rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

 

V rámci projektu finanční gramotnosti „Rozumíme penězům“ proběhla v úterý 28. ledna 2014 další celoškolní příprava žáků na setkání se světem financí. Prvňáci až páťáci si „ohmatali“ repliky mincí i bankovek, učili se znát jejich hodnotu, rozměňovat je, počítat s nimi. Na interaktivní tabuli řešili formou zábavy nejrůznější úkoly a praktická cvičení. Starší žáci pronikali do světa financí prostřednictvím konkrétních příkladů z praxe. Společně přemýšleli nad otázkami, kdy může jedinec nebo rodina uspořit a naopak, kdy jim hrozí dluhy, jak předcházet zadlužení. Dokázali vyhodnotit, co jsou příjmy a co patří naopak do vydání, řešili nejrůznější praktické matematické úlohy týkající se manipulace s penězi. Velice zábavnou byla pro všechny hra na opravdový obchod.