rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ředitelka Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 vyhlašuje 

na den 27. dubna 2022 (středa) od 8:00 do 15:00 hodin

zápis žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023

Zápis se týká dětí, které vyžadují ke svému vzdělávání pomalý, individuální přístup a malý třídní kolektiv v běžné základní škole, dále dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, vadami řeči, kombinovanými vadami nebo jiným zdravotním postižením.

Nabízíme zařazení dítěte do speciální třídy pro žáky s vadou řeči. 

K zápisu je nutný rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, vyšetření z odborného školského pracoviště (PPP, SPC,…) 

Bližší informace podá ředitelka školy Mgr. et Bc. Jana Marečková na telefonu 327 531 225 nebo 734445835. 

Místo zápisu:  

Zruč n. S. a okolí: Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 

Uhlířské Janovice a okolí: Uhlířské Janovice, Komenského 400