rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

velikonoce 2018

21. února 2018 jsme v Uhlířských Janovicích uspořádali karneval. V rámci projektu „Spolu“ se ho zúčastnili také děti z MŠ Radvanice a klienti Domova Iváň. Masek bylo hodně a zajímavých. Jak se nám společná akce vydařila uvidíte na fotografiích.

8. února 2018 jsme se již tradičně zúčastnili 14. Zimních her pro radost v Kolíně. Tuto krásnou akci pořádá Speciální škola v Kolíně. Hry pro radost jsou určeny pro žáky speciálních škol a pro klienty stacionářů a ústavů. Jako každý rok i letos byla účast vysoká. Pro soutěžící bylo připraveno devět sportovních stanovišť. Součástí her byla soutěž o největší rukavice. Přestože naše rukavice měřila 5,5 m, byli jsme až na „2. místě.“ Všichni soutěžící nadšeně závodili, užívali si přátelskou atmosféru. Proto si určitě zasloužili zlatou medaili. Už se těšíme na další hry pro radost – tentokrát letní 21. 6. 2018.

7. února 2018 jsme navštívili policejní stanici v Uhlířských Janovicích. Přivítal nás pan Ondřej Podaný a trpělivě se nám dvě hodiny věnoval. Nejprve nám ukázal policejní auto s veškerým vybavením. Potom jsme se přesunuli do budovy, kde jsme si mohli vyzkoušet neprůstřelnou vestu, helmu a ostatní vybavení zásahové jednotky. Obdivovali jsme policisty, jak se mohou s tak těžkou výbavou vůbec pohybovat. Také jsme si měli možnost vyzkoušet pouta, opasek a dýchat do testeru na alkohol. Po celou dobu nám pan Podaný poutavě vyprávěl o své práci. Byl opravdu trpělivý a všechny zaujal, určitě má své povolání rád! Za to mu patří náš dík. Jak moc se nám na Policii ČR v Uhlířských Janovicích líbilo, můžete vidět na fotografiích.

S datem 6. února je každoročně spojen Den bezpečnějšího internetu. V rámci Preventivního programu naší školy byl letošní projektový blok zaměřen na bezpečné užívání sociálních sítí a možná rizika, kterými jsou jejich uživatelé ohroženi. V úvodní diskuzi si žáci společně připomněli, jak se na sociálních sítích správně chovat, jak komunikovat, jaké fotky je vhodné sdílet. Následovalo promítnutí výukových videí „Křečci v síti“ a společná diskuze. V závěru projektu si žáci prověřili svoje znalosti v krátkém tematickém testu.

Během celého školního roku se snažíme o vytvoření příjemného prostředí ve škole tak, abychom se zde všichni cítili dobře a dokázali spolu vhodně komunikovat. V rámci preventivního programu jsme se tentokrát zaměřili na posílení našeho školního kolektivu. Strávili jsme dvě vyučovací hodiny u společných aktivit, v rámci kterých jsme se navzájem poznávali a učili se spolupracovat. Zjistili jsme, že to, co je pro jedince náročné, může celá skupina hravě zvládnout. Součástí programu bylo také zamyšlení se nad sebou samým, nad svými přednostmi a zároveň i věcmi, které nám činí potíže. Program nám všem předal spoustu informací a podnětů, které můžeme uplatnit následujícím pololetí tak, aby nám tu bylo dohromady ještě lépe.

K významným dnům: 11. 12. Mezinárodní den hor a 29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti proběhl na naší škole projektový týden na téma:“ Třpytivá zima, bílá a modrá“. Netradičním způsobem výuky jsme se snažili naplnit cíle, klíčové kompetence a průřezová témata. Žáci porovnávali změny v  přírodě v jednotlivých ročních obdobích, poznávali zvířata a zařazovali je do přírodního prostředí, ve kterém žijí. Na vycházkách jsme se snažili vnímat krásy přírody a její význam pro člověka.

             Projektový týden byl pro žáky zajímavý a poučný, zábavně naučnou výukou se nám podařilo dosáhnout vytyčených cílů, své vědomosti si porovnali v závěrečné soutěži, kde si prověřili, zda znají pojmy z různých vzdělávacích oblastí. Respektovali pravidla práce v týmu. A pokud chtěli vyhrát, museli se srozumitelně vyjadřovat v ústním projevu a vést dialog. Což se vítězům soutěže podařilo.

Poslední školní den roku 2017 jsme již tradičně věnovali nadcházejícím vánočním svátkům, hlavně dlouho a pečlivě připravované vánoční besídce. Ta měla letos ještě bohatší program než v předcházejících letech. Začala klasicky recitační soutěží, ve které se předvedli všichni žáci a všichni se opravdu snažili. Leč hodnotící porota byla neúprosná a výhru tentokrát přidělila žákyni 7. ročníku. Poté následovaly scénky veselých pohádek v podání i těch nejmladších žáků. S pásmem říkanek a dramatizací básničky vystoupily i družinové děti, za což sklidily bouřlivý potlesk. Na závěr slavnostního dopoledne jsme všichni společně zazpívali několik vánočních písniček a rozdali si drobné dárky. Děkujeme rodičům dětí, rodinným příslušníkům, bývalé paní učitelce i již vyšlým žákům, kteří si vystoupení našich žáků nenechali ujít a svou přítomností je přišli podpořit. Přejeme vám klidné vánoční svátky a v novém roce 2018 nechť všechny provází zdraví a štěstí.

Podkategorie