rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V pátek 20. prosince jsme si se žáky připravili dopolední vánoční program. Proběhla recitační soutěž, každý žák přednesl básničku s vánoční nebo zimní tematikou. Výkony hodnotila porota složená z paní učitelek. Absolutním vítězem se stala Adéla Hudcovová, žákyně 2. ročníku. I pro ostatní zúčastněné nechyběly sladké odměny. Za kytarového doprovodu paní učitelky Mgr. Kunčické jsme si zazpívali koledy. Někteří žáci nám zarecitovali anglické říkanky a zazpívali anglickou vánoční píseň We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Pod vedením paní učitelky Mgr. Fremlové proběhla dramatizace pohádek: Boudo, budko a O veliké řepě. Na závěr byli žáci obdarováni drobnými dárky a všichni jsme si popřáli veselé Vánoce.