rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Poslední školní den roku 2017 jsme již tradičně věnovali nadcházejícím vánočním svátkům, hlavně dlouho a pečlivě připravované vánoční besídce. Ta měla letos ještě bohatší program než v předcházejících letech. Začala klasicky recitační soutěží, ve které se předvedli všichni žáci a všichni se opravdu snažili. Leč hodnotící porota byla neúprosná a výhru tentokrát přidělila žákyni 7. ročníku. Poté následovaly scénky veselých pohádek v podání i těch nejmladších žáků. S pásmem říkanek a dramatizací básničky vystoupily i družinové děti, za což sklidily bouřlivý potlesk. Na závěr slavnostního dopoledne jsme všichni společně zazpívali několik vánočních písniček a rozdali si drobné dárky. Děkujeme rodičům dětí, rodinným příslušníkům, bývalé paní učitelce i již vyšlým žákům, kteří si vystoupení našich žáků nenechali ujít a svou přítomností je přišli podpořit. Přejeme vám klidné vánoční svátky a v novém roce 2018 nechť všechny provází zdraví a štěstí.