rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

25. 2. 2019 jsme uspořádali tradiční školní karneval. Pozvali jsme kamarády ze školky v Radvanicích a Domova Iváň. Společně jsme strávili dvě hodiny her, soutěží a tance.