rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Vzhledem k opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává Ředitelka Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 toto opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 do Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 s pracovištěm Uhlířské Janovice, Komenského 400.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

V této době podává zákonný zástupce přihlášku bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Přihlášku může podat několika způsoby bez své přítomnosti ve škole: datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo případně dle konkrétní situace osobně do školy - pouze po předchozí telefonické domluvě, kdy si domluví přesný čas. Vstup do školy bude pouze pro osoby vybavené rouškou nebo jiným ochranným prostředkem, doporučeno je použití ochranných rukavic, je zákaz vstupu osob v karanténě nebo osoby s potvrzenou nákazou (takové osoby si telefonicky nebo elektronicky domluví jiný postup). Vstup do školy bude řízen a do školy budou vpouštěny pouze osoby se vztahem k zápisu (rodiče…) a v rezervovaném  čase.

Všechny formuláře budou zveřejněny na webu školy http://www.zs-okruzni.cz

Zápis se týká dětí, které vyžadují ke svému vzdělávání pomalý, individuální přístup a malý třídní kolektiv v běžné základní škole, dále dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, vadami řeči, kombinovanými vadami nebo jiným zdravotním postižením.

Nabízíme zařazení dítěte do speciální třídy pro žáky s vadou řeči.

K zápisu je nutný rodný list dítěte (kopie), vyšetření z odborného školského pracoviště (PPP, SPC,…)

Bližší informace podá ředitelka školy Mgr. et Bc. Jana Marečková na telefonu 327 531 225 nebo 734445835.

Místo zápisu – adresa k podání žádosti:

Zruč n. S. a okolí: Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643, P.O.Box 38, 285 22 Zruč n. S.

Uhlířské Janovice a okolí: Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643, pobočka Uhlířské Janovice, Komenského 400; 285 04 Uhlířské Janovice

Ve Zruči n. S. 23. 3. 2020

Mgr. Jana Marečková

ředitelka školy