoustu dalších zajímavostí. Vzhledem k hezkému počasí si žáci užili i venkovních atrakcí s vodou. Exkurze se vydařila a spokojeni jsme odjeli autobusem domů.

V rámci celoročního projektu Města naší vlasti, jsme se v týdnu 22. 5. – 26. 5. zaměřili na hlavní město ČR. Informace jsme čerpali z internetu, knih, fotografií, videí, plánů města atd. Žáky jsme učili poznávat významné historické památky, orientovat se v plánu města a umět se pohybovat po Praze metrem nebo tramvají. Na závěr týdne si žáci porovnali své znalosti v soutěži a musíme některé pochválit, naučili se orientovat v plánu Prahy a poznali mnoho historických památek, které jsou naší světovou chloubou. Proto jsme neopomněli ani na jejich názvy v angličtině.

Návštěva zručské knihovny je pro všechny žáky a pedagogy základní školy v Okružní vždy příjemnou záležitostí. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 1. června, v den zahájení celostátního „Týdne čtení dětem“. Po milém uvítání se paní knihovnice Milena Lhotková pustila do „Velkého čtení“, které je součástí celoročního projektu „Celé Česko čte dětem“. Paní knihovnice zvolila pro dnešní Den dětí téma vztahy mezi dětmi. Ve třech povídkách si žáci vyslechli napínavé příběhy s ne vždy veselým koncem. Po přečtení každé z povídek si žáci společně sdělovali postřehy, přemýšleli o chování postav a hledali správné řešení. Na závěr společného setkání odměnila paní Lhotková všechny žáky dětskými komiksovými časopisy. Projekt „Celé Česko čte dětem“ bude pokračovat na naší škole po celý rok, stejně jako tomu bylo v předchozích letech. Více o projektu na: http://celeceskoctedetem.cz/

cele cesko cte detem

 

 

Světoznámá česká mezzosopranistka Magdalena Kožená se rozhodla podpořit základní umělecké školy v celé České republice. Na začátku roku 2016 založila nadační fond, který chce zviditelnit unikátní domácí systém uměleckého školství a podpořit nadané děti v jejich růstu. Byl to první ročník ZUŠ Open, který propojil téměř 350 základních uměleckých škol z celé republiky. Na náměstích, v ulicích, kulturních domech, divadlech i v galeriích či v parcích proběhla oslava umění.

I naši žáci měli možnost se této akce zúčastnit v domě pro seniory Centrin. Vystoupili zde žáci ZUŠ Zruč nad Sázavou ve všech čtyřech uměleckých oborech: v hudebním, tanečním, literárně – dramatickém, výtvarném.

Viděli a slyšeli jsme hru na rozličné hudební nástroje, zpěv sborový i zpěv jednotlivců, mluvený projev, tanec a výstavku výtvarných prací. Akce ZUŠ Open by mohla být pro naše žáky návodem, jak vyplnit vhodným způsobem volný čas.

Závislosti – jaké mohou být, jak jim předcházet a jaké je jejich nebezpečí – to bylo téma projektového dopoledne zaměřeného na primární prevenci. V úvodu si žáci zopakovali typy závislostí a hlouběji se zaměřili na nebezpečí kouření a požívání alkoholických nápojů. Společně potom hledali odpovědi na otázky proč lidé, zvláště pak mladiství a děti kouří a pijí alkohol, jaké jim hrozí zdravotní nebezpečí a jak se nedostat do područí těchto démonů. Po bouřlivé diskuzi následovaly prezentace s konkrétními údaji a neodmyslitelnými fakty o škodlivosti užívání a konzumace tabákových výrobků a alkoholu. V závěrečné části projektových hodin zhlédli žáci výchovně vzdělávací videa varující děti a mládež před následky kouření a pití alkoholu. Projektové dopoledne pokračovalo netradičními tělovýchovnými disciplínami. Žáci soutěžili v kutálení a přenášení míčů, snažili se co nejpřesněji trefit cíl či co nejrychleji oběhnout metu a seřadit číselnou řadu. Nakonec měli možnost změřit své opravdové síly v přetahování lanem. Pohodovou atmosféru dokreslilo slunečné počasí a jak žáci, tak pedagogové měli z odvedené práce dobrý pocit.

Po školním kole v lehkoatletickém čtyřboji se vydalo 6 žáků školy na okresní kolo Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami základních škol do Kutné Hory na hřiště Sokolák. Pod dohledem dvou vyučujících tělesné výchovy odjeli 17. května v 8:03 hodin autobusem do Kutné Hory. Od rána bylo krásné počasí, tak se všichni těšili na příjemný sportovní den. Soutěžila 3 družstva Kutné Hory, 2 družstva Uhlířských Janovic a 2 družstva Zruče n. S. Vždy 3 dívky v jednom družstvu a 3 chlapci v dalším družstvu. V disciplíně běh na 800 metrů získala naše žákyně první místo a druhé místo obsadila druhá naše žákyně, ale v ostatních disciplínách: skok do dálky, hod do dálky kriketovým míčkem a běh na 60 m naši žáci na vyspělé soutěžící z Kutné Hory nestačili. Nevadí. Za odměnu, že se zúčastnili a sportovali s nadšením, dostali svačinu, pití, sladkou odměnu a hru Člověče, nezlob se. V pravé poledne byl konec závodů a žáci se vydali na autobus přes celé město k železniční stanici. Do Zruče nad Sázavou  dojeli odpoledne podle jízdního řádu a na zastávce Na Pohoří se všichni rozešli domů. Tak zase příští rok..........

Podkategorie