rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

27. 6. 2013 proběhla soutěž Příroda v okolí školy. Děti byly rozděleny do dvojic a v průběhu dvou
vyučovacích hodin plnily úkoly:

1) poznávaly rostliny na zahradě a v blízkosti školy, vyplnily pracovní list,

2) dle turistické mapy a atlasů určovaly města, vesnice, řeky, rybníky a  vodní nádrže v blízkém okolí Zruče nad Sázavou,

3) zaměřily se na chráněné krajinné oblasti a národní parky v ČR, chování v přírodě,

4) luštily křížovku a zopakovaly si třídění odpadků do separovaných popelnic - žluté, modré, zelené, hnědé a červené.

Soutěž žáky bavila a na závěr byli ti nejlepší odměněni sladkostmi.