rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Termíny jarních prázdnin

  • 20. 2. - 26. 2. 2023
  • 26. 2. - 3. 3. 2024
  • 3. 3. - 9. 3. 2025
  • 9. 3. - 15. 3. 2026
  • 1. 2. - 7. 2. 2027
  • 14. 2. - 20. 2. 2028

Vyučovací hodiny výtvarné a hudební  výchovy  jsme  s žáky jednotlivých ročníků oživili výukou venku. Přízeň  počasí  nám připravila potřebné zázemí. Prostory školní zahrady s posezením v její klidné části  dotvořily  třídní prostor pro nerušený zážitkový průběh výuky. Téma přírodní kresby ve výtvarné výchově žáky velmi zaujalo. Poznali rostliny a jejich květy plné přírodního barviva, vyzkoušeli  si   například barevně dotvořit připravené černobílé předlohy podoby slunce a vyhledat  náhradu  pastelky v podobě květu či listu. Přírodní kresbu dále trénovali na zadaném volném tématu a dali vzniknout podobě slunečné oblohy či denního světla i odrazu oblačnosti na vodní hladině. Květy smetanky lékařské, sedmikrásky chudobky  a  především rozrazilu perského daly správný odstín pro toto roční období. Obklopeni přírodou a děním kolem nás žáci poznali zcela jiný způsob průběhu vyučovací hodiny. Ve spolupráci s přírodou a s  chutí dalšího poznávání  bude takové vyučování plánováno i nadále.

 V hudební výchově probírané téma rytmických  hudebních  nástrojů  zvládli žáci 7. a  8. ročníku  na výbornou. Školní zahrada jim poskytla potřebný přírodní materiál na vypracování zadaného úkolu. Na bílých čtvrtkách  sestavili konkrétní hudební nástroje a rozdělili je dle způsobu, kterým na ně lze hrát. Zpestřením byla hra na vyhledané zbytky větviček stromů či keřů, které posloužily jako obdoba ozvučných dřívek. Na závěr žáci  poznali  další zvuky přírody a to hrou na pampeliškové frkačky, které si vyrobili z jejich natrhaných stonků.  I když pro některé nebylo snadné vyloudit  jejich typický zvuk, trpělivě pokoušeli své štěstí a úspěch, které se poté dostavily. S výukou venku nekončíme a těšíme se  na  další zážitky s přírodou.