rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V úterý 2. června vyjela celá škola na letošní školní výlet, který měl dva cíle. Prvním byla historická budova Městského muzea Čáslav se svými expozicemi, z nichž největší přírodovědná čítá téměř tisícovku exponátů z celého světa. Tato sbírka je výsledkem dlouholeté práce mecenáše Josefa Kaunického, který tomuto muzeu věnoval většinu svého života. Ve vitrínách žáci obdivovali exotické živočichy ulovené v moři, na souši i ve vzduchu, stejně tak rozsáhlou sbírku minerálů. Podívali se do původní venkovské světnice i do přijímacího salonku zámeckého panstva. Chlapce zaujala výstava věnovaná 70. výročí konce 2. světové války, jejíž součástí byly nálezy tehdejších strojů a zbraní.

Z Čáslavi nás autobus zavezl na zámek Žleby, druhý cíl našeho výletu. V oboře zámeckého parku jsme shlédli výukový pořad „Výprava za bílým jelenem" spojený s ukázkou výcviku dravců a sov. Sympatický průvodce programem poutavě vyprávěl o odchovaných mláďatech savců i ptáků a výklad doprovázel jejich předvedením. Mohli jsme tak pozorovat nebojácného ježka, malou kunu či mláďata výra. Součástí přírodopisného pořadu bylo lukostřelecké vystoupení s výkladem a možností vyzkoušet si střelbu z této zbraně. Možnosti využili téměř všichni žáci, leč Vilém Tell z někoho bude jen stěží. S blížícím se polednem bylo nutné nakrmit stádo bílých jelenů, jejichž odchov ve zdejší oboře je celosvětovou raritou. Poslední částí pořadu byla ukázka letu dravců a sov. Z bezprostřední blízkosti jsme mohli obdivovat sovu pálenou či výra velkého, těsně nad hlavami nám kroužili raroh velký i orel stepní, skrývat jsme se museli před mohutnými křídly a drápy supa afrického. Obsahem a provedením výukového programu jsme byli všichni nadšeni a pevně věříme, že naše setkání s obyvateli obory zámku Žleby nebylo poslední.