rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V úterý 13. 5. jsme vyjeli na školní výlet do Stanice ochrany fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou. Dva lektoři nás seznámili s činností stanice Pavlov. Hlavním úkolem stanice je péče o handicapované živočichy. Příčinou jejich zranění jsou úrazy na sloupech elektrického vedení, na silnicích.... Děti se dozvěděly, že jsou i tak zlí lidé, kteří mrzačí a zabíjejí volně žijící živočichy a je na nás všech, jak budeme přírodu chránit. Kromě péče o zraněné živočichy jsou náplní stanice záchranné programy pro nejohroženější druhy naší fauny a návrat živočichů do volné přírody. Děti se dozvěděly, co mají dělat při nálezu handicapovaného živočicha, či opuštěného mláděte. Výukový program byl zábavný a pro naše žáky poučný.

Následoval přejezd do Ledče nad Sázavou a návštěva muzea. Po příchodu na nádvoří si většina žáků vystoupala na hradní věž s vyhlídkou na město. Všichni jsme navštívili muzeum, kde měli žáci možnost vidět expozici ve stylu 30. let minulého století, včetně výstavních vitrín. Exponáty připomínaly práci tamních řemeslníků – hrnčířů, tkalců, barvířů, sklářů, kovářů atd. V dalších místnostech jsme měli možnost obdivovat sgrafitovou výzdobu stropu, numizmatickou sbírku z darů a nálezů občanů Ledečska, zbraně rytíře Josefa Schtanglera ze zámečku v Horce n. S. Návštěva muzea rozšířila žákům náhled na historii Posázaví.