rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Poslední dny ve škole jsme se snažili dětem zpříjemnit zábavným programem. První dvě vyučovací hodiny proběhla soutěž Zvířata kolem nás, kde si žáci ve dvojicích porovnali své znalosti nabyté v průběhu školního roku. Pak jsme se přesunuli na zámek a prohlédli si krásnou expozici s názvem Příběh řeky Sázavy. Vyšplhali jsme na Kolowratskou věž a cestou v mezipatrech plnili zadané úkoly a se zájmem pročítali panely z historie našeho města. Na vrcholu věže jsme se snažili zorientovat a popsat naše město a blízké okolí. Dopoledne bylo pro děti zábavné a zároveň poučné.