rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Poslední školní den roku 2014 si žáci nemuseli otvírat ani učebnice, ani sešity. Od rána si opakovali dávno naučené básničky, texty a scénáře, neboť na programu dne bylo dvouhodinové posezení se svými třídními učitelkami a poté následovala Vánoční besídka. Ta začala zpěvem vánočních koled a pokračovala recitační soutěží. Odborná učitelská porota měla mnohdy těžké rozhodování. V přednesu básní s vánoční nebo zimní tematikou byl jednoznačně nejlepší Michael Nechvátal, který porotu uchvátil svým téměř hereckým výkonem. Skuteční herci nastoupili vzápětí, aby předvedli nastudované pohádky O řepě a Boudo, budko. Děvčata si v hodinách tělesné výchovy secvičila krátké sportovní vystoupení, angličtináři zazpívali anglickou vánoční píseň. Vánoční besídku zakončili všichni zpěvem koled a každý účinkující si odnášel domů sladký dárek.