rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V průběhu týdne od 21. 10. do 25. 10. 2013 byla výuka zaměřena na plnění cílů EVVO (20. 10. Den stromů). Zajímavou, netradiční výukou byla naplněna průřezová témata, klíčové kompetence a mezipředmětové vztahy, žáci se snažili a byli i velmi aktivní. V hodinách pracovního vyučování hrabali na zahradě školy listí, tvořili kompost, ryli záhony, prořezávali stromky a keře.

I v ostatních předmětech  získávali patřičné informace. Na závěr měli možnost porovnat své vědomosti v celoškolní soutěži, kdy žáci celé školy soutěžili ve dvojicích. Nechyběly drobné věcné odměny, nichž žáci měli radost.

Na tematickou vycházku šli žáci do parku, kde určovali stromy a keře, pozorovali podzimní
změny v přírodě. Sbírali barevné listí, kaštany a žaludy a vytvářeli herbář, zvířátka z přírodnin a další výtvarné práce, které si vystavili na nástěnky a vyzdobili třídy.

22. 10. navštívil naši školu pracovník MěÚ Zruč n. S. Mgr. Klatovský. Proběhla beseda na téma: Úprava městské zeleně. Dozvěděli jsme se, jaké a kde nás čekají parkové úpravy, výsadba   stromů a keřů.

Projektový týden naplnil stanovené cíle. Žáci se učili vnímat přírodu všemi smysly, dozvěděli se, jak se mají chovat v přírodě ve městě i blízkém okolí, poznali přírodní zákonitosti a způsoby ochrany přírody a aktivně pracovali na školním pozemku.