rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Dokážete odhadnout stáří stromů? Chcete najít a prozkoumat drobné lesní živočichy? Poznáte zvíře podle stopy? Ne? Tak to budete muset navštívit Říčanskou hájenku, kde vás všechno naučí. Také žáci naší školy si sem 11. dubna vyjeli pro nové informace a poznatky. V rámci projektu OPVK  „Řemeslo má zlaté dno" připravilo Muzeum Říčany pro naše žáky výukový program se zaměřením na přírodu, ekologii a volbu povolání. Celý program probíhal v lese. Žáci si zopakovali, čím je pro nás les důležitý, co nám poskytuje, jak a kdo se o něj stará. Praktickými ukázkami se naučili zjišťovat a poznávat druhy porostů, stáří stromů a jejich další využití. S obdivem sledovali, co všechno je možné v současném ročním období najít na zemi mezi tlejícím listím a jehličím. Nalezené živočichy pozorovali pod lupou a pomocí obrázků a knih se snažili o jejich určení.

Tříhodinovou procházkou říčanským lesním porostem získali žáci naší školy nové praktické znalosti, které budou moci zužitkovat nejen v hodinách prvouky, přírodovědy a přírodopisu. Náš velký dík patří lektorkám Říčanské hájovny za jejich profesionální přístup.