Tel.: 327 531 225  |   

Tradiční čas kouzelných svátků  se zastavil  před dveřmi  naší školy a my ho netrpělivě pustili dál. Vyučovací hodiny dostaly vánoční atmosféru  a my  jsme se  napříč ročníky  těšili na připravené aktivity Adventu.

V hodinách výtvarné výchovy jsme vyzkoušeli zajímavé techniky. Otiskem netradičních předmětů, koláží či vyškrabávací technikou  jsme se snažili  dát tu nejvěrnější podobu nazdobené jedličce, hořícím svíčkám i padajícím sněhovým vločkám. Pracovnímu vyučování jsme dali pracovní název ANDĚLSKÉ TVOŘENÍ. Úkolem i vlastní kreativitou  jsme vytvořili z nejrůznějších materiálů a podle dané tradice našich prababiček jednoduché a krásné  dekorace i výzdobu na nástěnky. Bez zpěvu vánočních písní bychom si tento čas nedovedli představit. Hudební  výchovu  jsme si ještě zpestřili on line kvízy  ve stylu "Chcete být milionářem?" Vyluštili jsme tajenku  adventní hudební křížovky a hrou  na rytmické nástroje jsme si  připomněli pravé zimní počasí.  A co teprve sjezd zapadaného kopce na bobech a talíři? Svou fyzickou zdatnost jsme vyzkoušeli při sportovních aktivitách a svižnou procházkou jsme  zdolávali nesnadný terén mokrým sněhem. Venkovní hodiny tělesné výchovy jsme zvládli  na jedničku.

16. prosince jsme navštívili představení žáků ZŠ v Uhlířských Janovicích. Pozvání nás jako každý rok velice potěšilo. Kulturní zážitek a naučnou podívanou do historie Adventních postav a rituálů s nimi spojených jsme odměnili velkým potleskem a společným focením.

21. prosince  jsme se oblékli  do kuchařských  zástěr a celé dopoledne věnovali školní kuchyni. Připravili jsme  si tradiční bramborový salát. Posledni  školní den kalendářního roku 2022 jsme zahájili pečením domácí sekané  a povídáním o historii nejstarších vánočních tradic. Popsali jsme si barvy svátků, poslechli si příběh třpytivé  nitě a vánočního pavouka a závěrem  zazvonili zvonečkem. Společně jsme poté prostřeli  sváteční stůl a ochutnali námi připravený slavnostní oběd.  S veselou náladou a natěšeni na dny volna s Ježíškem, jsme si  nakonec  popřáli hodně zdraví a štěstí v novém roce 2023  a  spěchali naproti vánočním prázdninám.