rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V úterý 12. 3. 2013 navštívil již po několikáté naši školu pan Alexandr Štěpánovský, aby se žáky 2. stupně besedoval na téma Sex, AIDS a vztahy. V diskusním pořadu objasňoval žákům rizika nechráněného pohlavního styku, přenosu pohlavních chorob a ochrany před nimi. Zvláště pak zdůrazňoval nebezpečí stále se šířícího viru HIV a následného smrtelného onemocnění AIDS. Vysvětlil žákům důležitost imunity a uvedl případy, kdy imunita člověka je oslabená a následně selhává. Neopomněl zdůraznit problémy dospívání, navazování vztahů, předčasného sexuálního života a nechtěného těhotenství.

Beseda s p. Štěpánovským byla i tentokrát velmi zajímavá a pro žáky přínosná. Lektor dokázal žáky vtáhnout do diskuze a nenásilnou formou je přinutil zamyslet se nad danou problematikou.