rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Škola obdržela dne 7.  ledna 2016  Čestné uznání za účast na akci Ukliďme svět ve vítězném kraji 2015 v kategorii „Kraj, který prokoukl".  Čestné uznání udělil Český svaz ochránců přírody a Středočeský kraj.

Škola tak naplňuje jeden ze svých cílů: rozvoj a kultivace osobnosti žáků, poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatněnív praktickém životě a odpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí, péče o životní prostředí, poznávání a ochrana přírody.