rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Příchod ke škole a pohyb před školou ode dne 25. 5. 2020

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

— - před školou se nebudou žáci shromažďovat, budou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

—-  všechny osoby nacházející se před školou mají povinnost zakrytí úst a nosu.

- — žáky před školou vyzvedává třídní učitelka

- — čas příchodu žáků ke škole je od 7:40 do 7:50

- — režim odchodu žáků ze školy: odchod v 11:25 – 11:30 h tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy

Vstup do budovy školy ode 25. 5. 2020

- je umožněn pouze žákům 1. stupně speciální třídy pro žáky s vadami řeči (jedná se maximálně o 5 žáků, reálně přihlášeni 3 žáci, tj. JEDNA SKUPINA), nikoliv doprovázejícím osobám

- je povolen pod podmínkou odevzdání Čestného prohlášení

- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

- každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy,

   resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy  

- provoz v šatně organizuje pedagog (měření teploty, desinfekce rukou, kontrola roušek), stejně tak ve třídě a ve společných prostorách školy.