rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ve čtvrtek 22. 12. jsme společně s dětmi připravili vánoční dopoledne. Začalo recitační soutěží, každé dítě dle svých rozumových schopností předneslo básničku s vánoční nebo zimní tematikou. Za kytarového doprovodu paní učitelky Mgr. Kunčické jsme si zazpívali koledy. Pod vedením paní učitelky Mgr. Fremlové nám někteří žáci zazpívali anglickou vánoční píseň We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, dále proběhla dramatizace příběhu Veselé Vánoce z časopisu Mateřídouška. Paní ředitelka si připravila s dětmi říkanky doprovázené pohybovými aktivitami. Příjemné vánoční dopoledne jsme zakončili rozdáním dárků a odměn od sponzora z.s.Ručičky.