rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Voda je jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává.  22. března  se každoročně slaví Světový den vody. Naše škola proto uspořádala projektový týden s názvem „Voda a život v ní".

Program jsme zahájili 18. 3. pozoruhodnou exkurzí v Úpravně vody Želivka, kde žáci strávili část dopoledne v zajímavých prostorách a též si prohlédli vodárenskou nádrž Švihov, která zachycuje vodu z celého povodí řeky Želivky a je zdrojem pitné vody téměř celého Středočeského kraje včetně Prahy.

Následoval týden plný „vody", kdy se pedagogové snažili s tímto tématem proniknout do většiny vyučovaných předmětů. Žáci se seznámili s okolím svého města prostřednictvím vycházek k řece Sázavě. V hodinách pracovního vyučování jsme uklízeli v okolí Pardidubského potoka a řeky Sázavy. Dále se uskutečnila návštěva ZOO marketu ve Zruči n. S. a v Kutné Hoře, kde jsme pozorovali zejména akvarijní rybičky.

Na závěr si žáci ve dvojicích poměřili své vědomosti v celoškolní soutěži „Voda a život v ní" a vítězové se mohli těšit ze sladké odměny. Projektový týden byl pro žáky zajímavou a pestrou změnou. Zábavnou formou se nám podařilo naplnit klíčové kompetence a průřezová témata daná ŠVP.