rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zvláště v předvánočním čase nezapomínáme na možná úskalí a nepříjemnosti, které mohou být následkem neuváženého a nehospodárného chování jednotlivců i celých rodin. Proto bylo celé úterý 15. prosince věnováno vzdělávání se ve finanční gramotnosti. V dopoledním bloku projektu si žáci I. stupně opakovali rozdíly mezi mincí a bankovkou, rozlišovali mince i bankovky, skládali z nich požadovanou finanční částku. Na praktických úkolech se učili platit za vybrané zboží. S využitím interaktivní tabule plnili zábavnou formou nejrůznější úlohy vztahující se ke správnému hospodaření a využití přidělených financí. Pro získání nových poznatků a krátké nahlédnutí do finančního světa využili druhostupňoví žáci odpoledního bloku vyučování. Ve společném testu si ověřili, jak znají bankovky české měny a na nich vyobrazené významné osobnosti našich dějin. Na konkrétních příkladech si procvičili svoje logické uvažování a pamětné počítání. Více pronikli do možností a nabídek bankovních produktů, objasňovali si pojmy z oboru bankovnictví, se kterými se mohou běžně setkávat. V závěrečné části projektu shlédli video na téma kam až může vést bezbřehá důvěřivost a nedostatek obezřetnosti v hospodaření s vlastními financemi.